Clasamentul candidaţilor înscrişi la admiterea nivel master, sesiunea septembrie 2018

Candidaţii declaraţi admişi vor confirma locul ocupat până miercuri, 19 septembrie 2018, ora 12.

Candidaţii admişi pe locuri bugetate sau cu taxă, care nu vor confirma locul ocupat în această perioadă prin depunerea dosarului cu documentele necesare şi plata primei tranşe a taxei de şcolarizare (de către cei admişi la taxă) vor pierde locul ocupat.