Oferta de locuri masterat, sesiunea iulie 2022

OFERTA DE LOCURI MASTER – ADMITERE 2022

Domeniul

Specializarea

Linia de studiu

Locuri buget

Locuri taxă

Istorie

Arheologie și studii clasice

Română

15

15

Societate, artă, identități în Europa Centrală. De la medieval la modernitate

Română

7

23

 Istoria și socioantropologia epocii moderne

Română

11

19

Istoria Europei de Sud-Est

Română

3

27

Istorie, memorie, oralitate în secolul XX

Română

9

21

 Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural

Maghiară

15

15

Total Istorie

60

120

Relaţii internaţionale şi studii europene 

Istorie contemporană și relații internaționale

Maghiară

10

40

Evaluarea politicilor și a programelor publice europene

Română

6

44

Leadership și comunicare în organizațiile internaționale

Română

14

36

Total Relaţii internaţionale şi studii europene 

30

120

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţele informării şi documentării

Română

3

47

Total Științele comunicării

3

47

Studii culturale

 

Studii iudaice

Română

2

     14

Patrimoniu și turism cultural

Română

7

9

Total Studii culturale

9

23

Studii de securitate

Managementul securității în societatea contemporană

Română

25

25

Managementul securității în societatea contemporană – IFR

Română

0

50

Securitate, intelligence și competitivitate în organizații

Română

14

36

Total Studii de securitate

39

111

Filosofie

Filosofie antică și medievală

Română

5

45

Filosofie, cultură, comunicare

Română

7

43

Teorie critică și studii multiculturale

Maghiară

7

43

Total Filosofie

19

131

Științe ale educației

Master didactic în istorie

Română

7

8

Master didactic în istorie

Maghiară

5

10

Total Științe ale educației

12

18