Română English
 
Home
Descrierea proiectului
Echipa de cercetare
Obiective şi activităţi
2009
2010
2011
Buget
Rezultate

Cultură şi creativitate în epoca globalizării.
Studiu privind interacţiunile între politica culturală şi creativitatea artistică

Descrierea proiectului:

Acest proiect explorează modalităţi alternative de articulare a relaţiilor între politicile publice şi cultură, fiind vizate interacţiunile între politica culturală şi creativitatea artistică în noul context al globalizării culturale şi al imperativului creativităţii.

Se urmăreşte elaborarea unui nou cadru conceptual pentru înţelegerea proceselor şi dezbaterilor contemporane de politică culturală, prin luarea în considerare a problemelor filosofice pe care le ridică – precum rolurile culturilor naţionale în relaţie cu culturile globale şi rolurile pe care artele le joaca sau le pot juca în societate şi în viaţa indivizilor – şi examinarea din punct de vedre filosofic a utilizării conceptelor în această sferă: cultură, artă, artist, creativitate, subiect creativ, clasă creativă, oraş creativ, societate creativă. Analiza şi evaluarea principalelor modele de politică culturală vor permite clarificarea raportului între valorile fondatoare şi eficienţa politicii culturale, şi înţelegerea modului în care condiţiile instituţionale si diverse tipuri de sprijin influenţează procesul creativ, atât in dimensiunea sa individuala cât şi în cea social-colectivă.

Totodată, proiectul urmăreşte evaluarea impactului creativităţii artistice asupra cadrelor experienţei sociale contemporane, stabilirea celor mai adecvate modalităţi de promovare a creativităţii artistice şi imaginarea unor noi roluri pentru artişti într-o societate creativă. Prin explorarea surselor artistice ale activităţii creative în societatea post-industrială, vor fi oferite argumente pentru o politica culturală mai cuprinzătoare şi eficientă, capabilă să răspundă provocărilor globalizării.

Pe aceasta bază, vom formula un nou model teoretic al acţiunii culturale, recadrată dinspre politici defensive spre politicile creativităţii. Metodologic, vom dezvolta şi utiliza un demers comparativ trans-naţional orientat spre probleme filosofice şi situat la frontiera între filosofia şi sociologia artei.