Lista de publicaţii
Prof. dr. Alexandru DIACONESCU

 

BOOKS:

            1. Mari civilizaţii ale Orientului Antic (Great Civilisations of Ancient Orient - a manual for undergraduated students), Cluj Napoca, 2001, 475 p.

 

            2. Statuaria majorã în Dacia romanã (= approx. Roman Statuary Art in Dacia) (vol. I, 1. Statua cum base sua. Terminologia, functionalitatea şi  tipologia statuariei majore în lumea greco-romanã, aplicatã la provincia Dacia (Terminology, function and typology of statues and statue bases in the Greek and Roman word, with special regard to Dacia); vol. I,2. Discrimina ordinum. Statut social şi imagine în  Dacia romanã. Contribuţie la istoria elitelor provinciale (Social status and image in Roman Dacia. Constribution to the study of provincial elites), Cluj Napoca 2003, 550 p.; vol. II. Repertoriul statuilor şi bazelor de statui din Dacia romanã (Corpus of statues and statue bases from Roman Dacia), Cluj Napoca, 2004 350 p.

            3. Manual (ghid) de înregistrare computerizată a săpăturii arheologice (A Manual of Digital Registration of Archaeological excavations), Cluj Napoca, 2006, 80 p.

 

Under print:

            - De la Napoca, la Cluj, Koloszvar şi Klausenburg. Săpături de salvare sub Magazinul Central din Cluj, (From Napoca to Cluj, Koloszvar and Klausenburg. Resque excavations under the Central Store in Cluj).

            -  Ferma romană de la Jucu. Săpături de salvare în parcul industrial Nokia (The Roman Farm at Jucu. Resque excavations at Nokia Industrial Park).

            together with E. Bota, Le forum vetus de Sarmizegetusa. Architecture et sculpture.

 

CONTRIBUTIONS TO COLLECTIVE WORKS:

            I.H. Crisan et alii, Repertoriul arheologic al judetului Cluj (Archeological Repertoire of Cluj County), Cluj Napoca 1992.

            R.Étienne, I. Piso, Al. Diaconescu, L'Archéologie, in Le forum vetus de Sarmizegetusa, I, Bucureşti 2006

 

STUDIES ŞI ARTICLES:

             1. Un fragment de stelã din Dacia Porolissensis cu reprezentarea banchetului funebru, ActaMN, XVI, 1979, p. 545-549.

 

             2. together with D. Isac and C. Opreanu, Sãpãturile arheologice în castrul roman de la Gilãu. Campaniile 1976-1979, Potaissa, II, 1980, p. 29-54.

 

             3. together with D.Isac, Aspecte ale artei provinciale romane la Gilãu, ActaMN, XVII, 1980, p. 110-138.

 

             4. together with D. Isac  and C. Opreanu, Porta principalis dextra a castrului de la Gilãu, ActaMN, XVIII, 1981, p. 85-97.

 

             5. together with D. Isac and C. Opreanu, Principia castrului de la Gilãu, ActaMN, XX, 1983, p. 85-101.

 

             6. Propuneri de reconstituire a elementelor de fortificaţie ale castrului de la Gilãu, ActaMN, XXI, 1984, p. 145-167.

 

             7. Notã asupra terminologiei latine privind pãrţile componente ale clãdirii comandamentului castrelor auxiliare, ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 459-467.

 

             8. together with I. Piso, Forurile din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, ActaMN, XXII-XXIII, 1985-1986, p. 161-183.

 

             9. together with C. Opreanu, Bronzuri romane din castrul de la Gilãu, SCIVA, 31, 1, 1987, p. 52-71.

 

            10. together with C. Opreanu, A Note on Military Equipment from Romania, BAR, int. ser., 336, 1987, p. 157-166.

 

     11. together with C. Opreanu, Câteva puncte de vedere în legãtura cu evolutia societãţii autohtone în epoca daco-romana târzie şi în perioada migraţiilor, AIIA Cluj, XXIX, 1989, p. 571-595.

 

            12. together with R. Étienne and I. Piso, Les deux forums de la colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, REA, XCII, 1990, 3-4, p. 273-296.

 

            13. together with R. Étienne and I. Piso, Les propylees du forum civil de Sarmizegetusa (Roumanie), CRAI Paris, 1990, p. 91-113.

 

            14. together with I. Piso, Apulum, La politique édilitaire dans les provinces de l'Empire romain, Cluj Napoca, 1993, p. 67-83

 

            15. together with R. Étienne and I. Piso, Le forum en bois de Sarmizegetusa (Roumanie), CRAI Paris, 1994, p. 147-164.

 

            16. Lãmpi romane târzii si paleobizantine din fosta provincie Dacia, in Ephemeris Napocensis 5, 1995, p. 255-299.

 

            17. Ornamenta dignitatis. Însemne de rang si simboluri ale statutului social la elitele autohtone în Dacia postaurelianã, in Viatã privatã, mentalitãti colective si imaginar social în Transilvania (ed. S. Mitu, Fl. Gogâltan), Oradea-Cluj, 1995-1996, p. 83-108

 

            18. Dacia under Trajan, Some observations on Roman tactics and strategy, in ActaMN 34, I, 1997, p. 13-52.

 

 

            19. together with H. Müller, B. Schwaighoffer, M. Benea, I. Piso, Provenience of marble objects from the Roman province of Dacia, in Jahreshäfte des Österreichischen Archäologischen Institutes, 66, 1997, Beiblatt, p. 431-454.

 

            20. together with A. Schäfer,  Das Liber Pater Heiligtum von Apulum, in Reichsreligion und Provinzialreligion (H. Cancik, J. Rüpke Hrsgst); Tübingen 1997, p. 195-218.

 

            21. A Bronze Maenad from Sarmizegetusa, în ActaMN, 35/1, 1998, p. 77-86.

 

            22. Ornamenta dignitatis. Grababzeichen und symbole des sozialen Status bei den lokalen Eliten von Dakien nach dem aurelianischen Rückzug, in ActaMN, 36/1, 1999, p.  203-243.

 

            23. Un nou relief ceramic din Apulum, in EphemNap, IX-X, 1999-2000 (2002), p. 245-274.

 

            24. Chariot statues (quadrigae) for Caracalla in Dacia and related monuments, în The Impact of Rome on Settlement in the Northwestern and Danube Provinces (St. Altekamp, A. Schäfer ed.) BAR Int.Ser. 921, Oxford 2001, p. 129-159.

 

            25. together with I. Haynes si A. Schäfer, The Apulum Project. Summary report of the 1998 and 1999 seasons, in Ibidem, p. 115-128.      

 

            26. together with H. Müller, B. Schweighoffer, M. Benea si I. Piso, Greek Marbles in the Roman Province of Dacia, în Archaeometry Issues in Greek Prehistory and Antiquity (Y. Bassiakos, E. Aloupi, Y. Facorellis ed.), Athens 2001, p. 199-211.

 

            27. A Statue of Liber Pater from Apumum (Alba Iulia), în Acta MN, 38/I, 2001, p. 161-176.

 

            28. together with R. Etienne şi I. Piso, Les fouilles dans le "forum vetus" de Sarmizegetusa. Raport général, în ActaMN 39-40/I, 2002-2003 [2004], p. 59-154.

 

            29. together with E. Bota, La décoration architectonique et sculpturale du "forum vetus" de Sarmizegetusa: origine, évolution et chronologie, în ActaMN 39-40/I, 2002-2003 [2004], p. 155-196.

 

            30. The Towns of Roman Dacia. An overview of recent archaeological research in Romania, în Roman Dacia. The Making of a provincial society (W.S. Hanson, I.P. Haznes ed.)  (Journal of Roman Archaeology Supplementary Series 56) Portsmouth, Rode Island 2004, p. 87-142.

 

            31. Romanizarea Daciei; un capitol de istorie a mentalitãţilor abordat dintr-o perspectivã arheologicã, în Studia Historica et Archaeologica in Honorem Magistrae Doina Benea, Timişoara 2004, p. 111-146.

 

            32. together with E. Bota, Epigraphy and Archaeology. The Case of the two recently excavated nymphaea from colonia Dacica Sarmizegetusa, în Orbis Antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis (C. Roman, C. Gãzdac et alii ed.), Cluj Napoca 2004, p. 470-501.

 

            33. together with G. Băeştean, Statui imperiale de marmură în forul traianic al coloniei Dacica Sarmizegetusa, in Sargetia. Acta Musei Devensis XXXI, 2003 [2005].p. 313-337.

 

            34. together with E. Bota and  V. Voişian, Ceramica de tradiţie provincial romană în sec. V-VI pe teritoriul Daciei. Grupul Sarmizegetusa-Napoca, în Fontes Historiae, Studia in honorem Demetrii Protase, Bistriţa2006, p. 885-909

 

 

ARCHAEOLOGICAL REPORTS:

 

             together with D. Isac and C. Opreanu, Castrul Roman de la Gilãu (campania 1980), Rapoarte Braşov 1981 (Bucure ti 1983), p. 293-296.

 

             together with I. Piso, D. Isac and C. Opreanu, Castrul roman de la Cãşei (campania 1980), Rapoarte Braşov 1981 (Bucuresti 1983), p. 297-298.

 

             together with H. Daicoviciu et alii, Sãpãturile arheologice din 1984 de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, ActaMN, 26-30, I/2, 1989-1993, p. 409-433.

 

            together with I. Piso, Sarmizegetusa, Ulpia Traiana. Forum novum, în Cronica cercetãrilor arheologice. Campania 1995, Brãila 1996, p. 102.

 

             together with I. Piso, V. Rusu-Bolindeţ şi V. Bãrbuţã, Alba Iulia, jud. Alba. Partoş, în Cronica cercetãrilor arheologice 1983-1992, Bucureşti 1997, p. 1-2.

 

            together with I. Piso, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, jud. Hunedoara, în Cronica cercetãrilor arheologice 1983-1992, Bucureşti 1997, p.120-122.

 

            together with I. Piso. Ulpia Traiana Sarmizegetusa, II. Forum novum, în Cronica cercetãrilor arheologice. Campania 1996, Bucureşti 1997, p. 73-74.

 

            together with Ian Haynes şi Alfred Schäfer, Alba Iulia, jud. Alba. (Apulum). Punct: cartier Partoş - sanctuarul lui Liber Pater, în Cronica cercetãrilor arheologice, Campania 2001, Buziaş 2002, p. 32-33.

 

Săpături preventive la Magazinul Centra din Cluj Napoca, Cluj Napoca 2006, 60 p. + plates.

 

together with D. Bogdan, Săpături preventive la Universitatea Tehnică - Extindere corp administrativ, Cluj Napoca 2007, 20 p. + plates.

 

 with I. Stanciu, M. Meşter and D. Bogdan, Săpături preventive la Jucu, Parcul Industrial TETAROM III şi "NOKIA village", Cluj Napoca 2007, 80 p. + plates

  •