Clasamentul candidaților admiși după confirmări și glisări, nivel licență, septembrie 2021

Informații referitoare la depunerea actelor

 

Candidații admiși în sesiunea IULIE 2021 care au glisat la buget, precum și candidații admiși în sesiunea SEPTEMBRIE 2021 au obligația ca până cel târziu în 22 SEPTEMBRIE 2021 să depună la secretariatul Facultății de Istorie și Filosofie sau să trimită prin curierat rapid până în data de 20 SEPTEMBRIE 2021, dosarul complet cu următoarele acte:

 

Candidații admiși pe locuri bugetate

 - Diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original;

 - Contractul de studii (cel completat deja pentru confirmarea online) în original;

 - Certificatul de naștere (original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie legalizată a Certificatului de naștere, dacă acesta se trimite prin curier;

 - Carte de identitate (original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie simplă a Cărții de identitate, dacă aceasta se trimite prin curier;

 - Diploma de premiant/ă la olimpiadă (dacă este cazul);

 - 2 poze 3/4 cm;

 - Adeverința medicală;

 - Adeverința care atestă că a beneficiat de reducerea taxei de admitere (dacă este cazul), în original;

 - Dosar plic.

 

ATENȚIE!

Candidații care nu vor avea dosarul complet își vor pierde locul bugetat!

 

Candidații admiși pe locuri cu taxă și ID

 - Copii legalizate ale Diplomei de bacalaureat și foii matricole;

 - Contractul de studii (cel completat deja pentru confirmarea online) în original;

 - Certificatul de naștere (original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie legalizată a Certificatului de naștere, dacă acesta se trimite prin curier;

 - Carte de identitate în original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie simplă a Cărții de identitate, dacă aceasta se trimite prin curier;

 - 2 poze 3/4 cm;

 - Adeverința medicală;

 - Adeverința care atestă că a beneficiat de reducerea taxei de admitere (dacă este cazul), în original;

 - Dosar plic.

 

Candidații care au fost înmatriculați în anii precedenți pe un loc bugetat sau cu taxă vor aduce adeverința în original care să ateste perioada înmatriculării în timpul primei specializări studiate, cu mențiunea obligatorie a formei de învățământ: buget sau taxă.

 

Dosarul se depune/se trimite la următoarea adresă:

SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE

Universitatea Babeș-Bolyai

Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, etaj I, camerele 148-150

400084 Cluj-Napoca, județul Cluj

 

Program cu publicul: între 9-15 în zilele lucrătoare.

Telefon contact: 0756 017 552.

 

Candidații care au glisat de la taxă la buget pot solicita returnarea primei tranșe prin completarea unei Cereri, anexarea extrasului de cont din care să reiasă efectuarea plății și a unei copii de buletin. Acestea se trimit la următoarea adresă de e-mail: simona.dombi@ubbcluj.ro

 

Listele candidaților admiși

 

VARĂ 2021

Linia română de studiu

Istorie

Istoria artei

Arheologie

Etnici Arheologie

Arhivistică

Relații internaționale și studii europene

Etnici Relații internaționale și studii europene

Științe ale informării și documentării

Turism cultural

Studii de securitate

Filosofie
 

Linia maghiară de studiu

Istorie

Istoria artei

Arheologie

Arhivistică

Relații internaționale și studii europene

Științe ale informării și documentării

Turism cultural

Filosofie

 

Linia engleză de studiu

Studii de securitate

 

TOAMNĂ 2021

Linia română de studiu

Istorie

Istoria artei

Arheologie

Arhivistică

Relații internaționale și studii europene

Științe ale informării și documentării

Etnologie

Turism cultural

Studii de securitate

Etnici Studii de securitate

Filosofie
 

Linia maghiară de studiu

Istorie

Istoria artei

Turism cultural

Filosofie

 

Linia engleză de studiu

Studii de securitate