Lista de publicatii
Lect. dr. Adinel DINCĂ

CĂRȚI

 • Harald Zimmermann, Papalitatea în Evul Mediu. O istorie a pontifilor romani din perspectiva istoriografiei (Das Papstum im Mittelalter ..., Stuttgart, 1980), Iași, Editura Polirom, 2004, 254 p. (traducere, note critice și introducere).
 • Documenta Romaniae Historica, C. Transilvania. Vol. XV (1376-1380), București, Editura Academiei Române, 2006, LXXIV + 929 p. (coeditor).
 • Glossarium Mediae Latinitatis Actorum Transylvaniae, Moldaviae et Transalpinae Historiam Illustrantium. Vol. I, lit. A-C. Coordonatori: Aurel Răduţiu şi Vasile Rus. Autori: Susana Andea, Adinel Ciprian Dincă, Lidia Gross, Viorica Pervain, Aurel Răduţiu, Vasile Rus şi Beatrice Tătaru †. Colaboratori: Anton Dörner şi Şerban Turcuş. Editura Academiei Române 2010, XX+694 pagini.
 • „Paulus Kyr - Gesundheit ist ein köstlich Ding". Nachdruck des lateinischen Originals von 1551, sowie deutsche, rumänische und ungarische Übersetzungen, Editat de Robert Offner, Schiller Verlag, Hermannstadt - Bonn, 2010, ISBN 978-3-941271-33-3, p. 201-267. (traducere în limba română din latină, note critice)
 • Diplome maramureşene din secolele XVI-XVIII, provenite din colecţia Ioan Mihalyi de Apşa, coordonator Ioan-Aurel Pop, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 2010, 448 p. (ISBN 978-9-73-27-2012-7) (coautor).
 • Diplome maramureşene din secolele XVI-XVIII, provenite din colecţia lui Ioan Mihalyi de Apşa. Ediţia a II-a, revizuită, coord. Ioan-Aurel Pop, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2012, (coautor).
 • Antroponimia în Transilvania medievală (secolele XI-XIV). Evaluare statistică, evoluţie, semnificaţii, coord. Şerban Turcuş, vol. I-II (371 p.; 1345 p.), Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2011 (ISBN 978-606-543-191-1, vol. I: 978-606-543-192-8) (coautor).
 • Vocabularul cărții manuscrise, coord. Adrian Papahagi, (351 p., 10 planșe), Ed. Acad. Române, București, 2013 (ISBN 978-973-27-2297-80) (coautor).
 • Schriftkultur im südsiebenbürgischen Raum um 1500/Cultura scrisului în Transilvania de sud în jurul lui 1500. Catalog de expoziţie editat de „Begegnungs- und Kulturzentrum Friedrich Teutsch der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien", Sibiu, Smart Print, 2013.
 • Manuscrisele medievale occidentale din România: Census, cu Adrian Papahagi, Bucureşti, Edit. Polirom, 2013 [ISBN 978-973-46-4031-7] (coautor).
 • Documenta Romaniae Historica, C, Transilvania, vol. XVI (1381‑1385), cu Susana Andea, Lidia Gross, Editura Academiei Române, București, 2014 (coautor).
 • Evelin Wetter, Liturgische Gewänder der Schwarzen Kirche zu Kronstadt in Siebenbürgen, 2 Vol., Riggisberg, Abegg-Stiftung, 2015, ISBN 978-3-905014-63-1. (traducere în limba română din germană).
 • Autographa et signaturae Transilvaniae (sec. XIV-XVII), Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Cluj-Napoca- Gatineau, Editura Argonaut - Symphologic Publishing, 2015.
 • Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania, LIV, 2015 - Anuarul Institutului de Istorie "G. Baritiu" - Supliment, editori: Susana Andea, Adinel Ciprian Dincă, ediție on-line: http://www.historica-cluj.ro/menu/Supliment2015.php.
 • Between public and private. Writing praxis in Transylvania during the XIII-XVII Centuries, coord. Susana Andea, autori: Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Lidia Gross, Livia Magina, Cluj-Napoca-Gatineau, 2016, Editura Argonaut - Symphologic Publishing, 2016.
 • Exercițiul scrierii în Transilvania medievală și premodernă, coord. Susana Andea, Adinel Dincă, Cluj-Napoca, Gatineau, Editura Argonaut-Symphologic Publishing, 2016.

 

 

STUDII

 • Aprecieri preliminare privind alegerea episcopului Transilvaniei în sec. XIII‑XIV, în vol. Transilvania. Studii istorice (sec. XIII‑XVII), Editor: Susana Andea, București, Editura Academiei Române, 2005, p. 162‑186.
 • Studying Medieval Philosophy in Romania. A Codicological Perspective, în «Chôra. Revue d'Études Anciennes et Médiévales», 3‑4/2005‑2006, p. 431‑438.
 • Die Benediktinerabtei von Appesdorf und die mittelalterlichen Anfänge der Siedlung Klausenburg, în vol. Klausenburg - Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa ed. Ulrich Burger, Rudolf Gräf, Cluj‑Napoca 2007, p. 31‑39.
 • Ergänzungen und Berichtigungen zum ersten Band des siebenbürgisch‑deutschen "Urkundenbuchs" (cu András W. Kovács), în "Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde", 30, 2007, p. 103‑126.
 • Latin Palaeography and Codicology in Romania (cu Adrian Papahagi), în «Chora. Revue d'Études Anciennes et Médiévales», 5, 2007, p. 159‑186.
 • Medieviștii Institutului de Istorie Națională din Cluj în deceniile interbelice, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj‑Napoca", Series Historica, XLVI, 2007, p. 30‑35.
 • Das Eindringen der humanistischen Schrift in Siebenbürgen in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Einleitende Betrachtungen. Studienfall: Die Kanzlei des glaubwürdigen Ortens von Weißenburg (Alba Iulia), în vol. Matthias Corvinus and his Time, Cluj‑Napoca 23rd‑26th of October 2008. Edited by Tudor Sălăgean and Alexandru Simon, Cluj‑Napoca, IDC Press, 2008, p. 88‑89.
 • Vicari generali ai episcopului Transilvaniei in secolul al XIV/lea. Considerații generale, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» Cluj‑Napoca", Series Historica, XLVII, 2008, p. 29‑42.
 • Contribuții la cunoașterea colecției codicologice cipariene, în Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Coordonatori: Susana Andea și I.A. Pop, Cluj‑Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 2009, p. 115‑122.
 • Datierung des Cod. Lat. 16 der Klausenburger Akademie­bibliothek: Eine Arbeitshypothese, în Magistrae discipuli Tanulmányok Madas Edit tiszteletére (A Magyar Könyvszemle Es a Mokka R‑ Egyesület Füzetei 3), Editor Nemerkényi Előd, Budapesta, 2009, p. 79‑87.
 • Les bibliothèques perdues de Transylvanie: quelques exemples des 15è et 16è siècles, publicat on‑line: http://www.ifla.ora/files/hq/
  papers/ifla75/78‑dinca‑fr.pdf
  http://www.ifla.org/past-wlic/2009/78-dinca-en.pdf (IFLA World Library and Information Congress Milan, Italy 23rd‑27th August 2009).
 • Names in Medieval Transylvania: Introductory Considerations Regarding the Historical Sources, în „Transilvanian Review", XVIII, 2009, 4, p. 82‑89.
 • Antroponimul angelofor Mihail în onomastica transilvană până la 1350. Puncte de vedere şi reflecţii, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca", Series Historica, XLIX, 2010, p. 347-358.
 • A Little Known Aquinas Manuscript in Romania (Sibiu, Brukenthal Library, Ms 608) în „Chora. Revue d'études anciennes et médiévales", 7-8, 2009-2010, p. 359-371.
 • Les noms des Roumains en Hongrie à l'èpoque de Louis d'Anjou (1342-1382). Différents points de vue, în „Transilvanian Review" XIX, Winter 2010, ISSN: 1221-1249, p 104-111.
 • Datarea manuscriselor medievale latineşti. Evaluari metodologice, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca", Series Historica, L, 2011, p. 295-306.
 • Latin Palaeography and Codicology in Romania, în volumul editat de Doina Biro Hendre „Batthyaneum: omagiu fondatorului Ignatius Sallestius de Batthyan (1741-1798)", Bucureşti, Edit. Bibliotecii Naţionale a Romaniei, 2011, p. 89-108 (ISBN: 978-973-8366-18-3). (coautor cu AdrianPapahagi)
 • Formen und Funktionen der Schriftlichkeit in spätmittelalterlichen Hermannstadt. Zum Schriftgebrauch in einer vormodernen Rechtsgemeinschaft, în „Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa", Band 18, 2011, p. 290-296.
 • Hic liber est incorrectissime impressus. A preliminary discussion of the liber de causis in mediaeval Transylvania, în Chora - Revue d'études anciennes et médiévales, 9-10, 2011‑2012, pp. 491-498. (cu Alexander Baumgarten).
 • Témoignages sur les relations de suzeraineté-vassalité polono-moldaves à la fin du règne du premier roi Jagellon, în volumul „Between Worlds: The Age of the Jagiellonians", (eds.) Ardelean Florin Nicolae, Nicholson Christopher, Preiser-Kapeller Johannes, Vienna, 2012, p. 157-176. (cu Ioan-Aurel Pop)
 • Antroponimie şi etnie în Transilvania medievală (Epoca angevină), în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj", Series Historica, LI, 2012, p. 31-46.
 • Romanian Lands and Lithuania. Evolution of Relations from14th to 16th Century, în vol. „From Neighbourhood To Partnership: Highlights of Lithuania's Relations with Romania and Moldova", editat de Silviu Miloiu, Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2013, p. 27-72.
 • Heltau, în vol. „Lexikon der mittelalterlichen Literatur in Ungarn und Rumänien", Cora Dietl (coord.), https://www.staff.uni-giessen.de/~g91159/cramer1.htm. (cu Balázs J. Nemes, Cora Dietl).
 • Documente şi scrisori ale episcopilor Transilvaniei (sec. XIII-XVI). Câteva considerații de natură paleografică şi diplomatică, în vol. „Scris şi societate în Transilvania secolelor XIII-XVII", coord. Susana Andea, 2013, Cluj-Napoca, p. 47-108.
 • Cultura scrisă în mediul parohial al Transilvaniei medievale, în vol. „Societate-cultură-biserică. Studii de istorie medievală şi modernă, Volum omagial prof. univ. dr. Avram Andea", coord. Doru Radosav şi Radu Mârza, Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2014, p. 43-54.
 • Reading Nicholas of Dinkelsbühl in Medieval Transylvania: Surviving Texts and Historical Contexts în Monica Brînzei (editor), „Nicholas of Dinkelsbühl and the Sentences at Vienna in the Early XVth century" (SSENT), Brepols Publishers, 2015, p. 453-471.
 • Medieval Literacy in Transylvania. Selective Evidence from the Parish Church, în „Transylvanian Review", Vol. XXIV, No. 1, Spring 2015, p. 109-121.
 • Un exercițiu de „paleografie latină" în Transilvania secolului al XIV-lea în Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta (coord.), „Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani", Ed. Academiei Române, Cluj-Napoca, 2015, p. 419-427.
 • Preserving Charters in Late Medieval Sibiu, în „Transylvanian Review", Vol. XXIV, No. 4 (Winter) 2015, p. 69-76.
 • Notaries Public in Transylvania in Late Medieval Transylvania. Prerequisites for the Reception of a Legal Institution, în vol. „Literacy Experiences concerning Medieval and Early Modern Transylvania", editori: Susana Andea, Adinel Ciprian Dincă, Anuarul Institutului de Istorie "G. Baritiu" - Supliment, LIV, 2015, p. 33-47.
 • Scrieri autografe în Transilvania medievală: de la cele mai timpurii mărturii, până în secolul al XVI-lea, în vol. Autographa et signaturae Transilvaniae (sec. XIV-XVII)", Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Cluj-Napoca- Gatineau, Editura Argonaut - Symphologic Publishing, 2015, sub tipar.
 • Instituția notariatului în Transilvania în vol. „Exercițiul scrierii în Transilvania medievală și premodernă", coord. Susana Andea, Adinel Dincă, Cluj-Napoca, Gatineau, Editura Argonaut-Symphologic Publishing, 2016, sub tipar.
 • Urban Literacy in Medieval Transylvania în vol. „Between public and private. Writing praxis in Transylvania during the XIII-XVII Centuries", coord. Susana Andea, autori: Susana Andea, Avram Andea, Adinel Dincă, Lidia Gross, Livia Magina, Cluj-Napoca-Gatineau, 2016, Editura Argonaut - Symphologic Publishing, 2016, sub tipar.
 • Note asupra lecturilor de istorie din Transilvania medievală. Studiu de caz: Vincent de Beauvais, Speculum historiale în „Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţiu"- Series HISTORICA -", 2016, sub tipar.
 • Casus legum im spätmittelalterlichen Siebenbürgen (Handschrift D. 14, Kirchengemeinde Heltau/Cisnădie), în „Transylvanian Review", Suppl. 1, 2016, p. 312-317.

 

 

Participări la manifestări științifice internaționale (selectiv, după anul 2000):

 

 • 2001, 13‑15 sept., Cluj‑Napoca: Istoria evului mediu în revista "Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde" (Civilizația transilvană și tendințe metodologice în noua istorie).
 • 2001, 28‑29 noi., Alba‑Iulia, în cadrul sesiunii de comunicări organizate de Muzeul de Istorie din Alba‑Iulia și de Universitatea 1 Decembrie, comunicarea: Biserica în arenga diplomelor privilegiale arpadiene. Considerații preliminare.
 • 2003, 9‑12 noiembrie, Germania, Gundelsheim/Neckar, 3. Doktorandenkolloquium beim Siebenbürgen‑Institut an der Universität Heidelberg", comunicarea: Über das römisch‑kath. Bistum von Siebenbürgen im Hoch‑ und Spätmittelalter".
 • 2004, 26 februarie, Italia, Trento, conferință la "Istituto storico italo‑germanico"; comunicarea: I vescovi transilvani nel Basso Medioevo.
 • 2004, 11‑12 oct., Germania, Oldenburg, conferință la "Tagung des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa"; comunicarea: Die Beziehungen zwischen dem Bistum und den deutschen Siedlern in Siebenbürgen in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Fallstudie: der Bischof Gobelinus (1376‑1386).
 • 2005, 26‑28 mai, Cluj‑Napoca, în cadrul colocviului „Cluj‑Napoca - destinul unui oraș si al locuitorilor săi în Europa. Orașul și istoria sa", comunicarea: Abația benedictină de la Cluj-Mănăștur și începuturile medievale ale așezării Cluj.
 • 2005, 21‑23 oct., Lipova, colocviu internațional „Secolul al XIII‑lea", comunicarea: Geneza culturii scrise în Transilvania medievală.
 • 2008, 2 februarie, Cluj‑Napoca, colocviul internațional "Biblical and Liturgical Manuscripts in the Middle Ages", comunicarea: Liturgische Handschriften im deutschsprachigen Siebenbürgen.
 • 2008, 12 iun., Biblioteca Acad. Române, Filiala Cluj‑Napoca, în cadrul „Zilelor Academice Clujene", comunicarea: Codices latini XV și XVI din colecțiile Bibliotecii Filialei Cluj‑Napoca a Academiei Române.
 • 2008, 23 oct., Cluj‑Napoca, conferința internațională Matthias Corvinus and his Time, comunicarea: Das Eindringen der humanistischen Schrift in Siebenbürgen in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Einleitende Betrachtungen. Studienfall: Die Kanzlei des glaubwürdigen Ortens von Weißenburg (Alba Iulia).
 • 2009, 23 aug., Milano, Italia, IFLA World Library and Information Congress, 23‐27 Aug., comunicarea: The Lost Libraries of Transylvania: Some Examples from the 15th and 16th Centuries.
 • 2009, 8 sept., Germania, Frankfurt am Main, Paläographie und Philologie der juristischen Texte des lateinischen Mittelalters, organizat de Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main, 8- 10 Septembrie 2009, comunicarea: Juristische Texte des lateinischen Mittelalters in Siebenbürgen Zwei Forschungsvorhaben.
 • 2010, 22 noi., Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu", Conferinţa internaţională „Principatul Transilvaniei între mărire şi decădere (a doua jumătate a secolului al XVII-lea)", comunicarea: Libri inutiles: despre soarta cărţii medievale în Transilvania premodernă (sec. XVI-XVIII).
 • 2010, 30 noi., Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai", seria de conferinţe ale Centrului de Filosofie Antică şi Medievală, comunicarea: Texte filosofice în manuscrise medievale occidentale din România.
 • 2011, 25-28 sept., Cluj-Napoca, Academia Română, Universitatea „Babeş-Bolyai", în cadrul proiectului POSDRU 89/1.5/S/61104 (Stiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate - dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale), Conferinţa Internaţională „Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public", comunicarea: Notary Public in Medieval Transylvania: Introductory Considerations.
 • 2011, 25-27 noi., Roma, Italia, în cadrul proiectului POSDRU 89/1.5/S/61104 (Stiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate - dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale), Conferinţa „Methods, Means and Aims in Socio-Humanities", comunicarea: Dating and Localizing Medieval Latin Manuscripts in Romania.
 • 2012, 23-24 martie, Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918", Conferinţă internaţională „Transilvania în secolele XIII-XVI. Aspecte ale constituirii şi consolidării identităţii regionale", (Conferinţă în cadrul proiectului de cercetare colaborativă European Science Foundation. Cuius regio: an analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of (groups of) persons to and cohesion within regions as a historical phenomenon. Proiectul nr. 4EUROC/24.08.2010), comunicarea: Cultura librară în Transilvania medievală (sec. al XV-lea).
 • 2012, 7-8 sept., Cluj-Napoca, Societatea Muzeului Ardelean, Conferinţă internaţională „Sălajul şi familia Wesselényi (secolele XIV-XVII)", comunicarea: Die Vikare „extra Mezes" der Bischöfen Siebenbürgens im 14. Jahrhundert und ihre Urkunden (einige kulturgeschichtliche Betrachtungen.
 • 2012, 7-8 sept., Heidelberg/Gundelsheim am Neckar, Germania, Conferinţă internaţională „Siebenbürgen - eine Forschungslandschaft. 50 Jahre. Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde. 47. Jahrestagung 2012", comunicarea: Bedeutung und Restaurierung der Codices-Sammlung der Heltauer Kirche.
 • 2012, 17-19 sept., Cluj-Napoca, Universitatea „Babes-Bolyai", (Center of Ancient and Medieval Philosophy), Conferinţă internaţională „Unpublished Latin Commentaries on Liber de Causis", International Exploratory Workshop, comunicarea: Medieval Commentaries on the ‘Liber de causis': A Census of Manuscript Tradition. Some Remarks on Methodology.
 • 2012, 30 noi.-1 dec., Passau, Germania, Conferinţă internaţională „Recent Researches on the Culture and History of the Germans in Romania", comunicarea: Urkundenausstellung in Hermannstadt/Sibiu im 15. Jahrhundert.
 • 2012, 7 dec., Cluj-Napoca, Work-shop internaţional „Probleme ale editării documentelor medievale şi premoderne", Institutul de Istorie George Bariţiu, Academia Română, Cluj-Napoca, comunicarea: Particularităţi ale editării documentelor germane emise de oraşele transilvănene în evul mediu
 • 2013, 4 noi., Sibiu, Conferinţă-vernisaj la Casa Teutsch, comunicarea: Biblioteci parohiale în Transilvania medievală.
 • 2013, 5-6 iunie, Paris/Sorbonne IV, Franţa, [org. CNRS - IRHT], atelier internaţional „Autour du Liber de Causis" comunicarea: Liber de causis and its Latin Commentaries. Methodological Considerations about an Inventory of the Manuscript Tradition.
 • 2013, 27 mai, Cisnădie - România, [org. Heimatortsgemeinschaft Heltau e.V.; ev. Kirche Heltau], Conferinţa conexă manifestării internaţionale „Heltauer Tage", comunicare: Die Heltauer Kodices: Restaurierung und Forschung.
 • 2013, 17 sept., Oldenburg - Germania, [org. BKGE-Oldenburg], Workshop internaţional „Siebenbürgische Perspektiven", comunicarea: Perspektiven der Urkundeneditionen in Siebenbürgen.
 • 2013, 4-6 oct., Nürnberg - Germania, [org. Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde], Conferinţa internaţională „Bürgerliche Repräsentation in oberdeutschen und siebenbürgischen Städten im 15. und 16. Jahrhundert", comunicarea: Siebenbürgische Urkunden als Repräsentationsmittel.
 • 2013, 14 oct., Paris - Franţa, Institut de recherche et d'histoire des textes, Conferinţă internaţională, Projet ERC-THESIS n° 313339, comunicarea: Reading Nicholas of Dinkelsbühl East of Vienna. The Example of Medieval Transylvania.
 • 2013, 7-9 noi., Sibiu, Universitatea Lucian Blaga, Conferinţă internaţională „Das Frühneuhochdeutsche im institutionellen Gebrauch", comunicarea: Pragmatische Schriftlichkeit im spätmittelalterlichen Siebenbürgen: Institutionen, Gattungen, Sprachen.
 • 2014, 6 iunie, Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie „George Bariţiu", simpozion ştiinţific internaţional „Istorie și istoriografie": comunicarea Documente episcopale transilvane: pontificatul lui Gheorghe Lépes (1427-1442).
 • 2015, 30-31 oct., Alba Iulia, Conferința Națională „Bibliologie şi Patrimoniu Cultural Naţional. Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830)", Ediţia a IX-a, comunicarea: Libraries in Medieval Sibiu. Remarks Concerning Old Book Lists.
 • 2015, 17-18 sept., Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie „George Bariţiu", simpozion ştiinţific internaţional „Writing and Society in Transylvania 13th-17th Centuries", comunicarea: Notaries Public in Transylvania in the Late Middle Ages. Some General Remarks.
 • 2015, 20-22 noi., Bad Kissingen, Germania, conferința internațională: „Mitteleuropäische Stadt- und Kulturgeschichte am Beispiel von Bistritz in Siebenbürgen", comunicarea: Kirchengeschichte von Bistritz vor der Reformation: Einige Bemerkungen anhand neuerer Quellen.
 • 2016, 25 feb., Bistrița, conferința internațională „Biserica din Jelna. De la strălucire la năruire", comunicarea: Registrul de socoteli al bisericii parohiale din Jelna. Sec. XV-XVI.
 • 2016, 19-20 aprilie, Veneția, Italia, congresul internaţional de studii româno-veneţiene: „Veneţia şi Europa Răsăriteană în secolele XIII-XVIII/Venezia e l'Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l'Età moderna", comunicarea: The Venetian Printed Book and the Libraries of Transylvania in the 15th Century.
 • 2016, 18 mai, Academia Română - Filiala Cluj-Napoca, Institutul de istorie „George Bariţiu", Simpozion: „150 de ani de la înființarea academiei române. Contribuții transilvănene", comunicarea: Începuturile cancelariilor orășenești în Transilvania medieval.
 • 2016, 2-4 iunie, Cluj-Napoca, organizator al conferinței internaționale „Bullaria, Monumenta, Repertoria: Editing Late Medieval Documentary Texts preserved in the Vatican and Roman Archives (Supplementary Standpoints from Central Europe)", comunicarea: All Roads Lead to Rome... - Some Thoughts on the Past and Future of Editing Medieval Curial Sources in Romania.
 • 2016, 25-28 august, Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Congresul Național al Istoricilor Români, organizator al Mesei rotunde „Parohia în Transilvania medievală: perspective asupra vieții religioase, administrative și culturale în cadrul comunităților de coloniști germani". Comunicarea: Quid sit parrochia medievalis?
 • 2016, 25-28 august, Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Congresul Național al Istoricilor Români, participant la Masa rotundă: „Editarea izvoarelor diplomatice medievale din România și provocările tehnologiilor digitale", comunicarea: Soluții de editare a surselor diplomatice medievale. Scurt periplu european.
 • 2016, 25-28 august, Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Congresul Național al Istoricilor Români, participant la Masa rotundă: „www.arhivamedievala.ro - o bază de date cu documente medievale din România", comunicarea: Digitizarea în sprijinul editării documentelor medievale.
 • 2016, 10-13 noiembrie, Cluj-Napoca, conferință științifică internațională CLUJ-NAPOCA/KOLOZSVÁR/KLAUSENBURG - 700 [organizatori: Universitatea "Babeș-Bolyai", Universitatea "Sapientia", Societatea Muzeului Ardelean, Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române], comunicarea: „Biblioteca orașului Sibiu" în evul mediu: evoluția unei confuzii istoriografice.
 • 2017, 19-20 ianuarie, Roma, Italia, conferință științifică internațională „Storiografia medievistica in Romania: l'ultimo quarto di secolo", organizator Istituto Storico Italiano per il Medioevo (ISIME), comunicarea: Le fonti scritte: edizioni e studi.
 •