Program retrospectiv

program
20.07 20:00 Deschiderea seminarului
22.07 10:00 Andrei Stancu – Recepţia teoriei evoluţioniste în filosofia analitică şi filosofia ştiinţei
23.07 10:00 Gabriela Truţan – Importanţa ştiinţei pentru filosofie şi a filosofiei pentru ştiinţă
23.07 16:00 Nicolae Butnaru – Perspective postmoderne asupra eticii în publicitate
23.07 18:00 Iovan Drehe – Practici argumentative antisociale
24.07 10:00 Mihai Maga – Reinterpretarea tradiţiei. De la erori de lectură până la interpretări greşite
24.07 16:00 Vlad Ile – Schematismul ontologic al Tractatus-ului Logico-Philosophicus. Obiectul şi stările de lucru
24.07 22:30 Atelier astronomic (coord. Gabriela Truţan)
25.07 09:00 Lavinia Dichişan – Culturi şi civilizaţii arhaice
25.07 10:00 Adrian Andreica – Maeştri şi discipoli
25.07 16:00 Atelier: Scrierea medievală (coord. Mihai Maga)
25.07 18:00 Iulia Moisei – Tripartiţia sufletului în concepţie platoniciană: Thymos în diversitate
27.07 10:00 Ramona Ardelean – Problema fragmentării conştiinţei umane - o abordare critică din perspectiva fizicianului David Bohm şi a misticului indian Jiddhu Krishnamurti
27.07 20:00 Închiderea seminarului

 

17366