Programe de cercetare

  1. Istoria bisericii şi a vieţii religioase: dezvoltare instituţională, identităţi confesionale, pietate şi sentiment religios, solidarităţi confesionale, relaţiile Biserică - Stat
  2. Istoria istoriografiei: relaţii internaţionale, istoriografia ecleziastică, istoriografia Europei Centrale
  3. Istorie socială: elitele sociale ale Europei Centrale, relaţia stări-naţiune, oraşul şi populaţia urbană în Europa Centrală
  4. Mentalităţi şi imaginar: istoria mentalităţilor colective, studiul imaginarului social, identităţi şi alteritate