Română Engleză
Home
Descrierea
proiectului
Echipa de cercetare
Implicarea tinerilor cercetători
Obiective
Buget
Activităţi şi rezultate
Anul 2007
Anul 2008
Anul 2009
Anul 2010

Familia românească din Transilvania
între constrângerile bisericii şi cele ale statului.
De la tradiţie spre modernizare (1850-1900)

Activităţi şi rezultate obţinute în anul 2008:
 1. În cursul anului 2008, între 28.03. 2008 – 13.04. 2008, Daniela Deteşan şi Marius Eppel au efectuat un stagiu de documentare la Institutul Internaţional de Istorie Socială din Amsterdam, între 26.10. 2008 – 23.11. 2008 Elena Crinela Holom, Diana Covaci şi Daniela Deteşan au efectuat un stagiu de documentare la Cambridge Group for the History of Population and Social Structure, Ioan Bolovan între 13 - 27.8.2008 şi Diana Covaci între 28.03. 2008 – 13.04. 2008 s-au deplasat pentru documentare la Arhivele Naţionale Maghiare şi la Biblioteca CEU din Budapesta, Ioan Bolovan între 12 – 22.09. 2008 şi 25.10. 2008-1.11.2008 a efectuat deplasări de documentare la bibliotecile universitare din Viena şi Munchen, Daniela Deteşan s-a deplasat între 8 – 26.09.2008 la Institutul de Istorie de la Moscova, iar Marius Eppel a participat între 20.10. 2008 – 29.10. 2008 la sesiunea anuală a AASH de la Miami.
 2. Membrii grantului au publicat mai multe lucrari, după cum urmează:
  Cărţi editate:
  1. Ioan Bolovan, Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii de populaţie, (autor şi coordonator cu Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş), Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, 458 pagini
  2. Ioan Bolovan, Schimbare şi devenire în istoria României. Lucrările conferinţei internaţionale “Modernizarea în România în sec. XIX-XXI”, Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, 772 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Paula Bolovan).
  3. Daniela Deteşan, Procesul lemenian (1843–1846), Cluj-Napoca, 2008, Presa Universitară Clujeană, 300 pag
  4. Documente privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania. 1849–1918, vol. V (19 septembrie 1861 – 25 aprilie 1862), Bucureşti, 2008, 771 pag., coautor Deteşan Daniela.
  Articole:
  • Studii cotate ISI:
   1. Ioan Bolovan, “From Tradition to Modernization. Church and the Transylvanian Romanian Family in the Modern Era”, în Journal for the Study of Religions & Ideologies, vol. 7, no. 20, Summer 2008, p. 107-133.
   2. Elena Crinela Holom, “La fonction identitaire des cloches : Un modèle de sensibilitè collective dans le monde rural roumain moderne et contemporain”, în Transylvanian Review, vol. XVII, No. 2, Summer 2008, pp. 81-92
  • Alte studii şi articole:
   1. Ioan Bolovan, “Family and matrimonial behavior in Transylvania at the end of nineteenth century and the beginning of the twentieth century: between tradition and modernization”, in vol. Dimensions of Domestic Space in Romania, editor Petru Iluţ, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2008, p. 126-148
   2. Ioan Bolovan, „Interferenţe romano-italiene în problema situaţiei evreilor din România la începutul secolului XX”, în vol. Perspective demografice, istorice si sociologice. Studii de populaţie, coord. Ioan Bolovan, Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2008, p. 437-446
   3. Ioan Bolovan, “Evoluţia demografică a satului Berindu în sec. XVIII-XX”, în vol. Remus Gabriel Lapuşan, Tudor Sălăgean, Berindu (judeţul Cluj). Un sat din Transilvania, Editura Maxim Bit, Cluj-Napoca, 2008, p. 146-166
   4. Ioan Bolovan, „Aspecte privind populaţia Transilvaniei între 1850 şi 1910: schimbare, progres şi/sau modernizare”, în vol. Schimbare şi devenire în istoria României. Lucrările conferinţei internaţionale “Modernizarea în România în sec. XIX-XXI”, Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007, coord. Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Academia Romana – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, p. 603-618.
   5. Daniela Deteşan, „Sistemul de denominaţie filean”, în Perspective demografice, istorice, sociologice. Studii de populaţie, Coord. Ioan Bolovan, Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş, Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, p. 225–244.
   6. Elena Crinela Holom, “Consideraţii statistico-demografice privind fenomenul natalităţii la populaţia din trecutul Albei între 1866 şi 1910”, în volumul Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii de populaţie, coordonatori: Ioan Bolovan, Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş, Editura Presa Universitar¬a Clujean¬a, 2008, pp. 15-37.
   7. Diana Covaci, „Reorganizarea arhidiecezei de Alba-Iulia şi Făgăraş: înfiinţarea protopopiatelor Braşov şi Arpaşul de Jos” in Arhiva Someşană, Seria a III-a, VI, Cluj-Napoca, 2007, pp. 51-58.