Lista de publicaţii
Lect. dr. Carmen FLOREA

a). Volume editate:

Oraşe şi orăşeni. Városok és városlakók, (Towns and TownDwellers).  coordonatori/szerkeztők Ionuţ Costea, Carmen Florea, Pál Judit, Rüsz-Fogarasi Enikő, Cluj-Napoca: Argonaut, 2006, 437 p

 

 

b) Articole în reviste de studii și volume colective:

 

            "for they wanted us to serve them"... Female Monasticism in Medieval Transylvania", in Karen Stöber and Janet Burton (eds.), Women in the Medieval Monastic World, Turnhout: Brepols, 2015, pp. 211 - 229

 

            "Il potenziale degli incroci culturali nella Transilvania del tardo medioevo", în Dal cuore dell'Europa. Omaggio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni, a cura di Ioan-Aurel Pop, Ovidiu Ghitta, Ioan Bolovan, Ana Victoria Sima, Cluj: Accademia Romena Centro di Studi Transilvani, Presa Universitară Clujeană, 2015, pp. 195-209

 

            "Tradiție și inovație: Apariția Sf. Mihail în Transilvania medievală" în Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, coordonatori Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta, Cluj: Academia Română Centrul de Studii Transilvane, 2015, pp. 535-45

 

            "Civic Control of Sainthood in Late Medieval Transylvania", in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, volume 58, Special Issue, December 2013, pp. 136-56

 

            "Beyond the Late Medieval Economy of Salvation: the Material Running of the Transylvanian Mendicant Friaries", in Hereditas Monasteriorum, vol. 3, 2013, pp. 97-110

 

            "A Saint for Everyone: Clerical Promotion of Saints' Cults in the Late Middle Ages", in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, vol. 58, Number 1, June 2013, pp. 181-201

 

            „Women and Mendicant Orders in Late Medieval Transylvania", in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, 56 (2011): 67-87

 

„The Third Path: Charity and Devotion in Late Medieval Transylvanian Towns" in Communities of Devotion. Religious Orders and Society in East Central Europe, 1450-1800, edited by Maria Crăciun and Elaine Fulton, Farnham, Ashgate: 2011, pp. 91-121.

 

"Un succes mai puţin vădit: cazul sanctităţii mendicante în Transilvania medievală", în Ionuţ Costea, Ovidiu Ghitta, Valentin Orga, Iulia Pop (coord.) Istoria culturii. Cultura istoriei. Omagiu profesorului Doru Radosav, Argonaut: 2010, pp. 62-89

 

„The Construction of Memory and the Display of Social Bonds in the Life of Corpus Christi Fraternity from Sibiu (Hermannstadt, Nagyszeben)" in The Making of Memory in the Middle Ages edited by Lucie Doležalova, Leiden Boston: Brill, 2009, pp. 283-309.

 

„Is there a Future for Medieval Studies in Romania?" in Annual of Medieval Studies at CEU, vol. 15, 2009, pp. 279-287. (The article is also available online,  on the web page of Reti Medievali at: http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/scaffale/volumi.htm)

 

„Identitate urbană şi patronaj marian în evul mediu tîrziu" (Urban Identity and Marian Patronage in the Late Middle Ages) in Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, vol. V, 2008, pp. 59-81.

 

"Instituţionalizarea obţinerii mântuirii între modelul intercesorial şi iniţiativa personală" (Institutionalisation of Salvation between Intercessory Pattern and Personal Initiative" in Mihaela Grancea and Ana Dumitran (eds.),  Discursuri despre moarte în Transilvania secolelor XVI-XX, Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006, pp. 203-226.

 

"On the Enduring Fascination of the Central European Middle Ages. A profile of Gábor Klaniczay" in Colloquia. Journal of Central European History, vol. XII, no. 1-2, 2005, pp. 165-180.

 

„Universal/regional -una dintre provocările metodologice ale cercetării cultului sfinţilor în istoriografia ultimelor două decenii" (Universal / Regional - One of the Methodological Challenges associated to the Reserch of Cult of Saints in the Historiography of the Last two Decades), in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, vol. 50, nr. 2, 2005, pp. 145-157.

 

„Despre tensiunea unei solidarităţi în evul mediu tîrziu: exemplul unor oraşe transilvănene", (About the Tensness of a Solidarity in the Late Middle Ages: the Example of Several Transylvanian Towns), in Mihaela Grancea (ed.),  Reprezentări ale morţii în Transilvania secolelor XVI-XX, Cluj-Napoca,  Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005, pp. 51-70.

 

"Relics at the Margins of Latin Christendom: the Cult of a Frontier Saint in the Late Middle Ages", in PECIA, 8/11, 2005, "Reliques et sainteté dans l'espace médiéval", pp. 471-497.

 

(In collaboration with Maria Crăciun), „The Cult of Saints in Medieval Transylvania", in Saints of Europe. Studies Towards a Survey of Cults and Culture, edited by Graham Jones, Shaun Tys, Donnington, 2003, pp. 43-68.

 

„Shaping Transylvanian anti-Trinitarian Identity in an Urban Context", in Confessional Identity in East-Central Europe, edited by Maria Crăciun, Ovidiu Ghitta, and Graeme Murdock, Ashgate: Scholar Press, 2002, pp. 64-81.

 

„Elemente devoţionale în viaţa asociaţiilor laice din Cluj (secolul al XV-lea)" (Devotional Elements in the Life of Lay Associations from Cluj (15th Century)", in Studii de Istoria Transilvaniei. Omagiu profesorului Pompiliu Teodor, Valentin Orga and Ionuţ Costea (eds.), Bistriţa, Editura Accent, 2000, pp. 162-168.

 

"Transylvanian Enlightenment Literature. A Book Against Superstitions", in ISHA Journal, 2/94, History of Daily Life. Papers of the fifth ISHA Conference, Utrecht, The Netherlands, April 4-8, 1994. Edited by Bodien Abels and Carine van Rhijn, Atalanta, Houten 1994, pp. 239-245

  •