Clasamentul candidaţilor admiși la nivel master, după confirmări și glisări, septembrie 2021

 

Arheologie și studii clasice

Societate, artă, identități

Istoria și socio-antropologia epocii moderne

Istorie, memorie, oralitate

Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural (în limba maghiară)

Leadership și comunicare în organizațiile internaționale

Istorie contemporană și relații internaționale (în limba maghiară)

Evaluarea politicilor și a programelor

Patrimoniu și turism cultural

Managementul securității, cu frecvență

Managementul securității, cu frecvență redusă

Securitate, intelligence și competitivitate, sesiunea din vară

Securitate, intelligence și competitivitate, sesiunea din toamnă

Filosofie antică și medievală

Filosofie, cultură, comunicare

Teorie critică (în limba maghiară)

Master didactic în Istorie

 

 

Informații referitoare la depunerea actelor

 

Candidații admiși în sesiunea SEPTEMBRIE 2021 (buget/taxă/ID) au obligația ca până cel târziu în 22 SEPTEMBRIE 2021 să depună la secretariatul Facultății de Istorie și Filosofie sau să trimită prin curierat rapid până în data de 20 SEPTEMBRIE 2021, dosarul complet cu următoarele acte:

 

Candidații admiși pe locuri bugetate:

 - Diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original;

 - Adeverința de licență sau, după caz, diploma de licență însoțită de supliment;

 - Contractul de studii (cel completat deja pentru confirmarea online) în original;

 - Certificatul de naștere (original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie legalizată a Certificatului de naștere, dacă acesta se trimite prin curier;

 - Carte de identitate (original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie simplă a Cărții de identitate, dacă aceasta se trimite prin curier;

 - 2 poze 3/4 cm;

 - Adeverința medicală;

 - Adeverința care atestă că a beneficiat de reducerea taxei de admitere (dacă este cazul), în original;

 - Dosar plic.

 

ATENȚIE!

Candidații care nu vor avea dosarul complet își vor pierde locul bugetat!

 

Candidații admiși pe locuri cu taxă și ID

 - Copii legalizate ale Diplomei de bacalaureat și foii matricole;

 - Copii legalizate ale Adeverinței de licență sau, după caz, a diplomei de licență însoțită de supliment;

 - Contractul de studii (cel completat deja pentru confirmarea online) în original;

 - Certificatul de naștere (original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie legalizată a Certificatului de naștere, dacă acesta se trimite prin curier;

 - Carte de identitate în original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie simplă a Cărții de identitate, dacă aceasta se trimite prin curier;

 - 2 poze 3/4 cm;

 - Adeverința medicală;

 - Adeverința care atestă că a beneficiat de reducerea taxei de admitere (dacă este cazul), în original;

 - Dosar plic.

 

Dosarul se depune/se trimite la următoarea adresă:

SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE

Universitatea Babeș-Bolyai

Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, etaj I, camerele 148-150

400084 Cluj-Napoca, județul Cluj

 

Program cu publicul: între 9-15 în zilele lucrătoare.

Telefon contact: 0756 017 552.

 

Candidații care au glisat de la taxă la buget pot solicita returnarea primei tranșe prin completarea unei Cereri, anexarea extrasului de cont din care să reiasă efectuarea plății și a unei copii de buletin. Acestea se trimit la următoarea adresă de e-mail: anamaria.pop@ubbcluj.ro