CV - limba română
Conf. dr. Şerban TURCUŞ

 

Şerban TURCUŞ, născut în oraşul Aleşd, judeţul Bihor, în 22 iunie 1969.

            Şcoala primară (între anii 1975-1979), gimnaziul (1979-1983) şi liceul (1983-1987) urmate în oraşul Aleşd, jud. Bihor.

            Serviciul militar îndeplinit între septembrie 1987 - iunie 1988.

            Studii universitare în Istorie la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca între anii 1988-1993.

            Şef de promoţie al secţiei de Istorie în anul 1993.

            Căsătorit din anul 1994 cu Veronica TURCUŞ, cercetător ştiinţific I la Institutul de Istorie "George Bariţiu" al Academiei Române din Cluj-Napoca.

            Profesor prin concurs la Liceul de coregrafie din Cluj-Napoca (sept. 1993 - febr. 1994).

            Preparator prin concurs la Catedra de Istorie medievală şi istoriografie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca începând cu 1 martie 1994, după ce în precedenţă a îndeplinit timp de un an funcţia de preparator prin delegaţie la disciplinele de Istorie universală medie, Istoriografie contemporană şi Metodologia modernă a cercetării istorice.

            Bursier al Statului Român, prin concurs (octombrie 1995-noiembrie 1996) pe lângă Arhivio Segreto Vaticano şi Biblioteca Apostolica Vaticana, unde s-a specializat în Istoria  ecleziastică şi ştiinţele de documentare ale istoriei.

            Asistent universitar prin concurs (din martie 1997) la Catedra de Istorie medievală şi istoriografie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca.

            Bursier al "Associazione per le Relazioni Culturali tra Italia e Romania" din Milano (august-septembrie 1997) pe lângă Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano şi Università Statale di Milano (Italia).

            Lector cu delegaţie (din 1997) (lector titular din 1999) la disciplinele Istoria medievală universală, Istoria Italiei, Ecclesiologia romană, Monahismul medieval, Teoria "statului" în Evul Mediu la Secţiile de Istorie şi Biblioteconomie ale Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Promotor al introducerii disciplinei Istoria Italiei în programa de învăţământ a Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca.

            Înscris la doctorat cu o teză intitulată "Politica Sfântului Scaun în spaţiul nord-dunărean în secolul al XIII" (1995).

            Autor al unui volum intitulat Varia Catholica. Studii de Istorie şi Ecclesiologie (publicat la Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, (1998, 243 p.).

            A tradus şi îngrijit volumul profesorului italian Cesare Alzati, În inima Europei. Studii de istorie religioasă a spaţiului românesc (apărut la Fundaţia Culturală Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1998, 234 p.), lucrare distinsă cu Premiul Toleranţei Interetnice şi Confesionale al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO - Bucureşti pe anul 1998 şi cu Premiul "Alexandru D. Xenopol" al Academiei Române pe anul 1998.

            Coeditor al BIBLIEI de la Blaj (1795), cunoscuta ediţie jubiliară apărută la Tipografia Vaticana (Roma, 2000), înmânată în audienţă specială în iunie 2001 Papei Ioan Paul al II-lea şi apreciată deosebit de favorabil de cercurile ştiinţifice din ţară şi străinătate. 

            A publicat 42 de cărţi de autor unic sau în colaborare-coautorare, a îngrijit sau tradus 3 cărţi, a publicat 95 de studii în volume şi periodice de specialitate şi de cultură, 7 recenzii şi cronici ştiinţifice.

            Este inclus în International Bibliography of Historical Sciences (München-Berlin-New York, 2002-2013), pentru anii 1997-2013, cu 30 cărţi şi studii.

            A susţinut 45 de comunicări ştiinţifice în ţară (Cluj-Napoca, Bucureşti, Oradea) şi în străinătate (Roma, Veneţia, Trieste, Pisa, Trento, Livorno, Milano, Varese, Udine, Prato, Napoli, Paris, Clairvaux, Washington, New York) pe problematica istoriei ecleziastice, a relaţiilor româno-italiene şi a celor dintre Sfântul Scaun şi români.

            Invitat (în aprilie şi mai 1998) pentru a participa la un ciclu de manifestări ştiinţifice în Italia - Veneţia (Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica), Trieste (Facoltà di Scienze Politiche) şi Roma (Accademia di Romania, Coleggio Ecclesiastico "Pio Romeno"), cu această ocazie ţinând diverse conferinţe din domeniul Istoriei ecleziastice.

            Membru fondator şi secretar al Asociaţiei pentru Relaţii Culturale dintre România şi Italia (ARCRI) din Cluj-Napoca (din 1998).

            Beneficiar al unui grant NATO (aprilie-august 1999) acordat, prin concurs, de Ministerul de Externe al Italiei şi Consiglio Nazionale delle Ricerche din Roma.

            Lector titular, prin concurs, la Catedra de Istorie medievală şi istoriografie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, de la 1 octombrie 1999, la disciplinele Istoria medie universală, Istoria Italiei, Arhivistică.

            Membru (singurul din România) din anul 1999 al Comitetului Internaţional pentru Bibliografia Istorică de pe lângă Comitetul Internaţional de Ştiinţe Istorice - Paris, coautor la ultimele 18 volume ale International Bibliography of Historical Sciences,  (pentru anii 1994-2010 și retroactiv anul 1944).

            Din noiembrie 1999 până în iulie 2000 a susținut stagii de specializare şi documentare ştiinţifică pe lângă Scuola Normale Superiore din Pisa, Università degli Studi di Pisa şi Biblioteca Naţională "François Mitterand" din Paris.

            În perioada martie 2000 - martie 2001 a efectuat un stagiu de documentare ştiinţifică la Scuola Normale Superiore şi Universitatea din Pisa (Italia). A seminarizat doctoranzii de la Dipartimento di Medioevistica a Universităţii din Pisa în problemele misiunii Bisericii Romane în spaţiul românesc în epoca medievală.

            Doctor în istorie în urma susţinerii tezei de doctorat "Sfântul Scaun şi românii în secolul al XIII-lea" (24 noiembrie 2000), publicată în anul 2001: Şerban Turcuş, Sfântul Scaun şi românii în secolul al XIII-lea, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001.

            Visiting Professor la Institutul de Istorie Italo-German din Trento-Italia (2001).

            Coautor al tratatului academic de Istoria românilor, vol. VI (1711-1821), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, reeditat 2012 (Cap. Instituţia Bisericii în Transilvania).

            Premiul "Timotei Cipariu" al Academiei Române pe anul 2000, acordat în 18 decembrie 2002, pentru  realizarea ediţiei jubiliare a Bibliei lui Samuil Micu (1795), Roma, Tipografia Vaticana, 2000, 2630 p.

            Conferenţiar universitar titularizat prin concurs la Facultatea de Istorie şi Filosofie a

Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (din 2003), la disciplinele Ştiinţele Auxiliare ale Istoriei, Diplomatică și sigilografie, Codicologie și bibliologie, Teoria și dreptul cruciadei, Monahismul medieval, cu obligaţii de predare şi seminarizare la nivel Licenţă şi Masterat.

            În perioada iunie 2002 - august 2006 a fost detaşat la Ministerul Afacerilor Externe al României, îndeplinind, din iunie 2003, funcţia de Prim colaborator al Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun (Vatican) şi pe lângă Ordinul Suveran Militar de Malta, acreditat cu gradul diplomatic secretar I .

            A fost comisar al Expoziţiei "Ştefan cel Mare - punte între Occident si Orient" organizată la Muzeele Vaticanului (septembrie - noiembrie 2004).

            Decorat de Marele Maestru al Ordinului de Malta, Fra' Andrew Bertie, cu Crucea de Ofiţer a Ordinului de Malta "Pro Merito Melitensi" (2005) pentru contribuţia adusă la dezvoltarea fără precedent a relaţiilor dintre România şi Ordinul de Malta.

            Decorat de Papa Benedict al XVI-lea cu titlul de Comandor al Ordinului Sfântului Grigore cel Mare (2006) pentru activitatea semnificativă ştiinţifică şi diplomatică desfăşurată în cadrul relaţiei bilaterale România-Sfântul Scaun.

            Visiting Professor la Universitatea Catolică din Milano (noiembrie 2007, noiembrie 2011).

            Stagii de cercetare la Accademia Nazionale dei Lincei (iunie 2008, iunie 2009, iulie 2010, iulie 2011, iulie 2012).

            Expert al  Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) din anul 2009.

            Expert al Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano pentru clasificare universitară (din 2011).

     Premiul "Eudoxiu de Hurmuzaki" al Academiei Române pe anul 2011 pentru lucrarea Antroponimia în Transilvania medievală (secolele XI-XIV). Evaluare statistică, evoluţie, semnificaţii, coord. Şerban Turcuş, autori: Şerban Turcuş, Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, vol. I-II (371 p.; 1345 p.), Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2011.

            În iulie 2014 a primit titlul de habilitat în istorie și studii culturale ca umare a susținerii tezei de abilitare cu titlul "Poziția canonică și politică a Transilvaniei în Christianitas în timpul papei Inocențiu al III-lea (1198-1216)".

            Conducător de doctoranzi la Universitatea "Babeș-Bolyai" din noiembrie 2014.

            Referent în 41 de comisii de doctorat.

            Din martie 2018 este președintele Biroului Zonal Cluj (Comisia Transilvania) a Comisiei Naționale de Heraldică, Sigilografie și Genealogie.

            Din aprilie 2018 este membru în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului din partea circumscriptiei Beclean, fiind component al Comisiei cultură a aceleiași Arhiepiscopii.

            GRANTURI: 

            1. Grant NATO acordat de Ministerul Afacerilor Externe al Italiei şi Consiglio Nazionale delle Ricerche din Italia, pentru anul 1999, pentru proiectul: Monumente ecleziastice din Transilvania medievala (valoare 20.000.000 lire italiene aproximativ 10.000 euro).

            2. Director al Grantului GAR nr. 7 din 8.08.2007 acordat de Academia Română pe anii 2007-2008, pentru Proiectul: Papa Inocenţiu al III-lea şi românii (valoare 16.700 Ron) .

            3. Director al Grantului  CNCSIS din Programul Idei pentru anii 2009-2011 intitulat Antroponimia în Transilvania medievală (sec. XI-XIV). Evaluare statistică, evoluţie, semnificaţii (valoare 946.680 Ron).

            Posesor al carnetului de conducere categoria B din anul 2003.

            Limbi străine cunoscute: franceză, italiană - foarte bine; engleză - bine; spaniolă, rusă - satisfăcător.

  •