Română Engleză
Home
Descrierea
proiectului
Echipa de cercetare
Implicarea tinerilor cercetători
Obiective
Buget
Activităţi şi rezultate
Anul 2007
Anul 2008
Anul 2009
Anul 2010

Familia românească din Transilvania
între constrângerile bisericii şi cele ale statului.
De la tradiţie spre modernizare (1850-1900)

Bugetul proiectului:

NR. CRT DENUMIRE CAPITOL BUGET TOTAL VALOARE 2007 (lei) TOTAL VALOARE 2008 (lei) TOTAL VALOARE 2009 (lei) TOTAL VALOARE 2010 (lei) TOTAL VALOARE (lei)
1. CHELTUIELI DE PERSONAL 48,000 192,000 192,000 144,000 576,000
2. CHELTUIELI INDIRECTE (regie) 11,560 47,940 47,940 36,210 143,650
3. MOBILITĂŢI 19,000 80,000 80,000 60,000 239,000
4. CHELTUIELI DE LOGISTICĂ 1,000 10,000 10,000 9,000 30,000
5. TOTAL 79,560 329,940 329,940 249,210 988,650