CV
Lect. dr. Adinel DINCĂ

Studii

 

Liceale: Liceul „Iancu de Hunedoara", Hunedoara - 1991‑1995, anul susținerii bacalaureatului, 1995, iunie.

Universitare: Universitatea „Babeș‑Bolyai", Cluj‑Napoca - 1995‑1999, anul susținerii licenței, 1999, iunie, istorie medievală.

Postuniversitare: masterat, cursuri postuniversitare - „Babeș‑Bolyai", Cluj-Napoca - Istorie medievală, 1999‑2000.

Doctorale: Instituția Organizatoare de Doctorat: „Babeș‑Bolyai", Cluj‑Napoca, istorie medievală, 2000‑2008, anul susținerii doctoratului - 2008, titlul tezei de doctorat: „Instituția episcopală latină în Transilvania medievală (sec. XI/XII‑XIV)".

Postdoctorale: Proiect individual de cercetare posdoctorală în cadrul programului POSDRU ID 61104 în cadrul tematicii Istoria şi cultura germanilor pe teritoriul României (instituţii coordonatoare: Academia Română - Institul de Istorie „George Bariţiu", Centrul de Studii Transilvane; Institul Federal pentru Istoria şi Cultura Germanilor din Europa Răsăriteană, Oldenburg, Germania), aprobat 1 octombrie 2010; tema: „Formen und Funktionen der Schriftlichkeit im spätmittelalterlichen Hermannstadt - Zum Schriftgebrauch in einer vormodernen Rechtsgemeinschaft".

 

Experiența științifică și profesională

 

Evoluție profesională:

 

A: Institutul de Istorie „George Bariţiu" al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca

 • Asistent cercetare stagiar, 2000‑2001
 • Asistent cercetare titular, 2001‑2006
 • Cercetător științific III, 2006-prezent

 

B: Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei, Facultatea de Istorie și Filozofie

 • Cadru didactic asociat cu normă parțială, 2002-2015
 • Lector universitar, 2015- prezent

 

C: Biblioteca Academiei Române - Filiala Cluj-Napoca

 • Bibliotecar I, IA 2006-prezent

 

Activitate didactică:

 

 • 2002, febr. - iun. - seminar „Istorie medievală universală", Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, an I;
 • 2005, oct. - 2006, ian. - seminar „Introducere în științele auxiliare ale istoriei", Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, an I, secția germană (în limba germană);
 • 2005‑2008, oct. - ian. - curs și seminar „Diplomatică și sigilografie", Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, an III‑IV, secția de Arhivistică;
 • 2007, oct. - 2008, ian. - curs și seminar „Introducere în codicologie", Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Litere (facultativ, împreună cu lect. dr. Adrian Papahagi).
 • 2012 oct. - prezent - curs și seminar „Limba izvoarelor. Latina" și „Paleografie latină", Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie, nivel Master.

 

Limbi străine cunoscute: foarte bine: Germana; bine: Engleza; Italiana, satisfăcător: Franceza, Maghiara. Latina, ca limbă de izvoare istorice.

 

 

Specializări în străinătate:

 

 • 2002‑2004, specializare în științele auxiliare ale istoriei, istorie medievală și istoria Austriei la „Institut für österreichische Geschichtsforschung", Universität Wien.
 • 2009 sept., Frankfurt am Main, curs de specializare „Paläographie und Philologie der juristischen Texte des lateinischen Mittelalters", organizat de Max-Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte.
 • 2011, mai-iulie, Erlangen/Germania, curs de specializare în studiul cărţii medievale „SCRIPTO" (Scholarly Codicological Research, Information & Palaeographical Tools).

 

Programe de cercetare:

 

A: Coordonator/Director de proiect

 

 • Coordonator proiect: "Restaurierung, Präsentation und wissenschaftliche Bewertung von 7 Handschriften der Pfarrgemeinde Heltau", programul "Bundeszuwendung zur Erforschung und Präsentation deutscher Kultur und Geschichte im östlichen Europa" al Bundesverwaltungsamt Deutschland, 2012-2013, cod: IIA8-251DK0520, suma accesată: 14.000 Euro. Rezultate: Restaurarea a 6 exemplare de codici păstrați la Parohia Evanghelică din Cisnădie; 7-8 septembrie 2012, Heidelberg/Gundelsheim am Neckar, Germania, Conferinţă internaţională „Siebenbürgen - eine Forschungslandschaft. 50 Jahre. Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde. 47. Jahrestagung 2012": Bedeutung und Restaurierung der Codices-Sammlung der Heltauer Kirche; 27 mai 2013, Cisnădie, Organizare expoziţie Parohia Evanghelică din Cisnădie „Codicii Cisnadiei"; Conferinţa conexă manifestării internaţionale „Heltauer Tage", organizator: Heimatortsgemeinschaft Heltau e.V.; ev. Kirche Heltau, comunicarea: Die Heltauer Kodices: Restaurierung und Forschung.
 • Coordonator științific al "Zentralarchiv d. Ev. Kirche A. B. in Rumänien", prin Programul "Sibiu Smart 2013", Primaria Sibiu, suma accesată: 4.000 RON. Rezultate: Sibiu, 4 noiembrie 2013, Conferinţă-vernisaj la Casa Teutsch, comunicarea Biblioteci parohiale în Transilvania medievală; Organizare expoziţie Teutsch-Haus: „Mittelalterliche Schriften im Dialog mit der Gegenwart"/ „Cultura scrisului - Izvoare medievale în dialog cu generaţia de azi"; autor catalog de expoziţie.

 

 

B: Colaborator științific

 

 • Participare la grantul CNCSIS Tip A 2007 Nr. 1480, Syllogimaeorum Ecclesiae Transylvanae Libri Septem. O ediție critică. Director: Vasile Rus, prin Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj‑Napoca.
 • Participare la grantul CNCSIS, programul PN II - Idei, cod proiect 2348 (aprobat nov. 2008, finanțare 2009‑2011) Antroponimia în Transilvania medievală: evaluare statistică, evoluție, semnificații, director grant: conf. univ. Șerban Turcuș, Universitatea „Babeș‑Bolyai".
 • Participare la grantul CNCSIS Tinere echipe (TE 290), Vocabular codicologic şi census al manuscriselor medievale occidentale din România, 2010-2013, director grant: lect. univ. Adrian Papahagi, Universitatea „Babeş-Bolyai".
 • Participare la grantul CNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-0058: Doctrine, idei, manuscrise. Noi instrumente pentru studiul receptării tratatului ‘Liber de causis' în filosofia medievală occidentală (sec. XIII-XIV), la Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, 2011-2014, director de proiect dr. Dragoş Calma.
 • Participare la grantul CNCS PN-II-ID-PCE-2012-4-0579: Între public şi privat. Practici ale scrisului în Transilvania (sec. XIII-XVII), 2013-2016, director de proiect dr. Susana Andea.
 • Participare la digitalizarea și editarea on-line a volumelor I-VII + VIII din seria Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen; versiunea on-line http://urts81.uni-trier.de:8083/search_history/ homehelp1_text, 2007-2011, editat de „Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskund", director de proiect dr. Ulrich Wien.
 • Participare la grantul CNCS PN-II-RU-TE-2014-4-2293: În căutarea unui patron. Preoții sașilor ca promotori ai artelor în Transilvania evului mediu târziu (cca. 1350-1550), 2015-2017, director de proiect dr. Ciprian Firea.
 • Participare la grantul CNCS PN-II-RU-TE-2014-4-1795: Producția și utilizarea cărții în Transilvania înainte de Reformă: manuscrise, incunabule, inventare medievale și surse indirecte, 2015-2017, director de proiect dr. Adrian Papahagi.
 • Participare la proiectul PA16/RO12-LP-8/18.12.2014: Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Naționale ale României, 2014-2016, director de proiect dr. Marius Diaconescu.

 

 

 

Alte activități:

 • 2007, Co‑fondator al centrului de cercetare „CODEX. Centrul de istoria cărții și a textelor", în cadrul Facultății de Litere a Universității Babeș‑Bolyai;
 • 2013, Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki" al Academiei Române pentru lucrarea Antroponimia în Transilvania medievală (secolele XI-XIV). Evaluare statistică, evoluţie, semnificaţii, coord. Şerban Turcuş, autori: Şerban Turcuş, Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, vol. I-II (371 p.; 1345 p.), Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2011;
 • 2014, membru al „Centrului de Diplomatică și Paleografie Latină (CDPL)" de pe lângă „Institutul de Istorie Națională", structură a Departamentului de Istorie al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș‑Bolyai.
 •