Listele finale ale candidaţilor admişi la programele de master, sesiunea iulie 2017 (după confirmări)

Listele modificate sunt marcate cu *

 • Arheologie şi studii clasice
 • Societate, artă identităţi în Europa Centrală şi de Est. De la medieval la modernitate
 • Istoria şi socioantropologia epocii moderne
 • Istoria Europei de Sud-Est
 • Istorie, memorie, oralitate în sec. XX
 • Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural
 • Patrimoniu şi turism cultural
 • Ştiinţele informării şi documentării
 • Studii_iudaice - buget
 • Leadership şi comunicare în organizaţii internaţionale
 • Evaluarea politicilor şi programelor publice europene
 • Securitate, intelligence şi competitivitate în organizaţii
 • Managementul securităţii în societatea contemporană (zi)
 • Managementul securităţii în societatea contemporană - IFR
 • Istorie contemporană şi relaţii internaţionale
 • Filosofie antică şi medievală
 • Filosofie, cultură, comunicare
 • Teorie critică şi studii multiculturale

Candidat din Republica Moldova (Istoria şi socioantropologia epocii moderne)