Conf. univ. dr. Ovidiu Ghitta

Numele şi prenumele: Ghitta Ovidiu Augustin                                        Ghitta Nasterea unei biserici.bmp

Adresa: Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 105, ap. 31

e-mail: aoghitta@yahoo.com

Data şi locul naşterii: 30.11.1962, Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare

 

Studii liceale: Liceul de Filologie-Istorie Satu-Mare

Studii universitare: Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie, specializarea istorie-filosofie (1981-1985) - şef de promoţie

Cursuri postuniversitare absolvite: The State of the Art in Historical Studies: Putting Theories Into Practices, CEU Summer University (July 26 - August 6, 1999)

Cariera didacticã:

            -profesor de istorie la Şcoala generalã nr. 20, Satu Mare (1985-1990)

-asistent universitar la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj (1990-1992)

            -lector universitar (1992-2002)

            -conferenţiar universitar (2002-)

Lista cursurilor şi seminariilor ţinute:

            a.) la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai"

            Istoria medie a României

            Istoria Bisericii româneşti în evul mediu

            Ortodoxie şi catolicism în Europa Centrală (sec. XVI-XVII)

            Statul şi sărbătoarea religioasă în Ungaria Habsburgicã (sec. XVIII)

            Izvoarele istoriei medievale

            Istoria Transilvaniei

            b.) la Facultatea de Teologie Greco-Catolicã (Departamentul Blaj) din cadrul Universitãţii "Babeş-Bolyai"

Marea Schismă şi Conciliul de la Ferrara - Florenţa

Istoria Transilvaniei

Istoria Bisericii Române Unite

Doctor în istorie (2001) cu teza Catolicismul şi românii din dieceza de Mukačevo (sfîrşitul sec. XVII-începutul sec. XIX), distinsă cu "summa cum laude" - conducător ştiinţific, prof. dr. Pompiliu Teodor

Specializări şi documentări în strãinătate

Paris, INALCO şi Bibliothèque de la Sorbonne (17 decembrie 1991-7 martie 1992; 12-25 septembrie 2002)

Budapesta, Magyar Országos Levéltár şi Central European University (22 octombrie-18 noiembrie 1996; 25 iulie-7 august 1999; 2-16 februarie 2003; 26 iunie-10 iulie 2004; 28 ianuarie-10 februarie 2006; 4-17 februarie 2007; 10-23 februarie 2008)

Roma, Archivio Segreto Vaticano şi Archivio della S. Congregazione di Propaganda Fide (1 mai-29 iunie 1998; 2 septembrie-31 octombrie 2000)

Pisa, Università degli Studi di Pisa (31 mai-14 iunie 2002; 27 iunie-12 iulie 2003; 28 mai-11 iunie 2004; 12-26 iunie 2006; 1-15 iulie 2007)

Beregovo-Ucraina, Zakarpatskii Oblastkoi Gasudarstvenîi Arhiv (25-29 iunie 2002; 12-13 iunie 2003; 20-25 octombrie 2003)

Viena, Haus-, Hof - und Staatsarchiv (12 iulie-3 august 2006)

Membru în comitete de redactie:

            Echinox (1983-1985)

            Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia

Colloquia. Journal of Central European History - revistă a Institutului de Studii Central-Europene din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai"

Cultura creştină - publicaţie apãrută sub egida Mitropoliei Române Unite cu Roma (Greco-Catolică) şi a Facultăţii de Teologie Greco-Catolică (Departamentul Blaj) din Universitatea "Babeş-Bolyai"

Membru al unor institute de cercetare:

            Institutul de Studii Central-Europene, Cluj-Napoca - director

            Institutul de Istorie Ecleziastică, Cluj-Napoca - director de programe

Membru în societãţi ştiinţifice şi culturale:

            Asociaţia istoricilor din Transilvania şi Banat

Director de grant:

            Comunităţi locale, identităţi confesionale. Lumea satului românesc transilvănean între ortodoxie şi greco-catolicism (mijlocul secolului XVIII) - cod CNCSIS 394 (grant de tip A, 2004-2006)

Membru în echipele unor granturi, proiecte de cercetare sau proiecte didactice

 

1. naţionale:

-          Oraşul din Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş ca spaţiu al alterităţii confesionale (secolele XVI-XIX), 2002-2004, grant CNCSIS (director conf. dr. Maria Crăciun)

2. internaţionale:

-          Kirliche Union von Siebenbürgen, proiect de cercetare internaţional finanţat de Fundaţia „Pro Oriente", Viena, Austria, 2001-2008

-          The Shaping of Confessional Identity in East-Central Europe 14th-18th Centuries, 2001-2004, proiect didactic. Instituţii partenere: Department of Medieval Studies, Central European University, Budapesta, Ungaria; Dipartimento di Storia, Universita degli Studi di Pisa, Italia; School of Historical Studies, University of Birmingham, Marea Britanie

-          Cultural Diversity and Contemporary Society: How to Teach History of East-Central Europe, 2005-2008, proiect didactic internaţional. Instituţii partenere:

Department of Medieval Studies, Central European University, Budapesta, Ungaria; Dipartimento di Storia, Universita degli Studi di Pisa, Italia; School of Historical Studies, University of Birmingham, Marea Britanie

 

Expert evaluator pentru granturi C.N.C.S.I.S:

            - din anul 2003

Manifestãri ştiinţifice organizate:

            - Simpozionul internaţional "Etnie şi confesiune în Europa centro-orientală", Cluj, 1993 şi 1995

            - Simpozionul internaţional "Biserică şi Societate în Europa centro-orientală", Cluj, 1997

            - Simpozionul internaţional "Formarea identitãţii confesionale în Europa Centrală şi Orientală", Cluj, 1999

            - Simpozionul internaţional "Ordinele religioase: discurs clerical şi modele devoţionale în Europa Centrală şi Rãsãriteană în secolele XIV-XVIII", Cluj, 2001

            - Simpozionul internaţional "Cultul sfinţilor în Europa Centrală şi de Est (1400-1800)", Cluj 2003

Participãri la manifestãri ştiinţifice externe:

Moscova - Culturnîe sviazi narodov SSSR i Rumînii: tradiţii i sovremennost/ Relaţiile culturale ale popoarelor Rusiei şi României: tradiţie şi contemporaneitate (simpozion organizat de "Institutul de Slavisticã şi Balcanisticã al Academiei de Ştiinte a U.R.S.S."), 17-21 iunie 1991

Paris - Histoire sociale et sociologie des elites roumaines et tchecoslovaques au XXe siecle (simpozion organizat de INALCO), 19 decembrie 1991

Bratislava - Sympozium (reuniune a "Comisiei mixte româno-slovace", organizată de "Academia Slovacã" ) 4-5 iunie 1997

Roma - Etnia e confessione in Transilvania (secoli XVI-XIX) (simpozion organizat de "Accademia di Romania in Roma"), 30 noiembrie 1999

Viena - Forschungsvorhaben zur Siebenbürgener Kirchlichen Union (primul simpozion din cadrul programului de cercetare a unirii ecleziastice din Transilvania, finanţat de Fundaţia "Pro Oriente"), 4-10 iulie 2001

Gazzada - Storia religiosa della Romania (prelegeri ţinute sub titulatura "XXIV settimana europea", manifestare organizată de "Università Cattolica del Sacro Cuore" din Milano şi "Fondazione Ambrosiana Paolo VI"), 3-7 septembrie 2002

Roma - I romeni e la Santa Sede (simpozion organizat de "Accademia di Romania in Roma" în colaborare cu "Centro Interuniversitario di Studi sull'Europa Centro-Orientale presso la Facoltà di Scienze Umanistiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"), 10-11 decembrie 2003

Nyíregyháza - Rómából Hungariába, Nemzetközi konferencia Joannes Josephus De Camelis (1641-1706) munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 2006, szeptember 29-30

Viena - 4. Treffen der von Pro Oriente berufenen Arbeitsgemeinschaft zum Studium der Siebenbürgener kirchlichen Union, 7-12 mai 2007

Roma - Un nuovo umanesimo per l'Europa. Il ruolo delle Università (Incontro europeo dei docenti universitari in occasione del 50 anniversario dei Trattati di Roma), 21-24 giugno 2007