Practica de specialitate pentru filosofie

În 25 iunie, de la ora 12, are loc în sala Chamoux o întâlnire organizatorică cu cei care doresc să participe la seminar.

Urmăriţi detalii în anunţurile de pe site-ul facultăţii.

AVERTISMENT: Seminarul de filosofie din Valea Lăpuşului are loc după perioada de practică stabilită în planul de învăţământ şi după data colocviului de practică. Prin urmare, evaluarea şi notarea studenţilor care vin la Lăpuş în practică se vor face în regim de restanţă.

Studenţii participanţi la practică vor întocmi un dosar şi vor avea un caiet de practică. Este necesar ca participarea în scop de practică să fie anunţată din timp organizatorilor pentru întocmirea dosarului.

Întrucât calendarul de practică prevede două săptămâni de activităţi, studenţii în practică vor desfăşura în zilele premergătoare seminarului activităţi de documentare şi vor fi implicaţi în aspectele organizatorice.

Studenţii secţiei de filosofie din Universitatea "Babeş-Bolyai" pot opta pentru Seminarul de filosofie din Valea Lăpuşului în scopul efectuării practicii obligatorii de specialitate (anii I şi II nivel licenţă şi anul I master). Pentru aceasta, ei vor pregăti o comunicare pe o temă la alegere şi o vor anunţa până în 30 iunie organizatorilor. De asemenea, ei vor participa la programul de activităţi al seminarului (conferinţe, comunicări, ateliere etc.)

 

Obligaţiile studenţilor în practică:

 

Pachet de documente pentru stagiul de practică

 

17576