Română Engleză
Home
Descrierea
proiectului
Echipa de cercetare
Implicarea tinerilor cercetători
Obiective
Buget
Activităţi şi rezultate
Anul 2007
Anul 2008
Anul 2009
Anul 2010

Familia românească din Transilvania
între constrângerile bisericii şi cele ale statului.
De la tradiţie spre modernizare (1850-1900)

Activităţi şi rezultate obţinute în anul 2007:
 1. În perioada 26 noiembrie - 6 decembrie 2007, Ioan Bolovan, Elena Crinela Holom şi Diana Covaci au efectuat un stagiu de documentare la Institutul Internaţional de Istorie Socială din Amsterdam, iar Daniela Deteşan şi Marius Eppel un stagiu de documentare la L'Ecole des Haute Etudes en Sciences Sociale - Centre de recherches historiques şi INED din Paris
 2. Membrii grantului au publicat mai multe lucrari, după cum urmează:
  Cărţi editate:
  1. Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (Sec. XVII-XXI), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, 539 pagini (coordonatori Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Corneliu Pădurean)
  2. Daniela Deteşan, Dosarul procesului lemenian, vol. I, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2007, 574 pag.
  3. Vasile Mangra, Corespondenţă, vol. II, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, 470 pag. (ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Marius Eppel)
  Articole:
  1. Ioan Bolovan, "Familie şi comportament matrimonial în Transilvania între 1850 şi 1914 (între tradiţie şi modernizare) ", in vol. Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (Sec. XVII-XXI), coordonatori Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Corneliu Pădurean, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 107-134 (în colab. cu Sorina Paula Bolovan)
  2. Ioan Bolovan, "Societatea civilă românească din Arad în timpul dualismului", în vol. Biserică, societate, identitate. In honorem Nicolae Bocşan, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 401-408 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
  3. Ioan Bolovan, "Demographic phenomena and behaviour in Transylvania during World War I", în Romanian Journal of Population Studies, vol. 1, no. 1-2, 2007, p. 164-180
  4. Diana Maria Covaci, "Reglementarea succesiunii preoţilor greco-catolici decedaţi fără testament" în vol. Biserică, Societate, Identitate. In Honorem Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Rudolf Gräf, Ana Sima, Ion Cârja (coord.), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 167-173.
  5. Diana Maria Covaci, "Modalităţile de instituire a preoţilor în protopopiatele greco-catolic şi ortodox ale Reghinului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea" în vol. Identitate şi alteritate. Studii de istorie politică şi culturală, coord. Sorin Mitu, Luminiţa Dumănescu, Constantin Bărbulescu, Vlad Popovici, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 79-90.
  6. Daniela Deteşan, "Mişcarea naturală a populaţiei comitatului Cluj între 1870 - 1910", in vol. Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (Sec. XVII-XXI), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, (coordonatori Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Corneliu Pădurean), p. 295-306
  7. Marius Eppel, "Consistoriul arhidiecezan al Sibiului în anii 1916-1918", în vol. Biserică. Societate. Identitate. In Honorem Nicolae Bocşan, (coord. Sorin Mitu, Rudolf Gräf, Ana Victoria Sima, Ion Cârja), Cluj-Napoca, 2007, p. 199-209.
  8. Crinela Elena Holom, "Comportamentul formativ şi disolutiv al cuplurilor din zona Albei la sfârşitul sec. al XIX-lea", in vol. Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (Sec. XVII-XXI), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, (coordonatori Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Corneliu Pădurean), p. 187-204