Home
Descrierea proiectului
Echipa de cercetare
Obiective şi activităţi
Buget
Raport

Memorialul Holocaustului evreilor transilvăneni.
Studiu de informare-documentare pentru înfiinţarea unui muzeu al Holocaustului în Cluj-Napoca.

Obiectivele proiectului:
 1. Redactarea unui corpus de documente care să cuprindă actele legislative şi normative din perioada 1940-1944 care au vizat viaţa social-economică a evreilor transilvăneni, ordinele de ghetoizare şi deportare a evreilor din Nord-Vestul Transilvaniei; publicarea de articole în urma cercetării ştiinţifice efectuate. Acest obiectiv se va realiza prin:
  • - identificarea tuturor actelor legislativ-normative cu privire la statutul evreilor din Nordul Transilvaniei (1940-1944) şi a ordinelor de ghetoizare şi deportare a acestora, care se află în Arhivele Naţionale din Budapesta (fondul Ministerului de Interne Maghiar) şi în actele de acuzare ale criminalilor de război din arhivele Tribunalului din Cluj-Napoca
  • - iniţierea de demersuri pentru obţinerea dreptului de publicare a documentelor de arhivă;
  • - contactarea editorilor de publicaţii în vederea publicării articolelor;
  Obiectivul pe care ni-l propunem vine să suplinească deficitul existent în ceea ce priveşte cunoaşterea situaţiei evreilor transilvăneni din perioada 1940-1944, realizându-se pentru prima dată în România, şi chiar în Ungaria, o bază documentară ce vizează strict legislaţia antievreiască îndreptată împotriva populaţiei evreieşti din Transilvania, după Dictatul de la Viena.
 2. Crearea unei arhive imagistice (fotografii de familie, scrisori, acte personale, etc. ale celor intervievaţi) şi a unei arhive audio-video în urma interviurilor efectuate cu supravieţuitori ai Holocaustului din Nord-Vestul Transilvaniei şi ai altor martori ai perioadei 1940- 1944 (etnici români, maghiari, germani etc). Acest obiectiv se va realiza prin:
  • - colectarea de fotografii, acte personale ale martorilor intervievaţi care să alcătuiască baza imagistică a viitorului muzeu. Pentru aceasta se au în vedere cheltuieli bugetare ce privesc drepturile de copyright.
  • - înregistrarea audio-video a martorilor perioadei 1940-1944 din Transilvania de Nord, atât a victimelor propriu-zise ale Holocaustului, cât şi a observatorilor pasivi sau activi din cele 9 judeţe ale Transilvaniei aflate sub administraţie maghiară (judeţele: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Covasna, Harghita, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sălaj)
  Obiectivul propus se înscrie pe linia interdisciplinarităţii datorită interferenţei cu domeniul istoriei orale. Acest obiectiv are o importanţă majoră, constituind trecerea spre ultimul obiectiv.
 3. Crearea unui muzeu virtual al Holocaustului evreilor transilvăneni şi investigarea posibilităţii înfiinţării unui muzeu propriu-zis dedicat victimelor Holocaustului din Nord-Vestul Transilvaniei în Cluj-Napoca. Acest obiectiv se va realiza prin:
  • - utilizarea bazei documentare, imagistice şi audio-video realizate prin obiectivele 1 şi 2 pentru crearea unui site pe internet care să poată fi accesat de toate persoanele interesate din ţară şi străinătate.
  • - deplasarea în ţară şi în străinătate în principalele centre de studiere a istoriei evreilor şi în principalele muzee ale Holocaustului, pentru a stabili o bază informaţional-documentară utilă.
  • - discutarea chestiunii înfiinţării unui Memorial al Holocaustului dedicat evreilor din Nord-Vestul Transilvaniei cu principalele autorităţi evreieşti şi locale.
Impactul
pe care îl estimăm cu privire la proiectul propus este unul major. Dorim să depăşim cadrul naţional, racordându-ne mişcării internaţionale de promovare a toleranţei etnice şi a reconcilierii cu trecutul. Realizarea unui muzeu virtual al Holocaustului evreilor transilvăneni va oferi posibilitatea înscrierii demersului nostru pe linia europeană şi mondială a studierii problematicii Holocaustului. De asemenea, editarea unui corpus de documente ce priveşte legislaţia antievreiască îndreptată împotriva evreilor din nord-vestul Transilvaniei aduce un plus cercetării ştiinţifice în domeniu. Şi nu în ultimul rând, utilizarea surselor tradiţionale împreună cu cele ale istoriei orale, ne îndreptăţeste să credem ca ne-am înscris în cadrul stiinţific internaţional al interdisciplinarităţii.