Clasamentul candidaților admiși după confirmări și glisări, nivel licență, septembrie 2022

Candidații care au glisat de la taxă la buget pot solicita returnarea primei tranșe prin completarea unei Cereri, anexarea extrasului de cont din care să reiasă efectuarea plății, numele titularului de cont (însoțit de o copie după buletin) și contul IBAN. Solicitantul trebuie să anexeze, de asemenea, o copie după buletin.

Documentele se trimit la următoarea adresă de e-mail: simona.dombi@ubbcluj.ro

LISTELE CANDIDAȚILOR ADMIȘI

VARĂ 2022

Istorie Linia română Candidați etnici Candidați plasament Candidați din mediul rural

Istorie Linia maghiară Candidați plasament

Istoria Artei Linia română Linia maghiară

Arheologie Linia română Linia maghiară

Arhivistică Linia română Linia maghiară

Relații internaționale și studii europene Linia română Linia maghiară

Științe ale informării și documentării Linia română

Etnologie

Turism cultural Linia română Linia maghiară

Studii de securitate Linia română Candidați plasament Candidați din mediul rural

Studii de securitate Linia engleză

Filosofie Linia română Candidați etnici

Filosofie Linia maghiară

 

TOAMNĂ 2022

Istorie Linia română Candidați etnici

Istorie Linia maghiară

Istoria Artei Linia română

Arheologie Linia română Linia maghiară

Arhivistică

Relații internaționale și studii europene Linia română Linia maghiară

Științe ale informării și documentării

Etnologie

Turism cultural Linia română Linia maghiară

Studii de securitate Linia română Candidați din mediul rural

Studii de securitate Linia engleză

Filosofie Linia română Candidați etnici

Filosofie Linia maghiară