Home
Descrierea proiectului
Echipa de cercetare
Obiective
Buget
Rezultate

Antroponimia în Transilvania medievală (secolele XI-XIV).
Evaluare statistică, evoluţie, semnificaţii

Obiective

Proiectul de faţă îşi asumă drept obiective:
 1. Constituirea şi formarea unei echipe de cercetare omogene care să aprofundeze şi să aplice în studiile viitoare metodologia interdisciplinară specifică cercetărilor antroponimice europene. Odata constituit, acest laborator de studii onomastice aplicate la spaţiul istoric al Transilvaniei în perioada delimitată de secolele XI şi XIV îşi propune să valorifice patrimoniul antroponimic păstrat în toate izvoarele textuale transilvănene într-un format complex, după cum urmează:
  • recenzarea, transpunerea şi adaptarea principiilor metodologice promovate şi utilizate de cercetarea internaţională la realităţile conjuncturilor istorice româneşti;
  • analiza cadrelor istorice ale evoluţiei antroponimelor în Europa medievală: evoluţiile politice, sociale, etnice şi religioase care au determinat transformările onomastice între sfârşitul Antichităţii şi Evul Mediu târziu (sec. V-XIV), în general în Europa şi în particular în Transilvania medievală, după modelul metodologic al Onomasticon Hungaricum: Nomina propria personarum aetatis Arpadianae (1000–1301). Budapest: Akademiai Kiado, 2004;
  • analiza cadrelor lingvistice: structura numelor de persoane în Evul Mediu, structura dublă sau simplicia, reguli de compoziţie (care ţin de limba vernaculară), cum ar fi diminutivele;
  • indexarea alfabetică a numelor de persoane din toate sursele istorice transilvane, cu atenţie specială faţă de cele care au importanţă pronunţată pentru acest gen de cercetare (liste de martori, registre juridice, necroloage, liste de evidenţă ale confraternitatilor urbane etc.); indexarea urmează să fie facută sub forma unei baze electronice de date;
  • interpretarea datelor acumulate potrivit unei grile complexe, menită să surprindă şi să valorifice resursele textuale antroponimice, nu ca un dat in sine, ci ca o evidenţă a progreselor sociale, intelectuale si culturale;
  • recurgerea pentru rafinarea şi interpretarea rezultatelor la disciplinele conexe studiilor de antroponimie, cum ar fi prosopografia, toponimia şi hidronimia, martirolologia şi analiza sinaxarelor;
  • reliefarea statutului social al numelui;
  • decelarea numelor derivate din etnonim ca factor de solidarizare pe baze entice; similar se va proceda pentru numele profesionale sau poreclele derivate;
 2. activizarea unor legături de colaborare metodologică cu centrele cunoscute în Europa pentru cercetări antroponimice in vederea eficientizării rezultatelor cercetării pe cazul transilvan;
 3. publicarea contribuţiilor echipei de cercetare în interiorul unor reviste istorice din ţară şi din străinătate, precum şi publicarea monografiei care va constitui sinteza cercetării.