Home
Descrierea proiectului
Obiectivele proiectului
Directii si prioritati in
istoriografia internationala
Echipa de cercetare
Bugetul proiectului
GEOSIM
Copyright © 2007 by Sorin Mitu  ·  Toate drepturile rezervate  ·  E-Mail: sorinmitu@yahoo.com
româna   english
Descrierea proiectului

Proiectul urmareste realizarea unei cercetari interdisciplinare într-un domeniu inedit în istoriografia ro­mâ­neasca si de maxim interes pentru stiintele sociale: geografiile simbolice. Studiind ierarhizarea valorica a spa­tiilor geografice în imaginarul social al diverselor comunitati umane, acest domeniu se apropie de fe­no­me­nele politice si ideologice contemporane. În  contextul actual al ac­celerarii procesului de globalizare, este utila crearea unor instrumente variate de analiza a interactiunilor si interdependentelor între regiunile lumii, pentru identificarea unor noi modalitati de explicare a relatiilor in­ter­na­ti­o­nale. Rezultatele cercetarilor din domeniul geografiilor simbolice ofera alte perspective pentru întelegerea si re­zolvarea crizelor identitare ale societatii contemporane. Astfel sunt explicate diferentele culturale, sunt de­con­stru­ite stereotipiile care legitimeaza conflictele contemporane, iar istoriile nationale sunt plasate în contexte ex­pli­cative mai largi, capabile sa relativizeze perspectiva etnocentrica.

În cadrul proiectului sunt abordate urmatoarele directii de studiu: 1) perceptia spatiilor ge­o­gra­fice extraeuropene de catre europeni; 2) receptarea modelului occidental de civilizatie în afara Europei; 3) re­prezentarea alteritatii geografice în imaginarul românesc; 4) analiza relatiilor internationale din perspectiva ge­ografiilor simbolice. Prin intermediul acestei tematici se are în vedere angrenarea cercetarii românesti de profil în rezolvarea unor probleme cruciale ale domeniului, dar si deschiderea unor directii de cercetare i­ne­dite. În egala masura, proiectul vizeaza formarea unei generatii de cercetatori autohtoni în domeniul ge­o­gra­fi­i­lor simbolice, precum si lansarea acesteia în dialogul stiintific international.