Publicaţii Asistent dr. Lucian Turcu
Asist. dr. Lucian TURCU

1.      Arhidieceza greco-catolică de Alba Iulia şi Făgăraş în timpul păstoririi mitropolitului Vasile Suciu (1920-1935), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016 (sub tipar).

2.     „Biserica greco-catolică din Transilvania la sfârşitul Primului Război Mondial. Preparativele sinodului electiv de la Blaj", înAstra Sabesiensis, nr. 2/2016, p. 128-158 (ISSN 2457-8150).

3.     „Între credinţă şi ţară. Reconcilierea regelui Ferdinand I al României cu Biserica catolică (faza postbelică)", în Astra Salvensis. Revistă de istorie şi cultură, anul III, nr. 6, 2015, p. 73-87 (ISSN 2393-4727).

4.     „Intrarea României în Marele Război: reacţii, atitudini şi mesaje publice din partea celor două Biserici româneşti din Transilvania", în vol.Primul Război Mondial. Perspectivă istorică şi istoriografică/The First World War in Historical and Historiographical Perspective, coordonatori: Ioan Bolovan; Gheorghe Cojocaru; Oana Mihaela Tămaş, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 431-441 (ISBN 978-606-8694-02-3).

5.      „Com'è avvenuta la riconciliazione del re Ferdinando I di Romania con la Chiesa cattolica? (la fase postbellica), în vol. Dal cuore dell'Europa. Omaggio al profesor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni, a cura di: Ioan-Aurel Pop, Ovidiu Ghitta, Ioan Bolovan, Ana Victoria Sima, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, p. 363-376 (ISBN 978-606-8694-03-0 / 978-973-595-839-8).

6.      „From Negotiations to Open War: Romania in WWI as seen by an American Historian", în Transylvanian Review, vol. XXIII, no. 4, Winter 2014, p. 90-94 (ISSN 1221-1249).

7.       „De ce sărbătorile oficiale din perioada interbelică nu au reprezentat un motiv de bucurie pentru toţi românii?", în vol. Fascinaţia trecutului. Omagiu istoricului Simion Retegan la împlinirea vârştei de 75 de ani, coordonatori: Daniela Deteşan, Mirela Popa-Andrei, Mádly Loránd, Editura Mega, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, p. 277-297 (ISBN 978-606-543-466-0 / ISBN 978-973-109-499-1).

8.       „Reorganizarea administrativ-teritorială a Bisericii greco-catolice româneşti în deceniului 3 al secolului XX", în vol. Diversitate culturală, realităţi politice şi multiconfesionalism în Transilvania şi Banat (sec. XVIII-XX). Cercetătorului ştiinţific gr. I dr. Dumitru Suciu la împlinirea vârstei de 70 de ani, coordonatori: Varga Attila, Iosif Marin Balog, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, p. 195-212 (ISBN 978-973-109-483-0).

9.       „Why weren't the official holidays of the inter-war period a reason of joy for all the Romanians?", în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, volume 58, number 2/2013, p. 87-112 (ISSN (print) 1220-0492; ISSN (online) 2065-9598; ISSN-L 1220-0492).

10.   „Atitudinea Bisericii greco-catolice faţă de ceremonia încoronării suveranilor României de la Alba Iulia de acum nouă decenii", în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 17/I, 2013, p. 119-155 (coautori Petru Magdău, Ion Cârja) (ISSN 1453-9306).

11.   „Relaţia stat-Biserică în România în primii ani după Marea Unire. Perspectiva Bisericii greco-catolice", în Studii de istorie, vol. II, editori: Constantin Buşe, Ionel Cândea, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila 2013, p. 367-406 (ISBN 978-606-654-001-8 / ISBN 978-606-654-052-0).

12.  „How did Baia Mare become the see of the Greek-Catholic bishopric of Maramureş?", în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia, volume 57, number 2, December 2012, p. 83-108 (ISSN (print) 1220-0492; ISSN (online) 2065-9598; ISSN-L 1220-0492).

13.  „Cum a ajuns Baia Mare sediul episcopiei greco-catolice de Maramureş?", în Şcoala Ardeleană. Anuar, vol. VI/2012, p. 265-290 (ISSN 2247-5249 / ISSN-L 2247-5249).

14.     „Români de rangul doi? Locul Bisericii greco-catolice în România Mare", în vol. Specific românesc şi confluenţe central-europene. Profesorului Teodor Pavel la împlinirea vârstei de 70 de ani, coordonatori: Iosif Marin Balog, Ana Victoria Sima, Ion Cârja, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, p. 283-292 (ISBN 978-973-595-365-2).

15.     „Cluj - orașul în care ar fi putut rezida mitropolitul greco-catolic acum 80 de ani", în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica, LVII, 1-2, 2012, p. 111-124 (ISSN (print) 1224-8754; ISSN (online) 2065-9458; ISSN-L 1224-8754).

16.   „Ortodoxie majoritară - greco-catolicism provincial: despre biconfesionalismul românilor ardeleni în primul deceniu interbelic", în Caiete de antropologie istorică, anul X, nr. 1 (18), ianuarie-iunie 2011, p. 106-118 (ISSN 1583-2562).

17.   „În căutarea păstorului celui bun: instituirea mitropolitului Vasile Suciu", în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 15/1, 2011, p. 253-266 (ISSN 1453-9314).

18.   „Implicaţiile spirituale ale unirii Transilvaniei cu România", în Anuarul Institutului de Istorie Naţională. Serie nouă (în curs de apariţie).

19.  „Despre bunul preot între misiunea Bisericii şi apostolatul naţiunii", în vol. Istoria Culturii. Cultura Istoriei. Omagiu Profesorului Doru Radosav la vârsta de 60 de ani, coordonatori: Ionuţ Costea, Ovidiu Ghitta, Valentin Orga, Iulia Pop, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, p. 163-179 (ISBN 978-973-109-240-9).

20.  „Familia greco-catolică românească: reperele identităţii confesionale", în vol. În căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în secolele XVIII-XX, supliment al Romanian Journal of Population Studies, coordonatori: Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Elena Crinela Holom, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, p. 73-82 (ISBN 978-973-595-138-2).

21.  „Din antecedentele înfiinţării episcopiei de Hajdúdorog", în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica, anul LV, nr. 3, 2010, p. 107-120 (ISSN (print) 1224-8754; ISSN (online) 2065-9458; ISSN-L 1224-8754).

22.  „Problema patronatului în Biserica unită din Sătmar la mijlocul veacului XIX",în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. Arheologie-Istorie-Muzeologie, nr. 16, 2010, p. 49-59 (ISSN 1454-8097).

23.  „Marriage and Family in the Greek-Catholic Church of Transylvania in the 19th Century. Historical-theological considerations", în vol.Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS, coordinators: Antoinette Fauve-Chamoux and Ioan Bolovan, Supplement of the Romanian Journal of Population Studies, Cluj University Press, Cluj-Napoca, 2009, p. 489-503 (ISBN 978-973-610-931-7).

24.   „Slujind liturghie Naţiunii. Petru Bran şi Biserica Unită din Sătmar (1853-1877)", în Caiete de antropologie istorică. Liviu Maior, istoric al modernităţii, anul VIII, nr. 2 (15), iulie-decembrie 2009, p. 89-108 (ISSN 1583-2562).

25.   „Tradiţie şi inovaţie în spiritualitatea greco-catolică românească. Biserica Unită din Sătmar la mijlocul secolului al XIX-lea", în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. Arheologie-Istorie-Muzeologie, nr. 15, 2009, p. 107-120 (ISSN 1454-8097).

26.   „Modernitatea politică în viziunea revoluţionarilor români paşoptişti. Problema cetăţeniei", în vol. Sub semnul istoriei. De la debut spre consacrare. Lucrările sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti: „Anul 2008 la o triplă aniversare: 160 de ani de la revoluţia paşoptistă, 130 de ani de la câştigarea Independenţei, 90 de ani de la Marea Unire, Cluj-Napoca, 15-18 mai 2008,  coordonatori: Nicolae-Emilian Bolea; Oana-Mihaela Tămaş, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, p. 57-69 (ISBN 978-973-610-859-4).

27.   „Biserica greco-catolică românească între tradiţie şi inovaţie: cazul protopopiatului Satumare la mijlocul secolului al XIX-lea", înCredinţa noastră-viaţa noastră (revistă electronică greco-catolică http://www.credinta-noastra.cnet.ro/), octombrie, 2008.

28.  „Imagine şi simbol: Biserica Unită din Sătmar la mijlocul secolului al XIX-lea (BILD UND SYMBOL: Die sathmarer Vereinigte Kirche um die Mitte des XIX-en Jahrhunderts)", în Cultura creştină, Serie nouă, an. X, nr. 1-2/2007, 15 pp. (ISSN 1224-5284).

29.  Recenzie la Ana Victoria Sima, Affirming Identity. The Romanian Greek-Catholic Church at the Time of the First Vatican Council, Vita e Pensiero, Milano, 2013, 442p., în Transylvanian Review, vol. XXIX, no. 1, Spring 2015, p. 149-151 (ISSN 1221-1249). Recenzie publicată şi în limba italiană înStudia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica, anul LIX, nr. 1-2/2014, p. 163-169 (ISSN (print) 1224-8754; ISSN (online) 2065-9458; ISSN-L 1224-8754).

30.  Recenzie la Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919)vol. II. Memoriile lui Pavel Jumanca. Antologie, ediţie, studii şi note de Valeriu Leu, Nicolae Bocşan, Mihaela Bedecean. A colaborat Ionela Moscovici, Presa Universitară Clujeană, Academia Română/Centrul de Studii Transilvane, 2013, 665p., în Transylvanian Review, vol. XXIII, no. 2, Summer 2014, p. 155-158 (ISSN 1221-1249).

31.  Recenzie la General Henri Berthelot, Memorii şi corespondenţă (1916-1919), introducere de Glenn E. Torrey; traducere din limba franceză de Mona Iosif, Editura Militară, Bucureşti, 2012, 456p., în Transylvanian Review vol. XXIII, no. 4, Winter 2014, p. 156-158 (ISSN 1221-1249).Recenziepublicatăşiînlimbaromână, înAstra Sabesiensis, nr. 2/2016, p. 233-236 (ISSN 2457-8150).

32.  Recenzie la Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919). Antologie, ediţie, studii şi note de Valeriu Leu şi Nicolae Bocşan. Au colaborat Mihaela Bedecean şi Ionela Moscovici, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, 807p., în Transylvanian Review, vol. XXII, no. 3, Autumn 2013, p. 153-157 (ISSN 1221-1249).

33.   Recenzie la Ioan-Aurel Pop, Ion Cârja, Un italian la București: Luigi Cazzavillan (1852-1903), Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa, Cluj-Napoca, România, Vicenza, Italia, 2011, 216p. + 43 ilustraţii, înTransylvanian Review, vol. XXI, no. 1, Spring 2012, p. 147-150(ISSN 1221-1249). Recenzie publicată şi în limba italiană în Anuarul Institutului de studii italo-român. Annuario dell'Istituto di Studi Italo-Romeno, VIII, 2011, p. 231-235 (ISSN 1841-012X).

34.  Recenzie la Lawrence S. Cunningham, An Introduction to Catholicism, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica, anul LVI, nr. 2, 2011, p. 171-176 (ISSN (print) 1224-8754; ISSN (online) 2065-9458; ISSN-L 1224-8754).

35.  Recenzie la Barbara Skinner, The Western Front of the Eastern Church. Uniate and Orthodox Conflict in the 18th-century Poland, Ukraine, Belarus and Russia, Northern Illinois University, DeKalb, Illinois, 2009 în Colloquia. Journal for Central European Studies, volume XVIII, 2011, p. 251-257 (ISSN 1223-5261).

36.  Recenzie la Chiese e culture nell'Est europeo. Prospettive di dialogo, a cura di Adriano Roccucci, Edizioni Paoline, Milano, 2007 în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, nr. 14/I, 2010, p. 410-414 (ISSN 1453-9314).

37.  Recenzie la Ioana Mihaela Bonda, Mitropolia Română Unită în timpul păstoririi lui Alexandru Şterca-Şuluţiu (1853-1867), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, în TABOR - revistă de cultură şi spiritualitate românească, anul III, nr. 2, mai 2009, p. 97-99 (ISSN 1843-0287).

38.  Recenzie la Ernst Christoph Suttner, Schismele: Ceea ce separă şi ceea ce nu separă de Biserică, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, în Caiete de antropologie istorică, anul VII, nr. 1-2 (12-13), Ianuarie-Decembrie 2008, p. 298-301 (ISSN 1583-2562).

39.  Recenzie la Maria N. Todorova, Balkan family structure and the European pattern. Demographic Developments in Ottoman Bulgaria, Central European University Press, Budapest-New York, 2006, în Romanian Journal of Population Studies, vol. II, no. 2, July-December 2008, p. 126-131 (ISSN 1843-5998).

40.  Recenzie la Ion Cârja, Biserică şi societate în Transilvania în perioada păstoririi mitropolitului Ioan Vancea (1869-1892), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, în TABOR - revistă de cultură şi spiritualitate românească, anul II, nr. 3; martie 2008, p. 62-63 (ISSN 1843-0287).

  •