Publicaţii
Lector dr. Mihai CROITOR

CĂRŢI

 

1.Mihai Croitor, Sanda Borşa, Triunghiul suspiciunii: Gheorghiu-Dej, Hruşciov şi Tito (1954-1964), vol.I, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, 239p.

2. Mihai Croitor, Sanda Borşa (ed.), Triunghiul suspiciunii: Gheorghiu-Dej, Hruşciov şi Tito (1954-1964). Documente, vol.II, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, 537p.

3. Mihai Croitor, România şi conflictul sovieto-chinez (1956-1971), (ediía a II-a), Editura Eikon & Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, 486p.

4. Mihai Croitor, Sanda Borşa (ed.), Moscova 1963: eşecul negocierilor sovieto-chineze, Editura Eikon & Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, 302p.

5. Mihai Croitor (ed.), La Bucureşti s-a scris: „Sciziune!" Consfătuirea partidelor comuniste şi muncitoreşti din iunie 1960, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013, 463p.

6. Mihai Croitor, Sanda Borşa (ed.), Viena: 1961. Din culisele unui summit uitat, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013, 173p.

7. Mihai Croitor (ed.), În umbra Kremlinului: Gheorghe Gheorghiu-Dej şi geneza Declaraţiei din Aprilie 1964, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, 550p.

8. Constantin Bărbulescu, Elena Bărbulescu, Mihai Croitor, Ciprian Pavel Moldovan, Alexandru Onojescu (ed.), Ţărani, boli şi vindecători în perioada comunistă. Mărturii orale, vol. II, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, 298p.

9. Elena Bărbulescu, Constantin Bărbulescu, Mihai Croitor, Ciprian Pavel Moldovan, Alexandru Onojescu, Alina Ioana Şuta (ed.), Ţărani, boli şi vindecători în perioada comunistă. Mărturii Orale, vol.I, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, 504p.

10. Constantin Bărbulescu, Elena Bărbulescu, Mihai Croitor, Alexandru Onojescu (ed.), Documente privind politica sanitară în România(1965-1989), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, 599p.

11. Elena Bărbulescu, Constantin Bărbulescu, Mihai Croitor, Alexandru Onojescu, Vlad Popovici, Alina Ioana Şuta (ed.), Documente privind politica sanitară în România (1948-1964), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, 385p.

12. Sanda Borşa, Mihai Croitor, Colectivizarea agriculturii în România: mecanismele legislative ale subordonării lumii rurale (1949-1962), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, 210p.

13. Mihai Croitor, România şi conflictul sovieto-chinez (1956-1971), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, 464p.

14. Mihai Croitor, Sanda Borşa, În numele revoluţiei: Mao şi cultura politică chineză, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2008, 569p.

15. Mihai Croitor, Sanda Borşa, Unitate şi conflict în lagărul comunist: dialectica rupturii sovieto-chineze, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2007, 229p.

 

            STUDII ŞI ARTICOLE

 

1. „Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946 în contextul sovietizării Europei Centrale şi de Est", în Robert Furtos, Gheorghe  Mihai Bârlea (ed.), Alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946. De la memoria colectivă la cercetarea istorică, Editura Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2007, pp.35-47 (cu Sanda Borşa);

2. „URSS şi decizia chineză de intervenţie în conflictul corean", în Anuarul Şcolii Doctorale „Istorie. Civilizaţie. Cultură", vol. III, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, pp.383-401;

3."Between Marxism and Revisionism. The Sino-Soviet Relations 1956-1959", în  Studia Universitatis „Babeş-Bolyai". Historia, Vol.52, nr. 1-2, 2007, pp.123-147;

4. „Revoluţia Culturală din China: anatomia unei traume naţionale", în Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (ed.), Stat şi viaţă privată în regimurile comuniste, Polirom, Bucureşti, 2009, pp.430-454;

5."Dezbateri ideologice în cadrul Consfătuirilor de la Moscova din 1957 şi 1960. Perspective române, chineze şi sovietice", în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai", Historia, Vol.55, nr. 1-2, 2010, pp.103-130;

6. „The USSR and the process of  de- Stalinization: Romanian and Chinese perspectives", în Transylvanian Review, vol.XIX, Supplement No.5/2010 Edited by: Marius Eppel, Loránd Mádly, Tudor Sălăgean, Attila Varga, pp.229-242(cu Sanda Borşa);

7. „Deng Xiaoping şi limitele reformismului chinez", în Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu Sfârşitul regimurilor comuniste. Cauze, desfăşurare şi consecinţe, Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, pp.444-469(cu Sanda Borşa);

8."Aspects of the Legislation on Birth-Rate under the Communist Regimes. A Comparative Analysis", in Elena Barbulescu (ed.), People and the State: Divergent Medical Discourses, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, pp.105-118;

9. „An Episode of the Romanian-Soviet Differences: the medium body weight of slaughtered pigs in Romania", în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai". Historia, Vol.56, nr.2/2011, pp.105-115;

10. „Regimul comunist şi «transformarea» lumii rurale (1949-1962)", în Revista Transilvania, No.2/2012, Sibiu, pp.64-69;

11. „De la amici la inamici: «Strategia înclinării spre o singură parte» şi impactul acesteia asupra lagărului comunist", în Studia Securitatis, an 6, nr.1/2012, pp.89-100;

12. „Un moment de ruptură: Consfătuirea partidelor comuniste şi muncitoreşti de la Bucureşti (1960)", în Tribuna, an XI, 1-15 martie 2012, pp.18-19;

13. „Viziuni economice integraţioniste în cadrul CAER (1962-1963)", în Tribuna, an XI, 1-15 aprilie 2012, pp.22-23;

14. „Richard Nixon şi debutul unei colaborări diplomatice româno-americane (1967-1970)", în Studia Securitatis, an 6, nr.2/2012, pp.186-195;

15. „România şi Marile Puteri (1960-1970)", în Revista Transilvania, No.8/2012, Sibiu, pp.74-81;

16. „De la Mişcarea Celor O Sută de Flori la Revoluţia Culturală: incursiuni în experimentele ideologice maoiste", în Nicolae Râmbu, Teodor Negru, Marius Sidoriuc (ed.), Demonia puterii: perspective filosofice asupra utopiilor politice, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2012, pp.283-296;

17."Gheorghe Gheorghiu-Dej and the Beginning of the Sino-Romanian Rapprochement (1963-1964)", în Transylvanian Review, vol.XXI, No.3/2012, pp.135-154;

18."Gheorghiu-Dej şi Declaraţia de independenţă din 1964. PMR între Moscova şi Beijing", în Ştefan Bosomitu, Mihai Burcea, Spectrele lui Dej: incursiuni în biografia şi regimul unui dictator, Polirom, Bucureşti, 2012, pp.295-318.

19."From Moscow to Beijing: Romania and the Mediation of the Sino-Soviet Split", înTransylvanian Review, Vol.XXI, Supplement No.3/2012, pp. 449-459.

20. „A Soviet-Yugoslav ideological war: the exchange of letters of April-June 1958", în International Journal on Humanistic Ideology, Vol.VI, No.2, autumn-winter 2015, pp.97-105(cu Sanda Borşa);

21. „In the name of Marxism-Leninism: ideological debates during the early '60s", în International Journal on Humanistic Ideology, Vol.VI, No.2, autumn-winter 2015, pp.133-141(cu Sanda Borşa);

22. „De la conflict la reconciliere: relaţiile politico-diplomatice sovieto-iugoslave (1954-1955)", în Studia Securitatis, No.1/2014, pp.143-149(cu Sanda Borşa);

23. „Gh. Gheorghiu-Dej and the Roots of the Romanian Dissidence Inside the Communist Camp", în Antonello Biagini, Giovanna Motta (ed.), Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century, vol.II, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014,  pp.437-445;

24.  „România şi agenda ascunsă a «medierii» conflictului sovieto-chinez", în Adrian Ivan (ed.), Şcoala de Relaţii Internaţionale de la Cluj după 1990. In Honorem prof. univ.dr. Vasile Vesa, CA Publishing, Cluj-Napoca, 2014, pp.37-52;

25. „Provocările concretizării unui deziderat româno-iugoslav: Hidrocentrala de la Porţile de Fier", în Nicolae Ecobescu (coord.), România: supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii războiului rece. Comunicări, articole, studii, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2014, pp.253-278(cu Sanda Borşa);

26.  „Geneza apropierii româno-iugoslave (1963-1964)", în Nicolae Ecobescu (coord.), România: supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii războiului rece. Comunicări, articole, studii, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2014, pp.228-252(cu Sanda Borşa);

27.  „Politica externă a României în contextul conflictului sovieto-chinez (1965-1971)", în Nicolae Ecobescu (coord.), România: supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii războiului rece. Comunicări, articole, studii, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2014, pp.177-203;

28. „«Planul Valev» şi impactul acestuia asupra relaţiilor româno-sovietice", în Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (ed.), Stalinizare şi destalinizare. Evoluţii instituţionale şi impact social, Polirom, Bucureşti, 2014, pp.140-156;

29. „From Bucharest to Moscow: the Sino-Soviet Political and Diplomatic Relations (1960-1963)", în Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue,vol.II, Arhipelag XXI Press, Tîrgu-Mureş, Mureş, 2014, pp.61-66;

30. „The 20th Congress of the Communist Party of the Soviet Union: Romanian and Chinese Perceptions", în Communication, Context, Interdisciplinarity, vol.III, "Petru Maior" University Press, Tîrgu-Mureş, 2014, pp.573-579;

31. „Dincolo de dezbaterea ideologica: viziunea lui Peng Zhen asupra conflictului sovieto-chinez (1963)", în Astra Salvensis, An III, nr.5, pp.147-156.

 

STUDII INTRODUCTIVE

 

32.  „Preliminariile tratativelor sovieto-chineze din iulie 1963", în Mihai Croitor, Sanda Borşa (ed.),Moscova 1963: eşecul negocierilor sovieto-chineze, Editura Eikon & Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014, pp.9-21 (cu Sanda Borşa);

33.  „Nori negri pe cerul socialist: preliminariile Consfătuirii de la Bucureşti", în Mihai Croitor (ed.),La Bucureşti s-a scris: „Sciziune!" Consfătuirea partidelor comuniste şi muncitoreşti din iunie 1960, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013, pp.11-26;

34.  „Preliminariile summit-ului de la Viena", în Mihai Croitor, Sanda Borşa (ed.), Viena: 1961. Din culisele unui summit uitat, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013, pp.11-26(cu Sanda Borşa);

35. „În umbra Moscovei: reflecţii generale pe marginea regimului Gheorghiu-Dej", în Elena Bărbulescu, Constantin Bărbulescu, Mihai Croitor, Alexandru Onojescu, Vlad Popovici, Alina Ioana Şuta (ed.),Documente privind politica sanitară în România (1948-1964), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, pp.7-14

  •