Romanian English
Home
Project
description
Research Team
The involvement of young researchers
Objectives
Budget structure
Activities and results
2007
2008
2009
2010

Romanian Family in Transylvania
between Church and State Constraints:
from Tradition to Modernisation (1850-1900)

Activities and results reached in 2009:
 1. During 8-12.12.2008, Marius Eppel studied at the International Institute of Social History in Amsterdam, meanwhile Daniela Deteşan between 10-14.03.2009 studied at the L'Ecole des Haute Etudes en Sciences Sociale - Centre de recherches historiques and INED in Paris.
 2. During 2009 the research team published the following books and articles:
  Books:
  1. Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Legislaţia ecleziastică şi laică privind familia românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ediţie de texte, studiu introductiv şi note de Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Editura Centrul de Studii Transilvane, 2009, 913 p.
  2. Ioan Bolovan, Antoinette Fauve-Chamoux, Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS, edited by Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan, supliment al revistei Romanian Journal of Population Studies, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009 (sub tipar)
  3. Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Ciclul vieţii familiale la românii din Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX, ediţie de texte, studiu introductiv şi note de Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Deteşan, Marius Eppel, Crinela Elena Holom, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, 400 p.
  4. Eppel Marius, Gabriel Gardan, Instituţiile Bisericii Ortodoxe din Transilvania 1850-1918, [Coord. Gabriel-Viorel Gârdan, Marius Eppel], Presa Universitară Clujeană, 2009, 250 p.
  Articles:
  • ISI Articles:
   1. Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, “Transylvania until World War I: Demographic Opportunities and Vulnerabilities” (II), in Transylvanian Review, vol. XVIII, no. 2, Spring 2009, pp. 133-145.
  • Other articles:
   1. Ioan Bolovan, “Probleme demografice în discursurile şi articolele politice ale lui Ştefan Cicio Pop la începutul sec. XX”, in Ştefan Cicio Pop. Studii, coord. Corneliu Pădurean, Arad, Editura Gutenberg Univers, 2009, p. 23-38
   2. Ioan Bolovan, „Interferenţe româno-italiene în problema situaţiei evreilor din România la începutul secolului XX”, in Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii de populaţie, coord. Ioan Bolovan, Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, p. 437-446
   3. Ioan Bolovan, “Transilvania până la Primul Război Mondial (oportunităţi şi/sau vulnerabilităţi demografice)”, in Saşii şi concetăţenii lor ardeleni/Die Sachsen und ihre Nachbarn in Siebenburgen. Studia in honorem dr. Thomas Nagler, I.M. Ţiplic, K. Gündisch (ed.), Alba Iulia, 2009, p. 413-430
   4. Ioan Bolovan, “The Impact of World War I on the Family in Transylvania”, in vol. Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS, edited by Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan, supliment al revistei Romanian Journal of Population Studies, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2009 (indexat BDI)
   5. Daniela Detesan, Diana Covaci, Elena Crinela Holom, “Laic laws governing the Romanian families in Transylvania in the second half of the 19th century” in Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS, edited by Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan, supliment al revistei Romanian Journal of Population Studies, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2009 (indexat BDI)
   6. Diana Covaci, „Aspecte din activitatea Capitlului mitropolitan de Alba-Iulia şi Făgăraş în vremea mitropolitului Victor Mihályi de Apşa” in 230 de ani de la Înfiinţarea Eparhiei Române Unite de Oradea-Mare – Trecut, prezent şi viitor. Oradea, 9-11 mai 2007, coord. Alexandru Buzalic, Ionuţ Mihai Popescu, Cluj-Napoca, 2008, pp. 331-349.
   7. Marius Eppel, Gabriel Gârdan, The family. Some theological and orthodox matrimonial law aspects, in Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS, edited by Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan, supliment al revistei Romanian Journal of Population Studies, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2009 (indexat BDI)
   8. Marius Eppel, Gabriel Gârdan, Ioan Vasile Leb, Sinodalitatea în Biserica Ortodoxă Română din Transilvania şi Ungaria (sec. al XIX-lea), in Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală sec. XVII-XIX, (coord. Nicolae Bocşan, Ion Cârja, Ana Victoria Sima,), Cluj-Napoca, 2008, pp. 427-452.
   9. Diana Covaci, Cecilia Cârja, Biserica Română Unită şi Congresul Euharistic de la Viena (12-15 septembrie 1912) in Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală sec. XVII-XIX, (coord. Nicolae Bocşan, Ion Cârja, Ana Victoria Sima,), Cluj-Napoca, 2009, pp. 259-272.
   10. Diana Covaci, Aniversarea mileniului ungar şi ierarhii români uniţi, in Arhiva Someşană, Seria a III-a, VII, Cluj-Napoca, 2008, pp. 79-90.