2007
2-es
Számú Tér
ISSN 1841 - 9879
 
 
Programcikk   Szerkesztőség   Elérhetőség és jelentkezés
Kereső

powered by FreeFind
Önképzőkör
Következő kör
Abstracts
Kitekintő
Recenziók
Hírek
Archívum
Sófalvi Emese
"Gheorghe Dima" Zeneakadémia, Kolozsvár
Mesterképzős hallgató
Orfeo - Favola in musica
(Orfeusz - Mesés zene)
Négyszáz évvel ezelőtt, 1607 február 24-én hangzott fel először az a fúvós fanfár, mely Monteverdi első operájának, az Orfeo-nak kezdetét hirdette. Egy ősi mítosz, amely a zene erejéről regél - Orfeusz mítosza -, a mítosz újra felbukkanása pedig egy műfaj - az opera - hajnalát jelenti. E kettő együtt maradt fent az évszázadok forgatagában, s azóta egybeforrva hirdeti a világban a zene kisugárzó erejét. Nem lehet a véletlen műve tehát az sem, hogy első operánk kezdetén maga a Muzsika szól hozzánk: "Io la Musica son"... [folytatás]
Niţu Johanna
Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Filozófia Kar
Létezhet-e ideológiamentes ismeret?
Kulcsszavak: ideológia; ismeret; kontextus; Mannheim Károly.
 
Motto:

"Mindig is tudtam, hogy derék racionalista vagy, csak éppen boszorkányokon töröd a fejed, s nem a kacsák röptén. S komoly ember is vagy a jutalom nincs már messze, a komoly, racionális emberek jutalma: egy tanszék!"
Feyerabend


Bevezetés

Mi az ideológia kérdezhetnénk? Miről szól a kérdés, hogy létezhet-e ideológiamentes tudás? Mire kérdez rá? Létezhet-e tehát lehetősége fennáll-e annak, hogy ismereteink ideológiáktól mentesek legyenek, a feltételes mód tehát feltételt teremt, a valóságosba emeli a kérdezettet. Létezik-e ez másképp hangzik, éspedig úgy, mintha eddig nem találkoztunk volna ideológiamentes ismerettel, ettől eltekintve azonban kereshetjük, csak nem tudhatjuk milyen lehet, nem tudjuk mit kell keresni. ... [folytatás]
Veress Loránd
"Babeş-Bolyai" Tudományegyetem
Katolikus Teológiai Kar
A halál szép oldala - Karl Rahner halálteológiája
Kulcsszavak: halál, Rahner Karl, halálteológia, eredendő bűn
 
Bevezető
Sok ember azért riad vissza a kereszténységtől, mert olyan képzetei vannak a hitről, melyek mitológiává vagy ideológiává alacsonyítják a kinyilatkoztatást. Sokukban még kétségként sem merül fel, hogy talán rossz elképzeléseik és sémáik "festenek" egy olyan Isten-képet, egy olyan kereszténység-képet, mely valóban nem összeegyeztethető az ész jogos értelemkeresésével. Az embernek persze szüksége van sémákra, gondolkodás-modellekre, mert csak így tud elvontabb valóságokat "elképzelni", de amikor egy séma elavul, nagyon könnyen károssá válhat. Ilyen esetben a régi sémákat újak kell felváltsák, és azt, amit régebb egy modell elfogadhatóan kifejezett, mivel elavult, le kell fordítani egy új modellel, amely jobban megragadja a probléma gyökerét. Amint látni fogjuk, ez a halál-elképzeléseinkre is igaz. ...[folytatás]