Romanian English
Home
Project
description
Research Team
The involvement of young researchers
Objectives
Budget structure
Activities and results
2007
2008
2009
2010

Romanian Family in Transylvania
between Church and State Constraints:
from Tradition to Modernisation (1850-1900)

Activities and results reached in 2008:
 1. During 28.03. 2008 - 13.04. 2008, Daniela Deteşan and Marius Eppel studied at the International Institute of Social History in Amsterdam, meanwhile between 26.10. 2008 - 23.11. 2008, Elena Crinela Holom, Diana Covaci and Daniela Deteşan travelled for documentation at the Cambridge Group for the History of Population and Social Structure, Ioan Bolovan between 13 - 27.8.2008 and Diana Covaci between 28.03. 2008 - 13.04. 2008 travelled for documentation at the Hungarian National Archives and at CEU Budapest, Ioan Bolovan between 12 - 22.09. 2008 and 25.10. 2008-1.11.2008 travelled for documentation at the university libraries in Wien and Munich, Daniela Deteşan travelled for documentation between 8 - 26.09.2008 at the Historical Institute in Moscow, and Marius Eppel attended between 20.10. 2008 - 29.10. 2008 the annual meeting of AASH in Miami.
 2. During 2008 the research team published the following books and articles:
  Books:
  1. Ioan Bolovan, Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii de populaţie, (autor şi coordonator cu Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş), Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, 458 pagini
  2. Ioan Bolovan, Schimbare şi devenire în istoria României. Lucrările conferinţei internaţionale “Modernizarea în România în sec. XIX-XXI”, Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, 772 pagini (autor şi coordonator cu Sorina Paula Bolovan).
  3. Daniela Deteşan, Procesul lemenian (1843–1846), Cluj-Napoca, 2008, Presa Universitară Clujeană, 300 pag
  4. Documente privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania. 1849–1918, vol. V (19 septembrie 1861 – 25 aprilie 1862), Bucureşti, 2008, 771 pag., coautor Deteşan Daniela.
  Articles:
  • ISI Articles:
   1. Ioan Bolovan, “From Tradition to Modernization. Church and the Transylvanian Romanian Family in the Modern Era”, în Journal for the Study of Religions & Ideologies, vol. 7, no. 20, Summer 2008, p. 107-133.
   2. Elena Crinela Holom, “La fonction identitaire des cloches : Un modele de sensibilite collective dans le monde rural roumain moderne et contemporain”, în Transylvanian Review, vol. XVII, No. 2, Summer 2008, pp. 81-92
  • Other articles:
   1. Ioan Bolovan, “Family and matrimonial behavior in Transylvania at the end of nineteenth century and the beginning of the twentieth century: between tradition and modernization”, in Dimensions of Domestic Space in Romania, editor Petru Iluţ, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2008, p. 126-148
   2. Ioan Bolovan, „Interferenţe romano-italiene în problema situaţiei evreilor din România la începutul secolului XX”, in Perspective demografice, istorice si sociologice. Studii de populaţie, coord. Ioan Bolovan, Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2008, p. 437-446
   3. Ioan Bolovan, “Evoluţia demografică a satului Berindu în sec. XVIII-XX”, in Remus Gabriel Lapuşan, Tudor Sălăgean, Berindu (judeţul Cluj). Un sat din Transilvania, Editura Maxim Bit, Cluj-Napoca, 2008, p. 146-166
   4. Ioan Bolovan, „Aspecte privind populaţia Transilvaniei între 1850 şi 1910: schimbare, progres şi/sau modernizare”, in Schimbare şi devenire în istoria României. Lucrările conferinţei internaţionale “Modernizarea în România în sec. XIX-XXI”, Cluj-Napoca, 21-24 mai 2007, coord. Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Academia Romana – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, p. 603-618.
   5. Daniela Deteşan, „Sistemul de denominaţie filean”, in Perspective demografice, istorice, sociologice. Studii de populaţie, Coord. Ioan Bolovan, Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş, Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, p. 225–244.
   6. Elena Crinela Holom, “Consideraţii statistico-demografice privind fenomenul natalităţii la populaţia din trecutul Albei între 1866 şi 1910”, in Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii de populaţie, coordonatori: Ioan Bolovan, Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş, Editura Presa Universitar¬a Clujean¬a, 2008, pp. 15-37.
   7. Diana Covaci, „Reorganizarea arhidiecezei de Alba-Iulia şi Făgăraş: înfiinţarea protopopiatelor Braşov şi Arpaşul de Jos” in Arhiva Someşană, Seria a III-a, VI, Cluj-Napoca, 2007, pp. 51-58.