Home
Descrierea proiectului
Echipa de cercetare
Obiective
Buget
Rezultate

Antroponimia în Transilvania medievală (secolele XI-XIV).
Evaluare statistică, evoluţie, semnificaţii

Bugetul proiectului

NR. CRT DENUMIRE CAPITOL BUGET VALOARE 2008 (lei) VALOARE 2009 (lei) VALOARE 2010 (lei) VALOARE 2011 (lei) VALOARE TOTALĂ
(lei)
1. CHELTUIELI DE PERSONAL 44.100 176.400 176.400 132.300 529.200
2. CHELTUIELI INDIRECTE (regie) 9.615 44.460 40.560 28.845 123.480
3. MOBILITĂŢI 10.000 80.000 70.000 30.000 190.000
4. CHELTUIELI DE LOGISTICĂ 10.000 40.000 24.000 30.000 104.000
5. TOTAL 73.715 340.860 310.960 221.145 946.680