Conf. univ. dr. Ionuţ Costea

sciencia et pietas.bmp

1. Nume:   Costea

2. Prenume:    Ionuţ Virgil

3. Data şi locul naşterii:  06.01.1970, Sebeş-Alba

4. Adresa: Str. Lăcrămioarelor, Nr. 6, 72, Cluj-Napoca

5. Telefon 0742-023242, E-mail: costea78@yahoo.co.uk

6. Studii:

Instituţia

Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie,

 

 

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)

1989-1994, 1994-1995

 

 

Grade sau diplome obţinute

Licenţă Istorie

Masterat Istorie şi relaţii internaţionale

 

 

7. Titlul ştiinţific: Doctor, Istorie, 2004

8. Experienţa profesională:

Perioada:

de la .....

(luna, anul)

până la .....

(luna, anul)

Din octombrie 1994

Din 1997

 

 

Locul:

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

 

 

Instituţia:

Biblioteca Centrală Universitară

Universitatea "Babeş-Bolyai"

 

 

Funcţia:

Bibliotecar S

Lector,

 

 

Descriere:

Colecţii Speciale

Asistent 1997-2000

Lector 2000-

 

 

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea "Babeş-Bolyai", lector

10 . Vechime la locul de muncă actual: 10 ani

11. Brevete  de invenţii: -

12. Lucrări publicate (nr.total):stiintifice ,didactice

    12.1 Lucrări stiintifice relevante pentru specializarea Societate, artă, identitate în Europa Centrală. De la medieval la modernitate (max.5 lucrari):

Fond secret. Fond special S, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995.

Solam virtutem et nomen bonum. Nobilitate, etnie, regionalism în Transilvania princiară (sec. XVII), Cluj-Napoca, 2005.

Lazăr de la Rusca. Mitbiografia în comunism şi postsocialism, Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.

Stientia et pietas. Collegium Claudiopolitanum Societatis Jesu, Cluj-Napoca, 2005 (în colaborare cu Doru Radosav).

Ţările Romane în secolul al XVIII-lea, în volumul Istoria Romaniei. Compendium, coordonat de Ioan Aurel Pop şi Ioan Bolovan, Bucureşti, 2005.

Structuri sociale, în vol. Istoria Transilvaniei, II, coordonat de Ioan Aurel Pop, Thomas Nagler, Magyari Andras, Cluj-Napoca, 2005, p. 207-234.

 

   

Hermeneutica Bibliothecaria. Antologie Philobiblon, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1998.

Francisc Pall, Românii şi cruciada tîrzie, Cluj-Napoca: Argonaut, 2004. (editor)

Francisc Pall, Diplomatica latină din Transilvania medievală, Cluj-Napoca: Argonaut, 2005.(editor)

Pompiliu Teodor, Elinghtenment, Confession, Nation. Transylvania in the 18th Century, Cluj-Napoca: Argonaut, 2006.(editor)

Procesul colectivizării şi memorie generaţională, "Anuarul de Istorie Orală", I(1998).

De la "istoria învinşilor" la capitularea istoricului, "Anuarul de Istorie Orală", II(2000).

Istoria ca reprezentare sau întoarcerea în "paradisul pierdut", în vol. Studii de istorie a Transilvaniai, editat de Ionuţ Costea şi Valentin Orga, Ed. Accent, 2000.

Francisc Pall şi laboratorul istoricului, în vol. Francisc Pall, Diplomatica latină din Transilvania medievală, editat de Ionuţ Costea, Ed. Argonaut, 2005.

 

 

13. Membru al asociaţiilor profesionale: Asociaţia bibliotecarilor din România, membru în următoarele comitete de redacţie: Studia Babeş-Bolyai. Seria Historia, Philobiblon (BCU Cluj-Napoca), AIO-Anuarul Institutului de Istorie Orală, Revista Bistriţei (Muzeul Judeţean Bistriţa)

14. Competenţe: istoria culturii, istorie medievală şi modernă timpurie, istorie orală

15. Cursuri şi seminarii: Istoria medie a României (s), Istoria cărţii şi tiparului, Istoria bibliotecilor, Societate şi lectură în Europa Centrală, Biografie şi istorie orală

16. Specializări şi calificări: Freiburg (1999), Bloomington (2000), Birmingham (2002), Pisa (2004, 2006), Budapesta (2003, 2004, 2006, 2007)

17. Experienţa acumulată în programe  naţionale/internaţionale (max.5 ):

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada:de la... până la...

High Educational Support Program

Membru

2002-2005, 2006-2008

Grant  A, CNCIS

Membru

1997-2000

Grant A, CNSIS

Membru

2005-2007

Grant  AT, CNCIS

Director

2003-2004

Grant At CNSIS

Membru al echipei

2001-2002

18. Alte menţiuni (premii,distinctii ,etc): -