Română English
 
Home
Descrierea proiectului
Echipa de cercetare
Obiective şi activităţi
2009
2010
2011
Buget
Rezultate

Cultură şi creativitate în epoca globalizării.
Studiu privind interacţiunile între politica culturală şi creativitatea artistică

Obiective şi activităţi - 2010 (Realizate)

 1. Înţelegerea modului în care condiţiile instituţionale şi diverse tipuri de sprijin influenţează procesul creativ atât în dimensiunea sa individuală cât şi în cea social-colectivă, şi modifică evaluarea socială a profesiilor artistice şi construcţia valorii simbolice şi materiale a operelor;
  • 1.1 Analize comparative: cadrele instituţionale şi infrastructura creativităţii şi efectele acestora asupra creativităţii artistice
  • 1.2 Examinarea rolurilor statului şi instituţiilor artistice în construcţia socială a reputaţiei artiştilor şi a valorii operelor de artă
 2. Evaluarea impactului diferitelor modele de politica culturală asupra structurării şi funcţionării lumilor artei, în particular a statutului social şi profesional al artiştilor şi a raporturilor care se stabilesc în competiţia pentru recunoaştere sociala între actorii sociali (artişti, mediatori, public) şi diferite practici artistice (tradiţională, modernă, contemporană)
  • 2.1 Analize comparative şi tipologice: Principalele modele de politici culturale din lumea occidentală; raportul sferelor publică - privată, intervenţionism – iniţiativă individuală; modelul integral privat, modelul non-intervenţionist şi modelul etatist
  • 2.2 Studii de caz: Piaţa de arta locală şi construcţia valorii operelor; Evaluări sociale şi profesionale ale meseriei de artist în Romania/Franţa/ SUA; Schimbarea regimului artei contemporane: mondializare, reţele şi concurenţă
 3. Evaluarea impactului creativităţii artistice asupra cadrelor experienţei sociale şi individuale contemporane, şi stabilirea celor mai adecvate modalităţi de promovare a creativităţii artistice în epoca globalizării culturale
  • 3.1 Analiza teoriilor şi conceptelor creativităţii: subiect creativ, clasă creativă, oraş creativ, societate creativă
  • 3.2 Explorarea surselor artistice ale activităţii creative în societatea post-industrială: raporturile artă, inovaţie, noi practici productive. Analiza rolului criticii artistice în transformarea ordinii sociale şi în dinamica ideologiilor
  • 3.3 Studii de caz la nivel local comparativ cu nivelul global: sectorul artelor vizuale; politicile culturale ale oraşului (city policy) şi oraşele creative; culturile globale şi internaţionalizarea lumilor artei
 4. Valorificarea şi difuzarea rezultatelor cercetării in comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională
  • 4.1 Participare la conferinţe internaţionale: ESA-Aesthetics Udine/Italia; ESA-RN Arts 2010 Surrey/Marea Britanie; 6th ICCPR 2010 Jyvaskyla/Finlanda; 36th STP&A 2010, SUA; UEE 2010 Univ. Belgrad/Serbia;
  • 4.2 Întreţinere/actualizare pagina web a grantului
  • 4.3 Publicarea rezultatelor cercetării (3 articole în reviste indexate ISI şi BDI), editare carte