Lista de publicaţii
Lect. dr. Marius LAZĂR

A. Cărţi

 

 • Istoria Irakului contemporan. Putere, rivalităţi, conflicte, Ed. Eikon, 2014 - în pregătire (în colaborare cu Ecaterina Cepoi)

 

B. Studii, analize

 

 • „Le chiisme irakien post-Saddam: entre résurgence religieuse, fractures politiques et influences externes" in Marius Lazăr (ed.), L'Irak: dix ans après Saddam, L'Harmattan, Paris, 2014  - în curs de apariţie
 • „Les multiples visages du chiisme politique irakien: allégeances, rivalités, conflits", in Moyen-Orient. Géopolitique, géoéconomie, géostratégie et sociétés du monde arabo-musulman, Paris, Nr. 22, 2014 - în curs de apariţie
 • „Democracy vs. Islam? The rise of political Islam in Egypt and Tunisia and the new regional security challenges", in Valentin Naumescu (ed.), Democracy and Security in the 21st Century: Perspectives on a Changing World, Cambridge Scholars Publishing, 2014 - în curs de apariţie (în colaborare cu Ecaterina Cepoi)
 • „Shi'ism and State in contemporary Iraq: from discrimination to political power", Romanian Journal of Society and Politics, Issue 16, 2014 - în curs de apariţie  (în colaborare cu Ecaterina Cepoi)
 • „Geopolitica bazinului Tigru/Eufrat: problema gestiunii apei şi raporturile dintre Turcia, Siria şi Irak", în Flore Pop (ed.), Dreptul şi guvernanţa apei, Argonaut, 2014 - în curs de apariţie  (în colaborare cu Ecaterina Cepoi)
 • „Bagdad entre 2006-2008: le conflit sectaire et la reconfiguration de la carte confessionnelle", în Julie Chapuis (ed.), Villes en guerre, L'Harmattan, Paris, 2013 (în colaborare cu Ecaterina Cepoi), pp. 73-90, http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=40818
 • „The Iranian Influence in Iraq: Between Strategic Interests and Religious Rivarly", Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. XIII, no. 2, 2013, pp. 273-286 (în colaborare cu Ecaterina Cepoi), http://www.studiapolitica.eu/
 • „Paradigme ale relaţiilor internaţionale în Orientul Mijlociu - despre validitatea şi limitele unor modele explicative clasice", Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Tome X, Vol. 1, 2013, pp. 35-48 (în colaborare cu Ecaterina Cepoi) http://revista.ispri.ro/?page_id=10
 • „L'Irak: une (trop) longue tragédie humanitaire", L'Institut Européen de Recherches sur la Coopération Méditerranéenne et Euro-Arabe (Institut MEDEA), Bruxelles, 3 Mai 2013, http://www.medea.be/2013/05/lirak-une-trop-longue-tragedie-humanitaire/
 • „Vers une nouvelle sectarisation de l'Irak ?", L'Institut Européen de Recherches sur la Coopération Méditerranéenne et Euro-Arabe (Institut MEDEA), Bruxelles, 20 janvier 2013,  http://www.medea.be/2013/01/vers-une-nouvelle-sectarisation-de-lirak/   
 • „Uniunea Europeană şi Maghreb - traiectoriile dificile şi realităţile complexe ale construcţiei unui parteneriat euro-mediteraneean", în Flore Pop, Oana Albescu (eds.), Tratatul de la Lisabona. De la „metoda comunitară" la noile evoluţii ale guvernanţei europene. Drept şi politici ale Uniunii, CA Publishing, 2012, pp. 276-304.
 • „Bagdad, Irak: la partition d'un territoire", în Béatrice Giblin (ed.), Géographie des conflits, La Documentation française, Paris, 2012, pp. 28-29
 • „Un chapitre particulier de la stratégie américaine envers l'Irak d'avant 2003: l'instrumentalisation de l'opposition irakienne en exil", GeoPolitica, Bucureşti, Nr. 33, 2010, pp. 139-148.
 • „The Salafism in Europe: Between Hijra and Jihad", Studia Politica. Romanian Political Science Review, Bucureşti, Vol. IX, No. 4, 2009, pp. 691-707, http://www.studiapolitica.eu/Archive/2009/studia-politica-vol-xix-no-4-2009.
 • "Proiectul neoconservator american de reformare a Orientului Mijlociu si utopia unei nation building democratice in Irak", Revista de Ştiinte Politice şi Relaţii Internaţionale, Bucureşti, Tome VI, No. 3, 2009, pp.  67 - 79,  http://www.ispri.ro/content/revista/911%20%2067-79%20M.I.Lazar%2080-91%20L.Jora%2092-103%20T.G.%20Bitkova.pdf
 • „Islam and Islamism in Europe. Representations of Identity and Projects of Action", Eurolimes: Journal of the Institute for Euregional Studies, Oradea, vol. 7, 2009, pp. 82-103.
 • „Les origines idéologiques et sociopolitiques de l'islamisme chiite irakien: Muhammad Baqer al-Sadr et le parti al-Da'wa", Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, Iaşi, Issue 10, 2008, pp. 1-24, http://www.international-journal-of-axiology.net/articole/nr10/art14.pdf
 • „Bassora. La géopolitique d'une région chiite", Hérodote. Revue de géographie et géopolitique, Paris, No. 130, 2008, pp. 76 - 111, http://www.herodote.org/article.php3?id_article=350.
 • „Islam si terorism în spaţiul european", în Irena Chiru, Cristian Barna (edts.), Contraterorism şi securitate internaţională, Top Form, Bucureşti, Romania, 2008, pp. 42 - 55.
 • „Le chiisme irakien dans le contexte de la rivalité géopolitique Iran - Irak: 1920 - 1990", GeoPolitica, Bucureşti, Nr. 22, 2007, pp. 101- 128, http://www.geopolitic.ro/Revista%20Geopolitica%2022.pdf
 • „Confucius. Actualitatea spiritului chinez", GeoPolitica, Nr. 21, 2007, pp. 21 - 24.
 • „"Dubla articulare", ideologico-pragmatică, a geopoliticii Republicii Islamice Iran în spaţiul arabo-musulman", GeoPolitica, Nr. 12, 2005, pp. 185 - 224, http://www.geopolitic.ro/Revista%20Geopolitica%2012.pdf.
 • „Aspecte ideologice şi geopolitice ale renaşterii islamice contemporane", GeoPolitica, Nr. 9-10, 2005, pp. 219 - 254, http://www.geopolitic.ro/Revista%20Geopolitica%209-10.pdf
 • „Rolul războiului afgan în emergenţa neo-fundamentalismului islamic", Actele Sesiunii de Comunicări, Academia Trupelor Terestre „Nicolae Bălcescu" Sibiu, 2004, pp. 159 - 171.
 • „Conflictul din Golf (1990-1991) şi noua ordine geopolitică în Orientul Mijlociu", GeoPolitica, Nr. 7-8, 2004, pp. 251 - 290, http://www.geopolitic.ro/R%20Geo%207-8.pdf
 • „Arabia Saudită - teocraţie şi panislamism", Gândire, Cultură & Societate, Cluj-Napoca, Nr. 11-12, 2004, pp. 121 - 146.
 • „Raportul raţiune-credinţă în gândirea islamică elenizantă (falsâfah)", Annales Universitatis Apulensis - Historica, Alba Iulia, Nr. 6, 2002, pp. 29-36, http://istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/annales_6/04.pdf
 • „Noua geopolitică a Orientului Mijlociu: conflictul arabo-israelian", Annales Universitatis Apulensis - Historica, Alba Iulia, Nr. 4-5, 2000-2001, pp. 203-215, http://istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/annales_4_5/26.pdf
 • „Scolastica islamică", Gândire, Cultură & Societate, Cluj-Napoca, Romania, Nr. 7-8, anul 4, 2001
 • „Aristotelism şi neoplatonism în filosofia islamică: raportul intelect-suflet", Gândire, Cultură & Societate, Cluj-Napoca, Romania, Nr. 3-4, anul 2, 1998, pp. 33 - 50.

 

C. Traduceri

 

 • Henry Corbin, Istoria filosofiei islamice, Ed. Herald, Bucureşti, 2004
 • Jean Chevalier, Sufismul, Ed. Herald, Bucureşti, 2002
 •