Home
Descrierea proiectului
Echipa de cercetare
Obiective
Buget
Activităţi şi rezultate

Elita medicală şi procesul modernizării societăţii rurale din România
(1859-1914)

Obiective:

Pornind de la premisa că subiectul propus este unul foarte puţin cecetat, printre cei care l-au abordat anterior aflându-se şi membri ai actualei echipe de cercetare, am delimitat următoarele obiective principale, însoţite de obiectivele secundare aferente:
 1. Realizarea prosopografiei elitei medicale din România modernă – un element absolut nou în istoriografia noastra la dimensiunile la care ne propunem sa îl realizăm
  • - identificarea principalilor emiţători de discurs în lumea medicală
  • - urmărirea biografiei lor, a formaţiei profesionale, a studiilor şi a angajamentului politic-ideologic
  • - circumscrierea grupurilor emiţătoare de discurs
  • - contextualizarea discursului în vederea analizei – permanenta sa relationare cu evenimentele politice sau cu evenimentele din cariera personală a emiţătorilor de discurs
 2. Analiza discursului medical despre lumea rurală şi evidenţierea specificităţilor acestuia în contextul discursului general al elitei
  • - identificarea şi analiza modelelor de discurs, a imaginilor dezvoltate, a temelor de interes major
  • - identificarea şi analiza motivelor şi stereotipiilor discursului
  • - identificarea şi analiza filiaţiilor şi a împrumuturilor după modele externe sau după predecesori interni
  • - scoaterea în evidenţă a angajamentului extraprofesional (politic, ideologic) al discursului, acolo unde este cazul
 3. Mediatizarea în lumea ştiinţifică a temei de cercetare prin: sintetizarea şi diseminarea rezultatelor, pregatirea pentru abordări ulterioare
  • - participarea activă la manifestări şi dezbateri ştiintifice
  • - organizarea unor asemenea manifestări cu susţinerea financiară prevăzută în planul de cheltuieli
  • - achiziţionarea unui domeniu deinternet şi crearea unui site în limbile română/engleză/franceză pentru popularizarea rezultatelor cercetării
  • - evidenţierea principalelor coordonate ale discursului medical privind lumea rurală şi plasarea lor în contextul general al discursului elitei (atât cât este el cunoscut)
  • - realizarea unor baze de date cuprinzand categorii de surse, precum şi prosopografia auctorială – instrumente utile şi mai mult decât necesare unor abordari ulterioare
 4. Formarea unei echipe de cercetători care să dezvolte subiecte conexe temei de cercetare şi după încheierea proiectului
  • - sprijinirea cercetătorilor în formare şi orientarea lor spre etapa studiilor doctorale cu subiecte circumscrise tematicii proiectului
  • - punerea la dispoziţia altor cercetători interesaţi a colecţiilor de surse publicate prin finanţările actualului proiect
  • - dezvoltări ulterioare ale temei înspre alte subiecte de istorie socială, pornind de la rezultatele şi baza informaţională obţinute în cadrul prezentului proiect
Obiectivele
se încadrează în Planul de lucru al proiectului (pt. 9.1 infra) şi au în vedere atribuţiile cercetătorilor (detaliate la pt. 8.4.1.2.1 şi 8.4.1.2.2 infra).
După
cum se poate remarca, suntem conştienţi de vastitatea subiectului abordat şi, tocmai din acest motiv, am încercat să circumscriem foarte exact câmpul cercetării, să epuizam arealul ales, dar să oferim totodata un model şi să punem la dispoziţie instrumente de lucru pentru cecetari ulterioare în domeniu. Proiectul poate fi considerat, în ansamblul său, unul de istorie socială, în sensul occidental al termenului, incluzând abordări de istoria elitelor, imagologie şi istoria mentalităţilor. Din acest punct de vedere considerăm că prin competenţele membrilor echipei de cercetare, în baza preocupărilor lor actuale şi anterioare, vom reuşi să realizăm cu succes tipul de abordare propus.