Listele candidaţilor admişi la programele de master, sesiunea septembrie 2017

Candidaţii declaraţi admişi vor confirma locul ocupat până vineri, 15 septembrie 2017.

 

Candidaţii admişi pe locuri bugetate sau cu taxă, care nu vor confirma locul ocupat în această perioadă prin depunerea dosarului cu documentele necesare şi plata primei tranşe a taxei de şcolarizare (de către cei admişi la taxă) vor pierde locul ocupat.

 

 • Arheologie şi studii clasice
 • Societate, artă identităţi în Europa Centrală şi de Est. De la medieval la modernitate
 • Istoria şi socioantropologia epocii moderne
 • Istorie, memorie, oralitate în sec. XX
 • Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural
 • Patrimoniu şi turism cultural
 • Ştiinţele informării şi documentării
 • Studii_iudaice - buget
 • Evaluarea politicilor şi programelor publice europene
 • Securitate, intelligence şi competitivitate în organizaţii
 • Managementul securităţii în societatea contemporană (zi)
 • Managementul securităţii în societatea contemporană - IFR
 • Istorie contemporană şi relaţii internaţionale
 • Filosofie antică şi medievală
 • Filosofie, cultură, comunicare
 • Teorie critică şi studii multiculturale