Română English
 
Home
Descrierea proiectului
Echipa de cercetare
Obiective şi activităţi
2009
2010
2011
Buget
Rezultate
2009
2010
2011

Cultură şi creativitate în epoca globalizării.
Studiu privind interacţiunile între politica culturală şi creativitatea artistică

Publicaţii - 2011

Articole

 • Dan-Eugen Raţiu, “Artistic Critique and Creativity: How Do Artists Play in the Social Change?”, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia, vol. 56, nr.3, 2011, pp.27-49 (http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/655.pdf);
 • Ştefan Maftei, “Gesamtkunstwerk and the Limits of Aesthetic Utopia in Walter Benjamin’s Arcade Project”, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia, vol.56, nr.3, 2011,pp.51-76 (http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/655.pdf);
 • Dan Breaz, “From the ‘Total Art’ Ideal to the ‘Ideal’ of the Totalitarian Art. Politicizations and Aesthetic Dilemmas of the Romanian Fine Arts Avant-garde during the Socialist Realism”, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia, vol. 56, nr.3, 2011, pp. 77-106 (http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/655.pdf);
 • Mara Raţiu, “Romanian Contemporary Visual Arts World after 1989: Tensions and Fragmentation”, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philosophia, vol. 56, nr.3, 2011, pp. 107-126 (http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/655.pdf).
 • Dan-Eugen Raţiu, “New Theoretical Framework in Approaching Artistic Activity: the Principle of Uncertainty. Pierre-Michel Menger’s Sociology of Creative Work”, Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, nr.1, 2012 (acceptat spre publicare);
 • Dan-Eugen Raţiu, „‘Creative Cities’ Discourses and Practices: the Arts and Urban Creativity”, Journal for Arts Management, Law, and Society, vol.42, nr.2, 2012 (trimis spre publicare).

Cărţi

 • Mara Raţiu, Arta ca activitate socială. Avatarurile discursului filosofic asupra artei, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011.
 • Politica culturală şi artele: local, naţional, global, editat de Dan-Eugen Raţiu, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011:
  • - Dan-Eugen Raţiu, „Politica culturală şi valorile: intrinsec versus instrumental? Cazul României”;
   „Sistemul de sprijinire a artelor în România 1990-2010”;
  • - Ciprian Mihali, „Infrapoliticile spaţiului public: disens şi solidaritate”;
  • - Emilian Cioc, „Non-manifestul anarhitecturii”;
  • - Ştefan Maftei, „Între ‘critică’ şi propagandă: ‘Autocritica’ artei în avangarda istorică. Cazul Dada”;
  • - Dan Breaz, „De la idealul ‘artei totale’ la ‘idealul’ artei totalitare. Politizări şi dileme estetice ale avangardei în artele plastice româneşti din anii realismului socialist”;
  • - Mara Raţiu, “Lumea artei contemporane în România postcomunistă: tensiune şi fragmentare”.

Participări la colocvii/conferinţe:

 • Workshop „Applied Aesthetics: Art, Everyday Life, and Arts Management. Prospective Research”: Dan-Eugen Raţiu, Ştefan Maftei, Mara Raţiu, Dan Breaz, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 7 iunie 2011;
 • Seminar interdisciplinar „Politică şi politici urbane: definirea identităţii oraşelor româneşti contemporane”: Dan-Eugen Raţiu, „Concepte ale politicilor culturale urbane: oraşul creativ”; Ciprian Mihali, „Politicile oraşului creativ : între guvernanţa urbană şi regenerarea spaţiului public”, Centrul Cultural Bastionul Croitorilor, Cluj-Napoca, 17 iunie 2011;
 • 5th Mediterranean Congress of Aesthetics 2011: Dan-Eugen Raţiu, „L’artiste: immunité ou responsabilité? Considérations sur l’usage des catégories éthico-juridiques dans le monde de l’art”; Ştefan Maftei, „A cultural revolution for the ‘free spirits’: Hugo Ball’s Nietzschean anarchism”, Universitatea din Cartagena, Spania, 4-8 Iulie 2011;
 • Université Européenne d’Eté (UEE) 2011 „L’Argumentation: Droit, Politique, Sciences”: Emilian Cioc, „Suppléments de rationalité juridique”, Ohrid, Macedonia, 16-24 iulie 2011;
 • 10th Conference of the European Sociological Association (ESA) 2011 – Research Network Sociology of the Arts, “Arts and Culture in Turbulent Times”: Dan-Eugen Raţiu, „‘Creative Cities’ and/or ‘Sustainable Cities’: Discourses and Practices”; Mara Raţiu, „Romanian Contemporary Visual Arts World after 1989: Tensions and Fragmentation”, Universitatea din Geneva, Elveţia, 7-10 Septembrie 2011;
 • 37th Annual Conference on Social Theory, Politics and the Arts (STPA): Dan-Eugen Raţiu, „Creative Cities’ Discourses and Practices: the Arts and Urban Creativity”, Universitatea Kentucky, Lexington, SUA, 13-15 Octombrie 2011;
 • Workshop „Culture and Democracy – Meeting of European Experts”: Dan-Eugen Raţiu, „Culture, Cultural Policy and Democracy in Romania”, EDUCULT-Institute for Cultural Policy and Cultural Management, Viena, Austria, 30 Noiembrie 2011.