Home
Descrierea proiectului
Echipa de cercetare
Obiective şi activităţi
Buget
Raport

Memorialul Holocaustului evreilor transilvăneni.
Studiu de informare-documentare pentru înfiinţarea unui muzeu al Holocaustului în Cluj-Napoca.

Descrierea proiectului:
Proiectul
cuprinde mai multe planuri de cercetare: 1. un plan teoretic (cu caracter istoriografic şi de istorie orală) şi 2. unul practic (prin realizarea unei arhive audio-video, a creării unui muzeu virtual al Holocaustului evreilor transilvăneni şi a investigării posibilităţii creării unui muzeu propriu-zis al Holocaustului dedicat evreilor nord-transilvăneni). Pentru aceasta se are în vedere punerea la punct a unei baze documentare, prin studierea bibliografiei existente cu privire la Holocaustul din Transilvania de Nord-Vest şi a fondurilor documentare corespunzătoare, precum şi prin crearea unei arhive proprii audio-video, în urma intervievării martorilor (evrei sau de alte etnii) din cele 9 judeţe care au aparţinut Transilvaniei de nord în perioada 1940-1944. Înregistrările vor fi utilizate pentru realizarea ulterioară de filme documentare şi pentru crearea unui muzeu virtual al Holocaustului evreilor transilvăneni. Cercetarea va cuprinde, de asemenea, o investigare a muzeelor Holocaustului deja existente în Europa şi în lume şi a principalelor centre de istorie evreiască (menţionăm printre cele mai importante, United States Holocaust Memorial Museum din Washington DC, care conţine o arhivă importantă cu privire la Holocaustul din Nord-Vestul Transilvaniei şi Institutul Yad Vashem din Ierusalim).
În
plan practic, al aplicabilităţii cercetării ce urmează a fi efectuate, se are în vedere concretizarea materialelor colectate în urma intervievării martorilor evrei şi neevrei din nord-vestul Transilvaniei într-o arhivă audio-video şi într-un muzeu virtual al Holocaustului evreilor transilvăneni. Pentru realizarea obiectivelor, un avantaj îl constituie experienţa acumulată deja de membrii echipei, prin demararea unui proiect (tip A, finanţat CNCSIS pe parcursul anilor 2006-2008) de colectare a mărturiilor supravieţuitorilor Holocaustului din Nord-Vestul Transilvaniei, a cărui director de proiect este unul dintre membrii echipei de faţă, cercetător cu experientă, prof. dr. Doru Radosav şi în cadrul căruia sunt incluşi toţi cei care alcătuiesc echipa de faţă: directorul proiectului, conf. dr. Maria Radosav, cercetător cu experienţă, conf. dr. Valentin Orga, cercetător în formare, drd. Ioana Cozman (ca membrii ai grantului) şi cercetători în formare, drd. Adrian Boda şi Daniel Stejeran (colaboratori ai grantului). Prin urmare, prezentul proiect vine ca o continuare firească a muncii deja începute, dar vizând, de data aceasta, o finalitate cu aplicabilitate practică: înfiinţarea unui muzeu al Holocaustului evreilor din Nord-Vestul Transilvaniei. De asemenea, pentru stabilirea arhivei audio-video (pe care o vom utiliza ulterior pentru realizarea de filme documentare) şi a unui muzeu virtual al Holocaustului, ne vom folosi de experienţa în materie a unuia dintre membrii echipei, cercetător în formare, drd. Ioana Cozman, care a realizat un documentar cu privire la istoria comunităţii evreieşti din Cluj-Napoca.
În
ceea ce priveşte studierea posibilităţii creării unui muzeu al Holocaustului în capitala Transilvaniei, vom avea în vedere o campanie de informare-documentare în principalele centre evreieşti din tară şi străinătate, respectiv Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România (Bucureşti), Muzeul Holocaustului din Şimleul Silvaniei (jud. Sălaj), precum şi United States Holocaust Memorial Museum din Washington DC, Yad Vashem din Ierusalim, Muzeul Auschwitz etc., a căror model instituţional şi documentar ne va putea ajuta în îndeplinirea scopului propus. Ne vom baza, de asemenea, pe cunoştinţele în domeniu a unora dintre membrii echipei, cum ar fi cercetătorii cu experienţă, prof. dr. Doru Radosav şi conf. dr. Valentin Orga, a căror experienţă anterioară în cadrul unor muzee de prestigiu din ţară constituie un real avantaj. În acelaşi timp, alăturarea echipei noastre a directorului executiv al Asociaţiei Memoriale Hebraica Nuşfalău, care coordonează Memorialul Holocaustului din Şimleul Silvaniei, cercetător în formare, Daniel Stejeran face ca demersul nostru să fie o încredinţare în plus că proiectul va avea sorţi de izbândă. Experienţa profesională şi managerială a directorului de proiect, conf. dr. Maria Radosav, prin coordonarea a diverse proiecte şi programe naţionale care vizează problematica Holocaustului, va fi valorificată în direcţia îndeplinirii scopului propus, a cărui reuşită necesită nu doar viziune, ci şi spirit practic.
Oraşul
Cluj-Napoca ni se pare un loc oportun pentru sondarea posibilităţii înfiinţării unui muzeu al Holocaustului, fiind un centru univesitar şi având, în acelasi timp, şi statutul de capitală a Transilvaniei. Transilvania a cunoscut o evoluţie istorică aparte, prin separarea ei de-a lungul unui timp îndelungat de restul regiunilor României. În aceeaşi situaţie s-a aflat şi populaţia evreiască transilvăneană, care s-a deosebit, prin limbă şi cultură, de evreimea din celelalte provincii româneşti. Această realitate s-a prelungit şi în perioada celui de-al doilea război mondial, evreimea transilvăneană cunoscând procesul de exterminare din lagărele naziste. Din această cauză ni se pare oportun ca Transilvania să aibă un muzeu dedicat victimelor Holocaustului chiar în inima sa.
În
concluzie, realizarea unei baze documentar-istorice scrise, precum şi a unei arhive audio-video interactive, vor crea baza informaţională şi documentară necesară înfiinţării ulterioare a unui memorial al Holocaustului evreilor transilvăneni, demers care se înscrie procesului de reconciliere şi vindecare a traumelor trecutului, demarat de o serie de state democratice din Europa şi din lume. Cercetarea aferenta proiectului prezentat vizează o metodologie şi o analiza multidisciplinară a materialului documentar obţinut în condiţiile in care direcţiile reconstitutive şi interpretative de ordin istoric se intersectaează cu cele extrase din zona sociologiei, psihologiei convergente "istoriei vieţii" ca istorie trăită şi povestită la care se asociază prezentarea multimedia a acestui proiect.