CV Asistent dr. Lucian TURCU
Asist. dr. Lucian TURCU

Date personale

  • Numele şi prenumele: Turcu Lucian Dorel
  • Data şi locul naşterii: 27 mai 1986, Satu Mare, jud. Satu Mare, România
  • Adresa de corespondenţă: str. Napoca, nr. 11, cod poştal 400000, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
  • E-mail: luciand.turcu@yahoo.com

 

Studii

  • Liceale

2001-2005: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu", Satu Mare

Profil: Ştiinţe socio-umane

 

  • Universitare A. Licenţă

2005-2008: Universitatea „Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Specializarea Istorie

Universitatea „Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, nivel I

            2007-2008: Universitatea „Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Specializarea Arhivistică

                                B. Masterat 

2008-2010: Universitatea „Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Programul de studii masterale „Istoria şi socio-antropologia epocii moderne"

Universitatea „Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, nivel II

                        C. Doctorat   

               2010-2013:  Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca

                                   Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

                     Titlul tezei: Arhidieceza greco-catolică de Alba-Iulia şi Făgăraş în timpul păstoririi mitropolitului Vasile Suciu (1920-1935) - coordonatori: Prof. univ. dr. Nicolae Bocşan / Prof. univ. dr. Cesare Alzati

                                   Calificarea/diploma obţinută:

                                   Diplomă de doctor în istorie (calificativul acordat Excelent/Summa cum laude)

                                D. Postdoctorat

               2014-2015: Academia Română, Filiala Cluj-Napoca

                                   Titlul proiectului de cercetare:Frontiere mentale, identităţi culturale şi specific local          în Transilvania la începuturile României Mari

 

Date profesionale

2015-prezent: asistent universitar doctor

Locul de activitate: Universitatea „Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

                                Facultatea de Istorie şi Filosofie

                                Departamentul de Istorie modernă, Arhivistică şi Etnologie

 

Alte responsabilităţi în cadrul Facultăţii:

2015-prezent: secretar al Departamentului de Istorie modernă, Arhivistică şi Etnologie

2015-prezent: responsabil cu gestiunea Institutului de Istorie Ecleziastică din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca

 

Specializări şi documentări în străinătate:

Milano: Università Cattolica del Sacro Cuore (octombrie 2012)

Roma: Archivio Segreto Vaticano; Archivio della Congregazione per le Chiese Orientali; Biblioteca Apostolica Vaticana; Biblioteca del Pontificio Istituto Orientale (noiembrie 2012 - martie 2013)

Paris: Bibliotèque Nationale de France (august 2015)

 

Module de formare:

2012: Time management and working techniques organizat în cadrul proiectului POSDRU 107/1.5/S/76841, cu titlul „Studii doctorale moderne: internaţionalizare şi interdisciplinaritate";

2015: Managementul cercetării şi management de proiect şi Modul de dezvoltare a competenţelor de predare/transmitere a cunoştinţelor de cercetare organizate în cadrul proiectului POSDRU 159/1.5/S/132400 cu titlul Tineri cercetători de succes - dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi international;

 

Membru în comitete de redacţie

2010-2012: secretar de redacţie la Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. Arheologie-Istorie-Muzeologie editat de Universitatea „1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Facultatea de Istorie şi Filologie, Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie;

2014: membru în colegiul referenţilor ştiinţifici al volumului avându-l ca autor pe P.S. Florentin Crihălmeanu, File din istoria eparhiei de Cluj-Gherla, Claudiopoli-Armenopoli, a românilor. Scurtă istorie şi biografiile episcopilor eparhiali 1853-2013, Editura „Viaţa Creştină", Cluj-Napoca, 2014;

2014-prezent: Astra Salvensis. Revistă de istorie şi cultură editată de „Asociaţiunea Transilvană pentru Cultura şi Literatura Poporului Român", Despărţământul Năsăud, Cercul Salva;

 

Granturi de cercetare, burse:

2014-2015: bursă de cercetare postdoctorală finanţată prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul proiectului cu nr. 159/1.5/S/132400 cu titlul Tineri cercetători de succes - dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi international;

2010-2013: bursă doctorală finanţată prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanţată prin Fondul Social European, în cadrul proiectului POSDRU/107/1.5/S/76841, cu titlul „Studii doctorale moderne: internaţionalizare şi interdisciplinaritate";

2013: câştigător al unui premiu ca urmare a competiţiei organizate în cadrul activităţii de promovare a excelenţei în cercetare, proiect POSDRU/107/1.5/S/ 76841;

2008-2009: bursă de performanţă ştiinţifică acordată de către Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca;

2005-2010: burse de merit acordate de Facultatea de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca;

 

Activitate ştiinţifică

A publicat cca. 40 de studii, articole, recenzii şi prezentări de carte în publicaţii din ţară şi străinătate şi a participat la aprox. 30 de conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale.

  •