Română Engleză
Home
Descrierea
proiectului
Echipa de cercetare
Implicarea tinerilor cercetători
Obiective
Buget
Activităţi şi rezultate
Anul 2007
Anul 2008
Anul 2009
Anul 2010

Familia românească din Transilvania
între constrângerile bisericii şi cele ale statului.
De la tradiţie spre modernizare (1850-1900)

Obiectivele proiectului:

Obiectivele pragmatice pe care le propunem prin cercetarea de faţa se concentrează asupra următoarelor aspecte:
 1. Redactarea pentru prima dată în România a unui compendiu de acte legislative care au reglementat căsătoria, viaţa familială şi divorţul la românii din Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea. Acest obiectiv se va realiza prin:
  • identificarea în arhive şi biblioteci din ţară şi străinătate a tuturor actelor cu caracter legislativ-normativ emanate de către biserica ortodoxă şi greco-catolică din Transilvania între 1850-1900, cu referire la instituţia familiei (circulare, cărţi, coduri etc.)
  • identificarea în arhive şi biblioteci din ţară şi străinătate a tuturor actelor cu caracter legislativ-normativ emanate de către statul austriac şi apoi de cel maghiar între 1850-1900, cu referire la instituţia familiei şi problemele matrimoniale
 2. Elaborarea unei crestomaţii de texte memorialistice şi documente inedite privind ciclul vieţii familiale la românii din Transilvania între 1850-1900. Acest obiectiv se va realiza prin:
  • studierea comportamentului matrimonial real al populaţiei româneşti din Transilvania prin relaţionare la cadrul legislativ existent, prin investigarea bibliotecilor şi a fondurilor arhivistice din ţară şi străinătate
 3. Redactarea unui volum tematic de studii focusat pe tema formării şi disoluţiei familiei în satul românesc din Transilvania în epoca modernă. Acest obiectiv se va realiza prin:
  • interpretarea materialului documentar adunat avându-se în vedere sezonalitatea căsătoriei, endo şi/sau exogamia, atitudinea statului, bisericii şi a comunităţii faţa de abaterile de la normele morale prescrise, căsătoriile mixte, divorţialitatea etc. La tipărirea acestui volum vor fi invitaţi să colaboreze cu contribuţii originale şi alţi specialişti din afara echipei de cercetare.