Publicaţii

Articole/studii publicate în reviste din fluxul științific international principal:

"Between Semiotics and Pragmatics: Speaker-Meaning and Communicative Acts" în Journal for Communication and Culture, vol. 5, no. 1(winter 2016), pp. 38-50.

"Meaning and Being in Hedegger's Hermeneutical Ontology" în Journal for Communication and Culture, vol. 4, no. 1 (autumn 2015), pp. 94 - 103.

"Structuralism and Semiotics in the Reprezentational or Linear Approach to Communication," înStudia UBB Philosophia, Vol. 58 (2013), no. 2, pp. 105-123.

"How to Write a Philosophical Essay" în Journal for Communication and Culture, vol. 3, no. 1 (spring 2013), pp. 88-95.

A World of Work? On Heidegger's Pragmata and Their Consequences"cu CristianHainic in Studia UBB Philosophia, Vol. 57 (LVII) 2 August 2012, pp. 55 -65

„The Interactive Dimension of Communication: The Pragmatics of the Palo Alto Group" în Journal for Communication and Culture, Vol. I, nr.2 (Winter 2011), pp. 4-19 (co-autor Cristian Hainic).

„Sign and Meaning: a Semiotic Approach to Communication" în Journal for Communication and Culture, Issue Number 1 (Spring 2011), pp. 20-29.

„Către o abordare semiopragmatică a comunicării" în Irregular F, nr.7, vol. II 2011, pp. 7-24.

„Lucian Blaga şi filosofia europeană a secolului XX", în Revista de filosofie, nr. 3-4, mai-august, 2006, pp. 798-801.

Cărți și capitol de cărți:

„Teorii, paradigme şi delimitări conceptuale privind relaţia dintre semiotică şi comunicare" în Societate, cultură, valoare, ed. Valentin Orga, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2011.

„Dezvoltări fenomenologice în opera lui Camil Petrescu", în  Factori determinanţi ai calităţii vieţii: educaţia, religia, cultura, mediul de afaceri, valorile socio-umane, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2005, pp. 315-35

„Viziunea transdisciplinară în cercetarea ştiinţifică" (coautor), în Dimensiuni fundamentale ale dezvoltării comunitare: educaţia, economia si mediul social, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2005 pp. 129-140

Alte lucrări și contribuții științifice:

„Două abordări ale comunicării" în Tribuna nr. 211, 16-30 iunie, 2011, Cluj-Napoca.

„Semiotică şi comunicare" în Tribuna, nr. 199, 16-31 decembrie, 2010, Cluj-Napoca.

„Realitatea globalizării şi globalizarea realităţii. În căutarea logicii sociale" în Tribuna nr. 162 1-15 iunie, 2009, Cluj-Napoca.

„Comunicare şi politică" in Tribuna, An VII, nr. 130, 1-15 februarie, 2008, Cluj-Napoca.

„Transdisciplinaritatea, o nouă viziune asupra lumii", in Aisberg, An III, nr. 1 ianuarie 2008, Braşov, Cluj-Napoca, Baia Mare.

„Lucian Blaga şi filosofia europeană a secolului XX", în Steaua, Anul LVII, nr. 6, 2006.

„Despre tăcere ca modalitate a sensului", în Tribuna, Anul V, nr. 103, 15-31 decembrie, 2006, Cluj-Napoca.

  •