Listele finale ale candidaţilor admişi la programele de masterat (sesiunile iulie şi septembrie)

Tabelul cuprinde doar listele care s-au modificat în urma redistribuirii de locuri bugetate.