Home
Descrierea proiectului
Echipa de cercetare
Obiective
Buget
Rezultate

Antroponimia în Transilvania medievală (secolele XI-XIV).
Evaluare statistică, evoluţie, semnificaţii

Activităţi şi rezultate

ANUL
2009 – Cercetarea în faza I a contractului de cercetare s-a materializat prin elaborarea a două studii de specialitate. Astfel conf.univ.dr Şerban Turcuş, directorul grantului a elaborat si inaintat spre publicare studiul intitulat Biserica Romană şi reglementarea impunerii numelui în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-lea care a aparut în revista „Studia Theologia Catholica” nr. 4/2009, p. 109-126, iar CS III dr. Adinel Dincă a elaborat şi înaintat spre publicare studiul intitulat Registrele în Transilvania medievală. Consideraţii din perspectiva cercetărilor de antroponimie istorică care a apărut în revista “Transylvanian Review /Revue de Transylvanie”, nr. 4/2009, p 82-89.

În
luna iunie conf.univ.dr. Şerban Turcuş a efectuat o vizită la Roma, la Accademia Nazionale dei Lincei, ocazie cu care a vizitat şi Laboratorul de Onomastică al Universităţii Tor Vergata din Roma, fiind iniţiate discuţii în vederea unei viitoare colaborări.

În
cadrul primei faze pe anul 2009, CS III dr. Adinel Dincă a participat la invitaţia şi pe spezele organizatorilor la două manifestări ştiinţifice unde a prezentat şi elemente de analiză a antroponimelor din Transilvania medievală dupa cum urmează:
  1. „IFLA World Library and Information Congress (Rare Books and Manuscripts Section, the Preservation and Conservation Section, and the Library History Section): Libraries Create Futures: Building on Cultural Heritage” Milano, Italia, 23-27 august: The Lost Libraries of Transylvania. Some Examples from the 15th and 16th Centuries (Biblioteci pierdute ale Transilvaniei. Exemple din secolele 15-16);
  2. „Studientage am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte: Paläographie und Philologie der juristischen Texte des lateinischen Mittelalters” Frankfurt am Main, 08-10 sept. 2009: Juristische Texte des lateinischen Mittelalters in Siebenbürgen. Zwei Forschungsvorhaben (Texte juridice ale evului mediu latin în Transilvania. Două direcţii de cercetare).
Cercetarea
întreprinsă în lunile octombrie-decembrie 2009 (faza finală) s-a materializat prin elaborarea altor două studii de specialitate. Astfel conf.univ.dr Şerban Turcuş, directorul grantului a elaborat şi înaintat spre publicare studiul intitulat L’anthroponymie chrétienne dans le Registre d’Oradea, în Transylvanian Review, Vol. XVIII, No. 4, Winter 2009, p. 90-101, iar CS III dr. Adinel Dincă a elaborat şi înaintat spre publicare studiul intitulat Antroponimul angelofor Mihail în onomastica transilvană până la 1350. Puncte de vedere şi reflecţii care va apărea în revista “Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române” , nr. 49, 2009.