Home
Descrierea proiectului
Echipa de cercetare
Obiective
Buget
Activităţi şi rezultate
2009
2010

Elita medicală şi procesul modernizării societăţii rurale din România
(1859-1914)

Activităţi şi rezultate - anul 2010

Volum:
  • - Cristina Gudin, Oana Mihaela Tămaş, Mihaela Mehedinţi, Alin Ciupală, Constantin Bărbulescu, Vlad Popovici, Rapoarte sanitare în România modernă (1864 – 1906), Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2010 (în curs de publicare).
Studii:
  • - Vlad Popovici, Bibliografiile româneşti ale istoriei medicinei, în „Clujul Medical”, 2010, vol. 83, nr. 4, p. 712-715.
  • - Oana-Mihaela Tămaş, „Because the drunkenness is spread among our people…”.The anti-alcoholic Romanian press at the end of the 19th and the beginning of the 20th century, în Caiete de Antropologie Istorica, supliment: Proceedings of the Alcoholism: Historical and Social Issues International Conference, Editors Marius Rotar, Victor Tudor Roşu, Claudiu Ştefani, anul IX, 2010, nr. 2
  • - Constantin Bărbulescu, “The Dirt is Thick on their Skin”. The Bodily Hygiene of the Peasant in the Medical Discourse in the Old Kingdom in the Second Half of the XIX-th Century, în „Transylvanian Review:, supliment: "Transylvanian Historical Perspectives", coord: Marius Eppel, Elena Crinela Holom, Elena-Andreea Trif-Boia, anul XIX, 2010, nr. 5.