Română Engleză
Home
Descrierea
proiectului
Echipa de cercetare
Implicarea tinerilor cercetători
Obiective
Buget
Activităţi şi rezultate
Anul 2007
Anul 2008
Anul 2009
Anul 2010

Familia românească din Transilvania
între constrângerile bisericii şi cele ale statului.
De la tradiţie spre modernizare (1850-1900)

Activităţi şi rezultate obţinute în anul 2010:
 1. În cursul anului 2010, au fost efectuate mai multe mobilităţi externe, după cum urmează: între 12.04. 2010 – 16.04. 2010, Daniela Deteşan a participat cu o comunicare la European Social Science History Conference, Ghent, Belgia şi între 23.08.2010-28.08.2010 la cel de-al 21-lea Congres Mondial de Istorie, Amsterdam. Marius Eppel a participat cu o comunicare între 21.08.2010-30.08.2010 la cel de-al 21-lea Congres Mondial de Istorie, Amsterdam. Ioan Bolovan a participat între 11.03.2010- 14.03.2010 cu o comunicare la conferinţa “Central Europe Population History during 1st demographic transition”, Karl-Franzens University Graz, Austria, iar între 19.08.2010-29.08.2010 la cel de-al 21-lea Congres Mondial de Istorie, Amsterdam, unde a prezentat două comunicări. Tot Ioan Bolovan a mai efectuat între 5.05.2010-9.05.2010 şi 3.09.2010-9.090.2010 deplasări de documentare şi diseminare a rezultatelor cercetării în Austria şi Cehia.
 2. Membrii grantului au publicat mai multe lucrari, după cum urmează:

  IOAN BOLOVAN

  Cărţi editate:
  1. Ioan Bolovan, Familiile din Năsăud în anul 1869. Contribuţii de demografie istorică, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2010, 484 pagini, ISBN 978-973-109-207-2 (în colaborare cu Adrian Onofreiu şi Viorel Rus)
  2. În căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII-XX, coordonatori Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, 361 pagini, ISBN 978-973-595-138-2
  3. Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History. A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux, coordonatori Marie-Pierre Arrizabalaga, Ioan Bolovan, Marius Eppel, Jan Kok, Mary Louise Nagata, Editura Aksant, Amsterdam, 2010, 593 pagini, ISBN 978 90 5260 3827
  4. Pursuing Diversity. Demographic Realities and Ethno-Confessional Structures in Transylvania, coordonatori Ioan-Aurel Pop, Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Romanian Academy-Center for Transylvanian Studies, 2010, 160 pagini (Supplement no. 1 of the Transylvanian Review, vol. XIX, 2010), ISSN 2067-1016
  Studii ISI:
  1. Ioan Bolovan, “The Demographic Impact of the 1848-1849 Revolution in Transylvania”, in vol. Pursuing Diversity. Demographic Realities and Ethno-Confessional Structures in Transylvania, coordonatori Ioan-Aurel Pop, Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Romanian Academy-Center for Transylvanian Studies, 2010, (Supplement no. 1 of the Transylvanian Review, vol. XIX, 2010), pp. 63-72
  Studii BDI:
  1. Ioan Bolovan, „Familia în Europa Centrală în timpul primei tranziţii demografice”, în vol. În căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII-XX, coordonatori Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, pp. 293-306 (împreună cu Sorina Paula Bolovan) (Supplement no. 1 of the Romanian Journal of Population Studies, vol. IV, 2010)
  Articole publicate în volume editate în străinătate:
  1. Ioan Bolovan, „Die österreichische Militärgrenze und die Siebenbürger Rumänen im 18.-19. Jahrhundert (Das Naßoder Gebiet)“, în vol. Ulrike Tischler-Hofer, Renate Zedinger (Hrsg.), Kuppeln, Korn Kanonen. Unerkannte und unbekannte Spuren in Südosteuropa von der Aufklärung bis in die Gegenwart, Editura Studienverlag, Innsbruck, Wien, Bozen 2010, pp. 311-324.
  2. Ioan Bolovan, „Studies in Family and Demographic History Compiled to Honor the Contributions of Antoinette Fauve-Chamoux. Introduction”, in vol. Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History. A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux, Editura Aksant, Amsterdam, 2010, pp. 9-25 (împreună cu Marius Eppel, Jan Kok, Mary Louise Nagata)
  3. Ioan Bolovan, „Family in Central Europe during the First Demographic Transition”, in vol. Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History. A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux, Editura Aksant, Amsterdam, 2010, pp. 481-495 (împreună cu Sorina Paula Bolovan)
  Comunicări, participări la conferinţe:
  1. Ioan Bolovan, conferinţa „Family in Central Europe during 1st demographic transition”, la International Conference on “Central Europe Population History during 1st demographic transition”, Karl-Franzens University Graz, March 12th - 13th 2010
  2. Ioan Bolovan, conferinţa România Mare. Realităţi demografice în context central-european, la Şcoala de vară a CST “Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei”, Oradea – Băile Felix, 5-11 iulie 2010
  3. Ioan Bolovan, conferinţa Half a Century’s Historical Demography in Romania (1960-2010) la al 21-lea Congres Mondial de Istorie, Amsterdam, 23-28 august 2010
  4. Ioan Bolovan, conferinţa Transylvania’s Population From the 11th to the 20th Century: Intercultural Opportunities and Vulnerabilities la al 21-lea Congres Mondial de Istorie, Amsterdam, 23-28 august 2010

  COVACI DIANA

  Studii în volume colective:
  1. Covaci Diana, „Vremuri de război” – mutarea reşedinţei mitropolitane la Oradea (1916-1917)”, în Şcoala Ardeleană, IV, Târgu-Lăpuş, 2010 (sub tipar).

  DANIELA DETEŞAN

  Cărţi:
  1. În căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII-XX, coordonatori Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, 361 pagini, ISBN 978-973-595-138-2
  Articole BDI:
  1. Daniela Deteşan, „Sub focul încrucişat al bisericii şi statului. Concubinajul la românii din Transilvania între 1850–1895”, în vol. În căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII-XX, coordonatori Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, pp. 83–98 (împreună cu Simion Retegan) (Supplement no. 1 of the Romanian Journal of Population Studies, vol. IV, 2010)
  Articole publicate în volume editate în străinătate:
  1. Daniela Deteşan, „Under the crossfire of church and State: Romanian couples in concubinage in Transylvania”, în vol. Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History. A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux, Editura Aksant, Amsterdam, 2010, pp. 450–465 (împreună cu Simion Retegan)
  Comunicări, participări la sesiuni ştiinţifice:
  1. Daniela Deteşan, conferinţa The Influence of the Napoleonic Code on the Family Laws of the Romanians from Transylvania (1850–1900) la European Social Science History Conference, Ghent, Belgia, 12–16 aprilie 2010.
  2. Daniela Deteşan, conferinţa Transylvanian family without marriage. Understanding present family models from the past in a comparative European perspective, secţiunea „Family, demography and well-being: Historical perspectives on Eastern Europe I”, la cel de-al 21-lea Congres Mondial de Istorie, Amsterdam, 23-28 august 2010.

  MARIUS EPPEL

  Cărţi:
  1. Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History. A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux, coordonatori Marie-Pierre Arrizabalaga, Ioan Bolovan, Marius Eppel, Jan Kok, Mary Louise Nagata, Editura Aksant, Amsterdam, 2010, 593 pagini, ISBN 978 90 5260 3827
  2. În căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII-XX, coordonatori Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, 361 pagini, ISBN 978-973-595-138-2
  Studii BDI:
  1. Marius Eppel, Familia în gândirea teologică şi în dreptul matrimonial ortodox, în vol. În căutarea fericirii. Viaţa familială în spaţiul românesc în sec. XVIII-XX, coordonatori Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, 361 pagini, ISBN 978-973-595-138-2 (in colab. cu Gabriel Gardan)
  Articole publicate in volume editate în străinătate:
  1. Marius Eppel, La famille dans le sources du droit matrimonial orthodoxe, în vol. Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History. A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux, coordonatori Marie-Pierre Arrizabalaga, Ioan Bolovan, Marius Eppel, Jan Kok, Mary Louise Nagata, Editura Aksant, Amsterdam, 2010, pp. 514-527;
  2. „Studies in Family and Demographic History Compiled to Honor the Contributions of Antoinette Fauve-Chamoux. Introduction”, in vol. Many Paths to Happiness? Studies in Population and Family History. A Festschrift for Antoinette Fauve-Chamoux, Editura Aksant, Amsterdam, 2010, pp. 9-25 (împreună cu Ioan Bolovan, Jan Kok, Mary Louise Nagata)
  Comunicări, participări la conferinţe:
  1. Marius Eppel, La famille roumaine en Transylvanie entre les contraintes le l’Eglise et celle de l’Etat. De la tradition à la modernisation (1850-1900), conferinţă susţinută la École des Hautes Études en Sciences Sociales/EHESS, Centre de Recherches Historiques/CRH, Paris (Franţa), 8-9 aprilie 2010;
  2. Marius Eppel, Le mariage mixte en Transylvanie au XIX-e siècle, la cel de-al 21-lea Congres Mondial de Istorie, Amsterdam (Olanda), 23-28 august 2010.
Pe parcursul anilor 2007-2010, datorită sprijinului Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul superior prin finanţarea proiectului Familia românească din Transilvania între constrângerile bisericii şi cele ale statului. De la tradiţie spre modernizare (1850-1900), s-a dezvoltat o echipă de cercetare solidă, menită să aducă la lumină evoluţiile pe care familia le-a suferit de-a lungul celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea. Rezultatele cercetării au fost extrem de bine primite în rândul cadrelor didactice, a cercetătorilor, precum şi a studenţilor. De asemenea, ca apreciere pentru întreaga activitate depusă pe tărâmul demografiei istorice, directorul acestui proiect, prof. univ. dr. Ioan Bolovan a fost ales la Congresul mondial de istorie de la Amsterdam ca vicepreşedinte, iar CS III dr. Marius Eppel şi CS III dr. Daniela Deteşan ca membri în prestigiosul for ştiinţific, anume în Comisia Internaţională de Demografie Istorică.