Lista de publicaţii
Lector dr. Vasile-Adrian CĂMĂRĂŞAN

ARTICOLE ŞI LUCRĂRI DE SPECIALITATE

 

1. "Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Context. Perspective",  în Revista de GeoPolitică, Bucureşti, nr.1/2004, ISSN 1583-543X;

 

2. "Combaterea discriminării, componentă de bază a protecţiei drepturilor omului în România" în lucrarea "Sistemul complementar de protecţie a drepturilor omului şi de combatere a discriminării în România", Editura Universităţii Transilvania -  Braşov, 2004, ISBN: 973-635-377-X;

 

3. "Piaţa muncii - analiză teoretică şi practică a situaţiei la nivel european -", în SISEC Discussion Papers, Vol. 5, No. 19, December 2006, ISSN 1841-7523;

 

4. "Imigraţia în Uniunea Europeană. Politici privind imigraţia şi efecte economico-sociale", în SISEC Discussion Papers Vol. 7,  nr. 1, June 2008, ISSN 1841-7523;

 

5. "Ocupare în Uniunea Europeană", în SISEC Discussion Papers, Vol7, no. 4 November 2008, ISSN 1841-7523;

 

6. "A European approach towards migration and integration policies", în SISEC Discussion Papers Vol. 7, no. 5, November 2008, ISSN 1841-7523;

 

7. "Mechanisms to protect Human Rights and to Combat Discrimination: The Romanian Mechanism" - împreună cu drd. Elena Gabriela Petrescu în lucrarea Migration, Mobility and Human Rights at the Eastern Border of the European Union - Space of freedom and security, Editura Universităţii de Vest, Timişoara 2008, ISBN 978-973-125-167-7;

 

8. „Migration and Security - Economic and Societal Dimensions", The Annals of University of Oradea, International Relations and European Studies, 2012 Edition, ISSN: 2067 - 1253;

 

9. „Managementul Informaţiilor", suport de curs, împreună cu prof.univ. dr. Marius Petrescu, Dr. Anca Petrescu, Dr. Mioara Braboveanu, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2012, ISBN 978-973-712-758-7;

 

10. „Politici publice Euro-Atlantice", suport de curs, împreună cu prof.univ. dr. Marius Petrescu, Dr. Anca Petrescu, Dr. Mioara Braboveanu, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2012, ISBN 978-973-712-759-4;

 

11. "Politici europene privind migraţia", în revista Centrului pentru Strategii Aplicate "Diplomacy & Intelligence", Nr. 2, Decembrie 2013, ISSN 2344-3650;

 

12. „Migraţie şi politici europene", Ed. CA Publishing, Cluj-Napoca 2013, ISBN 978-606-8330-21-1;

 

13. "Informaţii clasificate", Ed. CA Publishing, Cluj Napoca 2013, ISBN 978-606-8330-23-5

 

14. "Înţelegerea migraţiei - un pas spre un management efectiv al diversităţii ", în Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative, Cluj-Napoca 2014, ISSN=2247-8329;

  •