Română English
 
Home
Descrierea proiectului
Echipa de cercetare
Obiective şi activităţi
2009
2010
2011
Buget
Rezultate

Cultură şi creativitate în epoca globalizării.
Studiu privind interacţiunile între politica culturală şi creativitatea artistică

Obiective şi activităţi - 2009 (Realizate)

 1. Clarificarea valorilor filosofice şi politice care fundează şi legitimează politicile culturale
  • 1.1 Monitorizarea şi analiza discursului de politică culturală: principii ale politicii culturale, justificări ale intervenţiei statului în câmpul artistic (Mobilităţi: stagii de cercetare-documentare la Universitatea Paris 1, Şcoala Naţională Superioară de Arte Decorative - ENSAD Paris, şi Universitatea Bucureşti)
  • 1.2 Studiu de caz: Politică culturală şi valori: intrinsec vs. instrumental? Cazul României
 2. Înţelegerea fenomenului globalizării culturale şi a efectelor acestuia asupra cadrelor conceptuale şi practice ale politicii culturale: concepţiile asupra culturii, artei, artistului şi creativităţii, diversele forme de intervenţie a statului în câmpul cultural şi logicile şi dilemele acestora
  • 2.1 Analize conceptuale: culturi locale, naţionale şi globale; ideile de cultură, artă contemporană, artist şi creativitate în discursul de politica culturală din Romania şi din Franţa, Germania, Olanda, SUA
  • 2.2 Analiza practicilor culturale contemporane: rolurile culturilor naţionale în relaţie cu culturile globale; globalizarea culturală şi politicile identităţii
  • 2.3 Studiu de caz: acţiunea publică între logica democraţiei culturale şi logica democratizării culturale (Franţa)
 3. Valorificarea şi difuzarea rezultatelor cercetării in comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională
  • 3.1 Participare la conferinţe internaţionale: Universitatea Bucureşti/NEC, ESA-Arts 2009 Lisabona, Portugalia
  • 3.2 Întreţinere/actualizare pagina web a grantului
  • 3.3 Publicarea rezultatelor cercetării (3 articole în reviste indexate ISI şi BDI)