Romanian English
Home
Project
description
Research Team
The involvement of young researchers
Objectives
Budget structure
Activities and results
2007
2008
2009
2010

Romanian Family in Transylvania
between Church and State Constraints:
from Tradition to Modernisation (1850-1900)

Activities and results reached in 2007:
 1. During 26th of November - 6th of December 2007, Ioan Bolovan, Elena Crinela Holom and Diana Covaci studied at the International Institute of Social History in Amsterdam, meanwhile Daniela Deteşan and Marius Eppel studied at the L'Ecole des Haute Etudes en Sciences Sociale - Centre de recherches historiques and INED in Paris
 2. During 2007 the research team published the following books and articles:
  Books:
  1. Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (Sec. XVII-XXI), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, 539 pagini (coordonatori Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Corneliu Pădurean)
  2. Daniela Deteşan, Dosarul procesului lemenian, vol. I, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2007, 574 pag.
  3. Vasile Mangra, Corespondenţă, vol. II, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, 470 pag. (ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Marius Eppel)
  Articles:
  1. Ioan Bolovan, "Familie şi comportament matrimonial în Transilvania între 1850 şi 1914 (între tradiţie şi modernizare) ", in vol. Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (Sec. XVII-XXI), coordonatori Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Corneliu Pădurean, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 107-134 (în colab. cu Sorina Paula Bolovan)
  2. Ioan Bolovan, "Societatea civilă românească din Arad în timpul dualismului", în vol. Biserică, societate, identitate. In honorem Nicolae Bocşan, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 401-408 (în colaborare cu Sorina Paula Bolovan)
  3. Ioan Bolovan, "Demographic phenomena and behaviour in Transylvania during World War I", în Romanian Journal of Population Studies, vol. 1, no. 1-2, 2007, p. 164-180
  4. Diana Maria Covaci, "Reglementarea succesiunii preoţilor greco-catolici decedaţi fără testament" în vol. Biserică, Societate, Identitate. In Honorem Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Rudolf Gräf, Ana Sima, Ion Cârja (coord.), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 167-173.
  5. Diana Maria Covaci, "Modalităţile de instituire a preoţilor în protopopiatele greco-catolic şi ortodox ale Reghinului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea" în vol. Identitate şi alteritate. Studii de istorie politică şi culturală, coord. Sorin Mitu, Luminiţa Dumănescu, Constantin Bărbulescu, Vlad Popovici, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 79-90.
  6. Daniela Deteşan, "Mişcarea naturală a populaţiei comitatului Cluj între 1870 - 1910", in vol. Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (Sec. XVII-XXI), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, (coordonatori Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Corneliu Pădurean), p. 295-306
  7. Marius Eppel, "Consistoriul arhidiecezan al Sibiului în anii 1916-1918", în vol. Biserică. Societate. Identitate. In Honorem Nicolae Bocşan, (coord. Sorin Mitu, Rudolf Gräf, Ana Victoria Sima, Ion Cârja), Cluj-Napoca, 2007, p. 199-209.
  8. Crinela Elena Holom, "Comportamentul formativ şi disolutiv al cuplurilor din zona Albei la sfârşitul sec. al XIX-lea", in vol. Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (Sec. XVII-XXI), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, (coordonatori Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Corneliu Pădurean), p. 187-204