Română Engleză
Home
Descrierea
proiectului
Echipa de cercetare
Implicarea tinerilor cercetători
Obiective
Buget
Activităţi şi rezultate
Anul 2007
Anul 2008
Anul 2009
Anul 2010

Familia românească din Transilvania
între constrângerile bisericii şi cele ale statului.
De la tradiţie spre modernizare (1850-1900)

Gradul de implicare al tinerilor cercetători

Premisa de bază în alcătuirea colectivului grantului a fost aceea a păstrării în ţară a tinerilor cercetători şi asigurarea unei atractivităţi pentru dezvoltarea carierei acestora, colectivul fiind format din 2 cercetători cu experienţă născuţi în 1976 şi 1977, şi 2 cercetători în formare născuţi în 1980 şi 1980. Preocuparea pentru o salarizare decentă a tinerilor cercetători a făcut ca aceştia să aibă o remuneraţie lunară care a variat între 400-700 Euro. 3 membri ai echipei (Marius Eppel, Elena Crinela Holom şi Diana Covaci) au fost încadraţi ca şi cercetători cu carte de muncă la Centrul de Studiere a Populaţiei din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. Toţi cercetătorii au fost implicaţi în întreaga gamă de activităţi derulate în cadrul grantului (documentare, elaborare lucrări colective, organizare de conferinţe şi susţinerea de comunicări ştiinţifice)