Prof. univ. dr. Doru Radosav

 

 • şef de catedră
 • directorul Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca;
 • domenii de competenţă: Istorie medievală, istorie orală, istoriografie, istoria mentalităţilor
 • e-mail: radosav@bcucluj.ro

 

Radosav Aratarea imparatului.bmp Radosav Cultura si umanism.jpg sciencia et pietas.bmp

 

Informaţii personale:

 • Data şi locul naşterii: 05 noiembrie 1950, Partoş, Jud. Timiş
 • Naţionalitatea: română
 • Limbi străine cunoscute: franceză, engleză
 • Titlu profesional: Prof. univ. dr.
 • Adresa: Cluj Napoca, Str. Nucului, Nr. 6, Jud. Cluj
 • Telefon: 0744-478-210
 • Fax: 0264-597633

Studii:

 • 1957-1965 Clasele I-VIII - Şcoala Generală Partoş, Jud. Timiş
 • 1965-1969 Clasele VIII-XII - Colegiul Bănăţean Timişoara
 • 1969-1973 Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Şef Promoţie
 • 1977-1979 Curs de formare în muzeologie
 • 1989 Admiterea la doctorat
 • 1990-1992 Perioada de pregătire doctorală
 • 1995 Susţinerea tezei de doctorat şi obţinerea titlului de doctor „Cartea veche românească secolele XVII-XIX în judeţul Satu Mare"

Distincţii:

 • 2004 Diploma de excelenţă ştiinţifică a Universităţii Babeş-Bolyai
 • 2006 Diploma pentru dezvoltarea instituţională a Universităţii Babeş-Bolyai
 • Premii obţinute din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

Experienţa profesională:

 • 1973-1975 Profesor de istorie la Liceul „Doamna Stanca" din Satu Mare
 • 1975-1977 Cercetător la Muzeul din Satu Mare
 • 1977-1990 Director la Muzeul din Satu Mare
 • 1990- prezent Director la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga" din Cluj-Napoca

Experienţa academică şi ştiinţifică:

 

 • 1991 Lector universitar la Facultatea de Istorie-Filosofie, Catedra de Istorie medie şi Istoriografie
 • 1994 Membru în The Wilson Center Association SUA
 • 1995 Conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Istorie-Filosofie, Catedra de Istorie medie şi Istoriografie
 • 1995 Coordonator la Colegiul de biblioteconomie din cadrul Facultăţii fr Istorie-Filosofie
 • Facultăţii de Istorie-Filosofie
 • 1997 Prof. univ. dr.
 • Coordonator al studiilor aprofundate de istorie orală şi conducător de doctorat în Istoria Mentalităţilor şi Antropologie Istorică
 • 2000 Şef catedră Istorie Medie şi Istoriografie la Facultatea de Istorie-Filosofie
 • Director la Institutul de Istorie Orală şi în Colectivul de conducere al Institutului de Studii Central Europene
 • Director al Anuarului de Istorie Orală
 • Membru în Colectivul de redacţie al revistei Colloquia
 • Director al publicaţiei „Philobiblon"

Experienţa în evaluarea academică:

 • 2000 Expert evaluator C.N.C.S.I.S. pentru domeniile Istorie, Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării
 • 2004 Membru în consiliile de promovare şi de evaluare a concursurilor didactice de la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
 • 2006 Membru în C.N.A.D.T.C.U. pentru acordarea titlului de doctor şi a calităţii de I.O.S.U.D.

Experienţa acumulată la programe naţional-internaţionale:

 • 1997-2001 Coordonator al programului „Rezistenţa anticomunistă din munţii României. Cercetare de istorie orală"
 • 2003-2005 Coordonator al programului „Holocaustul între istorie şi memorie în Nord-Vestul Transilvaniei"
 • 2006-2008 Coordonator al programului „Pace şi război în memoria colectivă a germanilor din Transilvania, sec. XX" (Program internaţional în colaborare cu IFA, Stuttgart, Germania)