CV - limba română
Conf. dr. Şerban TURCUŞ

Şerban TURCUŞ, născut în oraşul Aleşd, judeţul Bihor, în 22 iunie 1969.

            Şcoala primară (între anii 1975-1979), gimnaziul (1979-1983) şi liceul (1983-1987) urmate în oraşul Aleşd, jud. Bihor.

            Serviciul militar îndeplinit între septembrie 1987 - iunie 1988.

            Studii universitare în Istorie la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca între anii 1988-1993.

            Şef de promoţie al Secţiei de Istorie în anul 1993.

            Căsătorit din anul 1994 cu Veronica Turcuș, cercetător ştiinţific I la Institutul de Istorie "George Bariţiu" al Academiei Române din Cluj-Napoca.

            Profesor prin concurs la Liceul de coregrafie din Cluj-Napoca (sept. 1993 - febr. 1994).

            Preparator prin concurs la Catedra de Istorie medievală şi istoriografie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca începând cu 1 martie 1994, după ce în precedenţă a îndeplinit timp de un an funcţia de preparator prin delegaţie la disciplinele de Istorie universală medie, Istoriografie contemporană şi Metodologia modernă a cercetării istorice.

            Bursier al Statului Român, prin concurs (octombrie 1995-noiembrie 1996) pe lângă Arhivio Segreto Vaticano şi Biblioteca Apostolica Vaticana, unde s-a specializat în Istoria şi Istoriografia ecleziastică.

            Asistent universitar prin concurs (din martie 1997) la Catedra de Istorie medievală şi istoriografie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca.

            Bursier al "Associazione per le Relazioni Culturali tra Italia e Romania" din Milano (august-septembrie 1997) pe lângă Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano şi Università Statale di Milano (Italia).

            Lector cu delegaţie (din 1997) la disciplinele Istoria medievală universală, Istoria Italiei, Ecclesiologia romană, Monahismul medieval, Teoria "statului" în Evul Mediu la Secţiile de Istorie şi Biblioteconomie ale Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. Promotor al introducerii disciplinei Istoria Italiei în programa de învăţământ a Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca.

            Înscris la doctorat cu o teză intitulată "Politica Sfântului Scaun în spaţiul nord-dunărean în secolul al XIII" (1995). În octombrie 1998 toate obligaţiile relative la examenele şi referatele de doctorat stabilite prin Programul de pregătire al doctorandului au fost încheiate.

            Autor al unui volum intitulat Varia Catholica. Studii de Istorie şi Ecclesiologie (publicat la Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, (1998, 243 p.).

            A tradus şi îngrijit volumul profesorului italian Cesare Alzati, În inima Europei. Studii de istorie religioasă a spaţiului românesc (apărut la Fundaţia Culturală Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1998, 234 p.), lucrare distinsă cu Premiul Toleranţei Interetnice şi Confesionale al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO - Bucureşti pe anul 1998 şi cu Premiul "Alexandru D. Xenopol" al Academiei Române pe anul 1998.

            Coeditor al BIBLIEI de la Blaj (1795), cunoscuta ediţie jubiliară apărută la Tipografia Vaticana (Roma, 2000), înmânată în audienţă specială în iunie 2001 Papei Ioan Paul al II-lea şi apreciată deosebit de favorabil de cercurile ştiinţifice din ţară şi străinătate, încununată cu Premiul "Timotei Cipariu" al Academiei Române pe anul 2000.

            Invitat (în aprilie şi mai 1998) pentru a participa la un ciclu de manifestări ştiinţifice în Italia - Veneţia (Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica), Trieste (Facoltà di Scienze Politiche) şi Roma (Accademia di Romania, Coleggio Ecclesiastico "Pio Romeno"), cu această ocazie ţinând diverse conferinţe din domeniul Istoriei ecleziastice.

            Membru fondator şi secretar al Asociaţiei pentru Relaţii Culturale dintre România şi Italia (ARCRI) din Cluj-Napoca (din 1998).

            Beneficiar al unui grant NATO (aprilie-august 1999) acordat, prin concurs, de Ministerul de Externe al Italiei şi Consiglio Nazionale delle Ricerche din Roma.

            Lector titular, prin concurs, la Catedra de Istorie medievală şi istoriografie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, de la 1 octombrie 1999, la disciplinele Istoria medie universală, Istoria Italiei, Arhivistică.

            Membru al Comitetului Internaţional pentru Bibliografia Istorică de pe lângă Comitetul Internaţional de Ştiinţe Istorice - Paris (din 1999), colaborator la ultimele 13 volume (pentru anii 1994-2005).

            Din noiembrie 1999 până în iulie 2000 stagii de specializare şi documentare ştiinţifică pe lângă Scuola Normale Superiore din Pisa, Università degli Studi di Pisa şi Biblioteca Naţională "François Mitterand" din Paris.

            În perioada martie 2000 - martie 2001 stagiu de documentare ştiinţifică la Scuola Normale Superiore şi Universitatea din Pisa (Italia). A seminarizat doctoranzii de la Dipartimento di Medioevistica a Universităţii din Pisa-Italia în problemele misiunii Bisericii Romane în spaţiul românesc în epoca medievală.

            Doctor în istorie în urma susţinerii tezei de doctorat "Sfântul Scaun şi românii în secolul al XIII-lea" (24 noiembrie 2000), publicată în anul 2001: Şerban Turcuş, Sfântul Scaun şi românii în secolul al XIII-lea, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001.

            Visiting Professor la Institutul de Istorie Italo-German din Trento-Italia (2001).

            Coautor al tratatului academic de Istoria românilor, vol. VI (1711-1821), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002 (Cap. Instituţia Bisericii în Transilvania), Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2012.

            Premiul "Timotei Cipariu" al Academiei Române pe anul 2000, acordat în 18 decembrie 2002, pentru  realizarea ediţiei jubiliare a Bibliei lui Samuil Micu (1795), Roma, Tipografia Vaticana, 2000, 2630 p.

            Premiul "Eudoxiu Hurmuzaki" al Academiei Române pe anul 2011, acordat în 19 decembrie 2013, pentru realizarea lucrării Antroponimia în Transilvania medievală (secolele XI-XIV). Evaluare statistică, Evoluţie, Semnificaţii, I-II, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2011, 371 + 1345 p.

            Conferenţiar universitar titularizat prin concurs la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (din 2003), la disciplinele de Istorie medievală Universală, Introducere în Ştiinţele Auxiliare ale Istoriei, cu obligaţii de predare şi seminarizare la nivel Licenţă şi Masterat.

            În perioada iunie 2002 - august 2006 detaşat la Ministerul Afacerilor Externe al României, îndeplinind din 2003 funcţia de Prim colaborator al Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun (Vatican) şi pe lângă Ordinul Suveran Militar de Malta.

            Comisar al Expoziţiei "Ştefan cel Mare - punte între Occident si Orient" organizată la Muzeele Vaticanului (septembrie - noiembrie 2004).

            Decorat de Marele Maestru al Ordinului de Malta, Fra' Andrew Bertie, cu Crucea de Ofiţer a Ordinului de Malta (2005) pentru contribuţia adusă la dezvoltarea fără precedent a relaţiilor dintre România şi Ordinul de Malta.

            Decorat de Papa Benedict al XVI-lea cu titlul de Comandor al Ordinului Sfântului Grigore cel Mare (2006) pentru activitatea semnificativă ştiinţifică şi diplomatică desfăşurată în cadrul relaţiei bilaterale România-Sfântul Scaun.

            Visiting Professor la Universitatea Catolică din Milano (noiembrie 2007, noiembrie 2011).

            Habilitat din iulie 2014, cu drept de conducere doctoranzi din anul universitar 2015-2016.

            A publicat 39 de cărţi de autor unic sau în coautorare și colaborare, a îngrijit sau tradus 3 cărţi, a publicat 80 de studii în volume şi periodice de specialitate şi de cultură, 7 recenzii şi cronici ştiinţifice. Membru în 31 de comisii doctorale (2006-2016).

            A susţinut 43 de comunicări ştiinţifice în ţară (Cluj-Napoca, Bucureşti, Oradea, Iași, Turda, Rohia) şi în străinătate (Roma, Veneţia, Trieste, Pisa, Trento, Livorno, Milano, Varese, Udine, Prato, Napoli, Paris, Clairvaux, Troyes) pe problematica istoriei medievale, istoriei ecleziastice, a ordinelor monahale, a relaţiilor româno-italiene şi a celor dintre Sfântul Scaun şi români.

 

            Expert CNCSIS din anul 2009.

            GRANTURI: 

            1. Grant NATO acordat de Ministerul Afacerilor Externe al Italiei şi Consiglio Nazionale delle Ricerche din Italia, pentru anul 1999, pentru proiectul: Monumente ecleziastice din Transilvania medievala (valoare 20.000.000 lire italiene aproximativ 10.000 euro).

            2. Director al Grantului GAR nr. 7 din 8.08.2007 acordat de Academia Română pe anii 2007-2008, pentru Proiectul: Papa Inocenţiu al III-lea şi românii (valoare 16.700 Ron) .

            3. Director al Grantului  CNCSIS din Programul Idei pentru anii 2009-2011 intitulat Antroponimia în Transilvania medievală (sec. XI-XIV). Evaluare statistică, evoluţie, semnificaţii (valoare 946.680 Ron).

            4. Tutore POSDRU în cadrul proiectului „Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate - dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală" (Contract POSDRU 89/1.5/S/61104).           

  •