CV
Conf. dr. Radu MÂRZA

 • numele şi prenumele: MÂRZA I. Radu Cristian
 • data şi locul naşterii: 9 mai 1974, Alba Iulia;
 • funcţie didactică: conferenţiar universitar
 • titlu ştiinţific: doctor în istorie (Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj), Doctor Philosophiae (Univerzita „Ján Amos Komenský" Bratislava)
 • locul de muncă: Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj; Str. Kogălniceanu 1, Cluj
 • contact: e-mail: rmarza@yahoo.com

 

 

EDUCAŢIA

 • 1988-1992 - Colegiul "Horea, Cloşca şi Crişan" din Alba Iulia, clasa de "Istorie - Ştiinţe Sociale", clasele IX-XII;
 • 1992-1997 - Universitatea "Babeş - Bolyai" din Cluj, Facultatea de Istorie şi Filosofie, secţia "Istorie", specialitatea "Istorie medie"; am absolvit cu media generală 9,93 şi am încheiat examenul de licenţă cu media 10.
 • 1997-1998, Masterand în "Studii medievale" la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş - Bolyai" din Cluj;
 • sesiunea octombrie 1999: înscriere la doctorat, cu subiectul Istoria slavisticii româneşti. De la începuturi la primul război mondial (conducător de lucrare: prof.univ. Pompiliu Teodor (decedat 2001), prof.univ. Nicolae Bocşan); susţinerea publică a tezei de doctorat: 8 decembrie 2005;
 • 2002-2003: doctorat (forma scurtă, rigorosum, PhDr.) susţinut la Universitatea "Ján Amos Komenský" din Bratislava (Slovacia), cu dizertaţia Slovanská a slovenská problematika v staršej rumunskej historiografie (do polovice 19. storočia) (Problematica slavă şi slovacă în istoriografia română veche (până la mijlocul secolului XIX) (coordonatori: Prof.PhDr. Jozef Baďurík, CSc. şi Doc. Martin Homza).

 

 

CARIERA PROFESIONALĂ

 • în noiembrie 1997, angajat pe postul de documentarist la Institutul de Studii Central - Europene de pe lângă Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj; secretar de redacţie al revistei de specialitate Colloquia. Journal of Central European Studies;
 • 2000-2007, asistent universitar la Catedra de Istorie Medie şi Istoriografie, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj;
 • din 2007: lector universitar la Catedra de Istorie Medie şi Istoriografie, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj;
 • 2001- : activităţi didactice:

cursuri:

 • „Istoria Bizanţului" (curs general, nivel licenţă, specializările Istorie, Arheologie, Istoria Artei, începând cu anul universitar 2013-2014),
 • „Istoria culturală a călătoriei şi turismului" (curs nivel licenţă, specializarea Turism Cultural, începând cu anul universitar 2012-2013),
 • „Slavi şi slavonism în istoria medievală şi premodernă a românilor" (curs special pentru anul III, Istorie, începând cu anul universitar 2005-2006),
 • "Limbă, istorie, identitate naţională în Europa Centrală (sec. XVIII-XIX)" (curs la Masteratul Societate, Arte, Identităţi, începând cu anul universitar 2006-2007),
 • „Ştiinţele auxiliare ale istoriei" (Cursul Postuniversitar de Specializare în Reabilitarea Patrimoniului Construit, organizat de Facultatea de Istorie şi Filosofie şi Fundaţia „Transylvania Trust", începând cu anul universitar 2004-2005),
 • „Istoria Slovaciei" (Masteratul de Studii Medievale Central-Europene", 2001),
 • „Sursele vizuale şi literare în atenţia istoricilor" (curs facultativ, susţinut împreună cu colegii Vlad Ţoca şi Ionuţ Costea, începând cu anul universitar 2006-2007).

seminarii:

 • "Istoria Medie a României" (din anul universitar 1999-2000 până în prezent),
 • seminarul cursului special „Slavi şi slavonism în istoria medievală şi premodernă a românilor" (începând cu anul universitar 2005-2006),
 • „Istoria culturală a călătoriei şi turismului", specializarea Turism Cultural (începând cu anul univ. 2013-2014),
 • "Istoria Istoriografiei Româneşti" (între anii universitari 1999-2000 - 2002-2003).

 

 

BURSE ŞI STAGII ÎN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE, SUSŢINERE DE PRELEGERI ŞI CURSURI

 • august 1993 - participant la cursurile de vară (limbă şi civilizaţie cehă) organizate de Universitatea "T. G. Masaryk" din Brno, ca bursier al Republicii Cehe;
 • august 1994 - participant la cursurile de vară (limbă şi cultură slovacă) organizate de Universitatea "J. A. Komenský" din Bratislava, ca bursier al Republicii Slovacia;
 • septembrie 1994 - participant la cursurile de limbă germană organizate de Universitatea din Viena, ca bursier al Universităţii din Viena;
 • septembrie 1995 - participant la cursurile de limbă germană organizate de Universitatea din Viena, ca bursier al Academiei Austriece de Ştiinţe;
 • anul universitar 1995 /1996 - bursa "Ion Raţiu";
 • octombrie - decembrie 1996 - stagiu de specializare la Universitatea "J. A. Komenský" din Bratislava, ca bursier al Republicii Slovacia;
 • noiembrie - decembrie 1999 - stagiu de cercetare la Viena (Austria) (Österreichische Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek, Fachbibliothek für Slawistik, Fachbibliothek für Südosteuropäische Geschichte);
 • ianuarie 2001 - stagiu de cercetare la Viena (Austria) pe lângă "Institut für Osteuropäische Geschichte" al Universităţii din Viena;
 • 2-27 iunie 2002 - stagiu de cercetare la Università degli Studi di Pisa (Italia)
 • septembrie 2002 - stagiu de cercetare la Viena (Austria) (Institut für Osteuropäische Geschichte, Universitätsbibliothek, Österreichische Nationalbibliothek, Archiv der Universität Wien);
 • 13-27 ianuarie 2003 - stagiu de documentare la CEU Budapesta (finanţare proiect HESP)
 • 27 ianuarie-9 februarie 2003- stagiu de documentare la University of Birmingham (Marea Britanie) (finanţare proiect HESP)
 • 15-28 ianuarie 2004 - stagiu de documentare la CEU Budapesta (finanţare proiect HESP)
 • 28 ianuarie-10 februarie 2004 - stagiu de documentare la University of Birmingham (Marea Britanie) (finanţare proiect HESP)
 • 15-28 ianuarie 2006 - stagiu de documentare la University of Birmingham (Marea Britanie) (finanţare proiect HESP)
 • 28 ianuarie-10 februarie 2006 - stagiu de documentare la CEU Budapesta (finanţare proiect HESP)
 • 21 noiembrie-2 decembrie 2006 - am predat cursuri de istorie medievală şi premodernă românească la Universitatea „František Palacký" din Olomouc (Cehia), în cadrul unui program CEEPUS (lb. cehă)
 • 4-17 februarie 2007 - stagiu de documentare la „Central European University" Budapest (Ungaria) (finanţare proiect HESP)
 • 18 iunie - 1 iulie 2007 - stagiu de documentare la „Universita degli Studi" Pisa (Italia) (finanţare proiect HESP)
 • 17-29 februarie 2008 - stagiu de documentare la University of Birmingham (Marea Britanie) (finanţare proiect HESP)
 • 24 aprilie - 2 mai 2008 - stagiu de documentare la Central European University Budapest (Ungaria) (finanţare proiect HESP)
 • 7-20 decembrie 2009 - stagiu şi predare de cursuri la Universitatea „František Palacký" din Olomouc (Cehia), în cadrul unui program CEEPUS. Cursurile se intitulează: „Slované v rumunskych dejinách", „Michal Chrabri a Habsburkové a dlouha turecká válka", „Michal Chrabry a budovaní rumunské národne identity" (lb. cehă).
 • 27 august-9 septembrie 2012 - stagiu de documentare la Viena (Austria), în cadrul unui proiect finanţat de CNCSIS. 30 august: prezentare a proiectului la Institut für Romanistik (Universität Wien) (au participat conf. Petrea Lindenbauer, prof. Michael Metzeltin, prof.dr. Thede Kahl (Universität Jena, Germania), dr. Ioana Revnic, dr. Holger Wochele (Universitat Jena, Germania)
 • februarie 2013 - mobilitate Erasmus la Universitatea din Debrecen (Ungaria) - predare de cursuri de istorie şi istoriografie românească (lb. engleză)
 • 5 dec 2013 - prelegere susţinută la Universitatea Ján Amos Komenský din Bratislava (Slovacia) pentru studenţii specializării Istorie - prelegerea Miturile şi simbolurile identităţii româneşti (lb. slovacă)(finanţat prin VISEGRAD UNIVERSITY STUDIES GRANT)

 

 

PARTICIPĂRI LA CONGRESE, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE

 • 1994-1997, participant la sesiuni de comunicări ştiinţifice anuale ale studenţilor organizate de Universitatea "Babeş-Bolyai" şi Societatea Studenţească "Petru Maior" din Cluj şi Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;
 • congresul internaţional de istorie organizat de "International Students in History Association" (I.S.H.A.) la Viena, Austria (8-13 aprilie 1996) cu referatul The Jesuits and the Pestilential Epidemics from Transylvania, 1585 - 1586;
 • participare la conferinţa anuală a Süd - Ostdeutsche Historische Komission şi la seminarul pentru tineri istorici de la Levoča, Slovacia (23-26 sept. 1998);
 • participare la sesiunea ştiinţifică organizată la Cluj de fundaţiile "Studium Transylvanicum" şi "Heltai" (5-8 oct. 1998), Cluj;
 • participare la sesiunea "Discurs politic - discurs istoric", organizat de Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (Alba Iulia, 20-21 noiembrie 1998) cu comunicarea Gh.I. Brătianu: istorie şi politică. Cazul Mihai Viteazul;
 • participare la conferinţa anuală a Süd-Ostdeutsche Historische Komission şi la seminarul pentru tineri istorici de la Blaubeuren, Germania (16-18 septembrie 1999);
 • participare la conferinţa "Konfessionalisierung, Geistes- und Kulturgeschichte des 16. Jahrhunderts in Siebenbürgen", organizată de Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde din Heidelberg, Südostdeutsches Kulturwerk din München şi Friedrich-Schiller-Universität din Jena la Wittenberg, Germania (2-3 septembrie 2000) cu comunicarea Die orthodoxe Kirche der Rumänen aus Siebenbürgen: Konfession und Politik im 16. Jahrhundert;
 • participare la simpozionul "Identitate şi alteritate", ediţia a VI-a, Lugoj, organizat de Universitatea "Babeş - Bolyai" din Cluj în colaborare cu Muzeul de Istorie din Lugoj (29 iunie-1 iulie 2001) cu lucrarea Istoria unui fals patriotic: "manuscrisele cehe" ale lui Václav Hanka;
 • participare la conferinţa internaţională "Civilizaţie transilvană şi tendinţe metodologice în noua istorie", organizată de Centrul de Studii Transilvane şi Universitatea "Babeş - Bolyai" din Cluj (13-15 septembrie 2001) cu comunicarea Timotei Cipariu şi problemele slavonismului românesc;
 • participare la sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice organizată de Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia (28-29 noiembrie 2001) cu comunicarea Preocupările pentru slavi şi slavonism ale Şcolii Ardelene;
 • participare la simpozionul "Identitate şi alteritate", ediţia a VII-a, Lugoj, organizat de Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj în colaborare cu Muzeul de Istorie din Lugoj (28-30 iunie 2002) cu lucrarea Identităţile slave ale lui B.P. Hasdeu;
 • participare la workshopul Exchanges in the history and politics of Hungary and Romania, organizat de School of Historical Studies at the University of Birmingham (Marea Britanie) (31 ianuarie 2003), cu comunicarea The Slavic question in early Romanian historiography;
 • participare la conferinţa internaţională Politický zrod novovekej Strednej Európy. 500. výročie narodenia Ferdinanda I., Smolenice (Slovacia), 10-12 martie 2003, organizată de Katedra Slovenských Dejín Univerzity Komenského şi de Centrum pre Európsku Politiku din Bratislava, cu comunicarea Ferdinand I. a Sedmohradsko;
 • participare la conferinţa internaţională Călători din spaţiul românesc în Occident (secolele XVII-XX), Cluj-Napoca, 10-12 septembrie 2003, organizată de Universitatea «Babeş-Bolyai» şi Institutul Cultural Român din Cluj, cu comunicarea Excursiunile ştiintifice ale lui Bogdan Petriceicu Hasdeu în ţări slave;
 • participare la seminarul internaţional Atelier Geschichte / Workshop History. Impulse des Konfessionalismus, Aufklärung und Nationalismus für die Gestalltung der kollektiven Identitäten / Impulses of confessionalism, enlightenment and nationalism for the creation of the collective identities, Bratislava, 16-18 octombrie 2003, organizat de Slovenská Akadémia Vied şi Open Society Foundation (comunicarea The Romanian Latinist School and the Issue of Slavonism);
 • participare la conferinţa Ştefan cel Mare. Epoca şi personalitatea sa, organizată de Centrul de Studii Transilvane (Institutul Cultural Român), Cluj, 10 iunie 2004 (comunicarea Ştefan cel Mare în manualele de istorie secolul XIX, în colaborare cu Daniela Mârza);
 • participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice Istorie naţională - istorie europeană. Orientări actuale în arheologie, istorie, muzeologie şi arhivistică, organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia (Alba Iulia, 16-17 iunie 2005), cu comunicarea Rusia şi Principatele Române în epoca regulamentară. O perspectivă culturală;
 • participare la simpozionul internaţional Vorbild „Europa" und die Modernisierung Mittel- und Südosteuropas / Modelul european şi modernizarea Europei Centrale şi de Sud-Est, organizată de Academia Română - Institutul de Istorie „A. D. Xenopol" Iaşi, Alexander von Humboldt Stiftung, Goethe-Zentrum Iaşi (Iaşi, 22-24 septembrie 2005), cu comunicarea Românii în corespondenţa slaviştilor Josef Dobrovský şi Bartholomeus Kopitar,
 • participare la workshopul organizat de "Institut für Österreichische Geschichtsforschung" al Universităţii din Viena (Viena, 7 aprilie 2006), cu comunicarea Darstellung der eigenen Geschichte. Schwerpunkt: Rumänien;
 • participare la a 53-a conferinţă a istoricilor: „Die eigene Geschichte.Umfang und Vermittlung in den Nachfolgestaaten der österreichisch-ungarischen Monarchie", organizată de "Institut für Österreichkunde" din Viena (Austria) (St. Pölten, 7-10 Aprilie 2006);
 • participare la simpozionul naţional „Direcţii şi perspective ale slavisticii din România", organizat de Catedra de Filologie Slavă a Facultăţii de Litere al Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj (Cluj-Napoca, 15-16 iunie 2006), cu comunicarea „Începuturile slavisticii româneşti, o reconsiderare";
 • participare la simpozionul internaţional „Slavistica europeană azi", organizat de Catedra de Filologie Slavă a Facultăţii de Litere al Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj (Cluj-Napoca, 8-9 decembrie 2006), cu comunicarea „Recitindu-l pe Panaitescu: Bulgaria la nordul Dunării";
 • participare la conferinţa „Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi contemporaneitate". A II-a întâlnire a istoricilor români şi ucraineni, organizată de Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj şi Muzeul Judeţean Satu Mare (Cluj-Napoca - Satu Mare, 28-29 septembrie 2007), cu comunicarea „Iuri Venelin şi preocupările sale pentru vechea literatură slavo-română. Între ştiinţă şi politică";
 • Participare la simpozionul "Silviu Dragomir", organizat de Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române şi Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj în data de 14 martie 2008, cu comunicarea "Slavistica şi formaţia istorică a lui Silviu Dragomir".
 • participare la sesiunea ştiinţifică „Slavistica românească. Tradiţii şi perspective", organizată de Asociaţia Slaviştilor din România şi Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Catedra de Limbi şi Literaturi Slave, Bucureşti, 3-5 octombrie 2008, cu comunicarea „Recitindu-i pe clasici. Lecţiile inaugurale ale lui Ioan Bogdan (1891) şi Ilie Bărbulescu (1905)".
 • participare la sesiunea ştiinţifică internaţională „60 de ani de la înfiinţarea Catedrei de limbi şi literaturi slave moderne la Universitatea din Bucureşti", organizată de Catedra de limbi şi literaturi slave moderne, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 2-3 octombrie 2009, cu comunicarea „Gheorghe Asachi şi călătoria sa în Rusia (1830)".
 • participare la cea de-a XIV-a sesiune a Comisiei mixte de istorie România-Rusia, Moscova (Rusia), 10-13 noiembrie 2009, cu comunicarea Imaginea slavilor în societatea românească (secolul al XIX-lea).
 • participare la masa rotundă dedicată împlinirii a 90 de ani de relaţii diplomatice româno-cehe, organizată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehia, Praga, 12 mai 2010, cu comunicarea Legăturile istorice, culturale şi diplomatice româno-cehe (româno-cehoslovace).
 • participare la sesiunea dedicată Institutului de Istorie Naţională din Cluj, Cluj-Napoca, iunie 2010, cu comunicarea Slavistica şi balcanistica în preocupările istoricilor de la Universitatea din Cluj.
 • participare la cea de-a XV-a sesiune a Comisiei mixte de istorie România-Rusia, Cluj-Napoca, 6-11 septembrie 2010, cu comunicarea Rusia - un model cultural în Principatele Române (secolul al XIX-lea)?
 • participare la masa rotundă Ziua patrimoniului la Turda. Patrimoniul istoric şi modernizarea, organizată de Fundaţia Raţiu pentru Democraţie, Turda, 27 septembrie 2010.
 • participare la Simpozionul Catedrei de Slavistică „Petru Caraman" al Universităţii „Al.I. Cuza" din Iaşi, Iaşi, 27-28 noiembrie 2010, cu comunicarea „Dimitrie Cantemir şi Rusia - o evaluare istoriografică (de la A.D. Xenopol la Petre P. Panaitescu)";
 • participare la simpozionul internaţional „Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea", desfăşurat la Cluj-Napoca, 8-9 aprilie 2011, organizat de UBB, Fac. Litere, Catedra de Limbi Slave, cu comunicarea Note pe marginea traducerii în limba română a "Peripeţiilor bravului soldat Švejk în războiul mondial" de Jaroslav Hašek;
 • Participare la conferinţa internaţională Slovensko a Chorvátsko: Historické paralely avzťahy (do roku 1780) Slovakia and Croatia: Historical Parallels and Connections (until 1780), organizată de Universitatea Komenský din Bratislava (Slovacia), Facultatea de Filosofie, Catedra de Istorie a Slovaciei (Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave), Bratislava - Levoča, 20-24 iunie, cu comunicarea „Transylvania and Hungary or Transylvania in Hungary as Viewed by the Romanian Historiography";
 • 8 august 2011, participare la emisiunea "Istorica", redactor George Popescu (Radio România Actualităţi), pe tema "Mihai Viteazul". A mai participat Ştefan Andreescu, http://www.romania-actualitati.ro/mihai_viteazul-32096
 • participare la sesiunea internaţională de slavistică „Studiile slave în context european", Bucureşti, 7-8 octombrie 2011, organizată de Universitatea din Bucureşti. Departamentul de filologie rusă şi slavă şi Asociaţia Slaviştilor din România, cu comunicarea „Istoria românilor, istoria slovacilor - o privire comparată".
 • participare la simpozionul internaţional „Slavistica actuală între tradiţie şi inovaţie", organizat de UBB, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi şi Literaturi Slave, Cluj-Napoca 11-12 mai 2012, cu comunicarea Traducerea românească a Peripeţiilor bravului soldat švejk în războiul mondial ale lui Jaroslav Hašek: terminologia germană şi traducerea ei în limba română,
 • organizator al workshopului „K metodologickým otázkam bibliografickej tvorby v stredoeurópskom priestore", organizat în 3 septembrie 2012, orele 14,00 la Historický ústav SAV Bratislava, parte a proiectului finanţat de CNCSIS. Prezentarea proiectului. Au participat dr. Elena Mannová (Historický ústav SAV) - coorganizator, prof. Roman Holec (FF UK Bratislava), prof. Ján Lukačka (FF UK Bratislava), dr. Adam Hudek (Historický ústav SAV), Gabriela Dudeková (Historický ústav SAV), Marína Zavacká (Historický ústav SAV),
 • participare la colocviul internaţional Personalităţi bucovinene: Eudoxiu Hurmuzaki şi epoca sa. Bicentenar Eudoxiu Hurmuzaki, organizat de Editura Alexandru cel Bun din Cernăuţi, Catedra de Filologie Română şi Clasică a Universităţii din Cernăuţi la Cernăuţi (Ucraina), 21-25 septembrie 2012, cu comunicarea Dialog epistolar între Blaj şi Cernăuţi în epoca Hurmuzăkeştilor (în colaborare cu Iacob Mârza),
 • 11-17 februarie 2013: mobilitate didactică la Universitatea din Debrecen (Ungaria), prin programul ERASMUS. 12 februarie 2013: workshop despre istoria Transilvaniei,
 • participare la simpozionul internaţional „Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea", organizat de UBB, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi şi Literaturi Slave, Cluj-Napoca 24-26 mai 2013, cu comunicarea Poveşti cehe, poveşti slovace pentru copii români. Probleme de traducere
 • 14-15 iunie 2013: participare la conferinţa internaţională "A 1150-a aniversare a sfinţilor Chiril şi Metodie. Contribuţia lui Chiril şi Metodie la dezvoltarea culturii europene", organizată de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi Asociaţia Slaviştilor din România, cu comunicarea plenară Constantin şi Metodie în istoriografia română veche. Pagina web a conferinţei: http://topub.unibuc.ro/conferinta-a-1150-a-aniversare-a-sfintilor-chiril-si-metodie-contributia-lui-chiril-si-metodie-la-dezvoltarea-culturii-europene/
 • 20-22 iunie 2013: participare la Roma la conferinţa internaţională "Empires and Nations", organizată de Universitatea Sapienza din Roma (Italia), cu comunicarea Historians, Diplomacy and Propaganda în Romania (1918-1946). Pagina web a conferinţei: http://conferencerome2013.blogspot.it/
 • 25-27 septembrie 2013: participare la conferinţa internaţională "Digitale Bibliotheken in Deutschland und in der Slowakei", Košice, organizată de Wissenschaftliche Fach- und Fortbildungstagung der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Sammlungen zur Geschichte und Kultur der Deutschen im östlichen Europa in Kooperation mit DiFMOE und der Öffentlichen Bibliothek (Verejná knižnica) Jan Bocatius Košice, cu comunicarea (în colaborare cu Cosmin Rusu): Das Projekt Romanian History Abroad: the Bibliography of the Romanian History in Western Languages (1700-2010). Struktur, Aufbau und Methodik der Forschung am Beispiel der deutschen Geschichtsschreibung. Pagina web a conferinţei: http://www.martin-opitz-bibliothek.de/de/aktuell/archiv__show/kalender/270
 • 19-20 iunie 2014: participare la Roma la conferinţa internaţională "The Great War. Analyzis and Interpretation", organizată de Universitatea Sapienza din Roma (Italia), cu comunicarea Year 1914 Reflected in Romanian Historiography. Pagina web a conferinţei: http://thegreatwarome2014.blogspot.ro/
 • 13-14 noiembrie 2014: Internațional Conference in Historiography in Debrecen, organizat de Universitatea Debrecen, Institutul de Istorie, comunicarea The Romanian Historians and the Propaganda Abroad (1914-1946)
 • 12-14 octombrie 2015: participare la Cluj la conferinţa internaţională "World War I. The Orther Face of the War", organizat de Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, cu comunicarea Sending Greetings During the Great War (împreună cu Maria Lupescu-Makó)
 • 4-5 noiembrie 2015: participare la Bratislava (Slovacia) la conferinţa internaţională "Prelomové obdobie dejín (spoločnosť, kultúra a politika v roku 1515)", organizat de Institutul de Istorie al Academiei Slovace de Ştiinţe din Bratislava (Slovacia), cu comunicarea Sedmohradsko a Uhorsko na začiatku 16. storočia
 • Participare la conferinţa internaţională "Clujul, 700 de ani de la obţinerea statutului de oraş regal", organizată la Cluj de către UBB şi Universitatea Sapientia, 10-13 noiembrie 2016, cu comunicarea „Frânturi din istoria Clujului în Belle Époque prin cărţi poştale"

 

 

PARTICIPARE LA PROIECTE DE COLABORARE, GRANTURI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

 • Banca Mondială, proiectul "Majoritari şi minoritari în Europa Centrală şi Orientală. Alteritate politică, socială, culturală şi spirituală", 1997-2002 (membru). Valoare totală: 75.000 USD;
 • Proiect de grant cu CNCSIS, tip AT, intitulat "Istoriografiile Europei Centrale în deceniul de după căderea comunismului", derulat în 2002-2003, director: asist.univ. Radu Mârza. Pentru 2002: tema 10, cod CNCSIS 628: valoare totală 43.508.000 lei, pentru 2003: tema 31, cod CNCSIS 47, valoare totală: 27000000 lei;
 • programul Higher Education Support Program (H.E.S.P.), proiectul The Shaping of Confessional Identity in East Central Europe 14th to 18th Centuries, 2001-2004 (membru);
 • programul Higher Education Support Program (H.E.S.P.), proiectul Cultural Diversity and Contemporary Society: How to Teach the History of East Central Europe?, 2005-2008 (membru).
 • Proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră", parte a Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane" 2007-2013 (POS DRU), co-finanţat din Fondul Social European; participare în calitate de tutore la cursul „Stat şi societate medievală", începând cu anul universitar 2010-2011 (https://conversii.upb.ro )
 • director al proiectului proiectului CNCS - UEFISCDI, nr. proiect PN-II-RU-TE-2011-3-0172, titlu „Istoria românească în străinătate: bibliografia istoriei româneşti în limbi de circulaţie occidentale (1700-2010)" [Romanian History Abroad: the Bibliography of the Romanian History in Western Languages (1700-2010)] (2011-2014) Valoare totală: 747240 lei.

 

 

PREMII, DISTINCŢII ACORDATE

 • 16 decembrie 2010: decernarea premiului „Titu Maiorescu" al Academiei Române pentru lucrarea The History of Romanian Slavic Studies. From the Beginnings until the First World War. Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, Centrul de Studii Transilvane, 2008, 624 p.

 

 

MEMBRU ÎN SOCIETĂŢI ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE

 • 1994-1996 - membru activ în Societatea Studenţească "Petru Maior" din Cluj;
 • 2006- membru în Asociaţia Slaviştilor din România
 • 2013 - membru în Asociaţia Profesională a Interpreţilor şi Traducătorilor

 

 • am publicat articole, studii, recenzii în reviste de specialitate şi de cultură (vezi anexa);

vorbesc limbile slovacă (limbă maternă), engleză (activ), cehă, germană, franceză (pasiv).

 •