Română English
 
Home
Descrierea proiectului
Echipa de cercetare
Obiective şi activităţi
2009
2010
2011
Buget
Rezultate
 

Cultură şi creativitate în epoca globalizării.
Studiu privind interacţiunile între politica culturală şi creativitatea artistică

Obiective şi activităţi - 2011 (Realizate)

 1. Evaluarea rolurilor artiştilor în mişcările şi schimbările sociale şi imaginarea unor noi roluri pentru artişti şi arte într-o societate creativă
  • 1.1 Analiza practicilor artistice moderne şi contemporane şi a raporturilor avangardelor istorice şi neo-avangardelor cu politica şi utopiile sociale
  • 1.2Analiza beneficiilor cognitive, atitudinal-comportamentale ale artei: artiştii şi exigenţele post-moderne de eliberare şi autenticitate
 2. Formularea unui nou model teoretic al acţiunii culturale, capabilă să răspundă provocărilor globalizării culturale şi să promoveze creativitatea
  • 2.1 Analiza valorilor cardinale ale competenţei artistice în contemporaneitate
  • 2.2 Activităţi de producţie teoretică: un nou cadru conceptual pentru politica culturală
  • 2.3 Activităţi de producţie teoretică: argumente şi soluţii pentru o politică culturală mai cuprinzătoare şi eficientă; recadrarea acţiunii culturale dinspre politici defensive spre politicile creativităţii
 3. Valorificarea şi difuzarea rezultatelor cercetării in comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională
  • 3.1 Participare la conferinţe internaţionale:
   • 5th Mediterranean Congress of Aesthetics 2011, Cartagena/Spania;
   • ESA 2011 Geneva/Elveţia;
   • UEE 2011 Ohrid/Macedonia;
   • 37th STP&A 2011 Lexington/SUA;
   • Workshop „Culture and Democracy – Meeting of European Experts”, Vienna/Austria
  • 3.2 Întreţinere/actualizare pagina web a grantului
  • 3.3 Publicarea rezultatelor cercetării (3 articole în reviste indexate ISI şi BDI), editare carte, volum colectiv