Oferta de locuri masterat, sesiunea septembrie 2022

Domeniul

Specializarea

Linia de studiu

Locuri buget

Locuri taxă

Istorie

Arheologie și studii clasice

Română

3

15

Societate, artă, identități în Europa Centrală. De la medieval la modernitate

Română

3

23

 Istoria și socioantropologia epocii moderne

Română

2

18

Istoria Europei de Sud-Est

Română

3

27

Istorie, memorie, oralitate în secolul XX

Română

-

18

 Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural

Maghiară

2

15

Relaţii internaţionale şi studii europene 

Istorie contemporană și relații internaționale

Maghiară

1

40

Evaluarea politicilor și a programelor publice europene

Română

2

43

Leadership și comunicare în organizațiile internaționale

Română

6

34

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţele informării şi documentării

Română

2

46

Studii culturale

 

Studii iudaice

Română

2

     14

Patrimoniu și turism cultural

Română

1

9

Studii de securitate

Managementul securității în societatea contemporană

Română

-

20

Managementul securității în societatea contemporană – IFR

Română

-

32

Securitate, intelligence și competitivitate în organizații

Română

-

33

Filosofie

Filosofie antică și medievală

Română

-

45

Filosofie, cultură, comunicare

Română

1

42

Teorie critică și studii multiculturale

Maghiară

4

43

Științe ale educației

Master didactic în istorie

Română

7

8

Master didactic în istorie

Maghiară

5

10