Clasamentul candidaților admiși după confirmări, la sesiunea de admitere iulie 2022, nivel master

Informații referitoare la depunerea actelor

 

Candidații admiși în sesiunea IULIE 2022 au obligația ca din 1 august până cel târziu în 19 august 2022 să depună la secretariatul Facultății de Istorie și Filosofie sau să trimită prin curierat rapid până în data de 17 august 2022, dosarul complet cu următoarele acte:

 

Candidații admiși pe locuri bugetate

 - Diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original;

 - Adeverința de licență sau după caz diploma de licență însoțită de supliment în original;

 - Contractul de studii (cel completat deja pentru confirmarea online) în original;

 - Certificatul de competență lingvistică în original;

 - Certificatul de naștere (original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie legalizată a Certificatului de naștere, dacă acesta se trimite prin curier;

 - Carte de identitate (original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie simplă a Cărții de identitate, dacă aceasta se trimite prin curier;

 - 2 poze 3/4 cm;

 - Adeverința medicală;

 - Cerere cămin (dacă este cazul);

 - Dosar plic.

 

Candidații admiși pe locuri cu taxă și IFR

 - Copii legalizate ale Diplomei de bacalaureat și foii matricole;

 - Copii legalizate ale Adeverinței de licență sau după caz a diplomei de licență însoțită de supliment;

 - Contractul de studii (cel completat deja pentru confirmarea online) în original;

 - Certificatul de competență lingvistică în original;

 - Certificatul de naștere (original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie legalizată a Certificatului de naștere, dacă acesta se trimite prin curier;

 - Carte de identitate în original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie simplă a Cărții de identitate, dacă aceasta se trimite prin curier;

 - 2 poze 3/4 cm;

 - Adeverința medicală;

 - Dosar plic.

 

NOTĂ

Candidaților care au absolvit în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie le vor fi preluate actele în original din dosarul existent la secretariatul facultății. Contractul de școlarizare și adeverința medicală, ambele în original, precum și pozele se vor aduce la începutul anului universitar.

 

IMPORTANT!

Candidații care nu își depun dosarul cu actele solicitate în original vor pierde locul ocupat!

 

Dosarul se depune/se trimite la următoarea adresă:

SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE

Universitatea Babeș-Bolyai

Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, etaj I, camerele 148-150

400084 Cluj-Napoca, județul Cluj

 

Program cu publicul: între 9-15 în zilele lucrătoare.

Telefon contact: 0756 017 552.

 

Candidații care au glisat de la taxă la buget pot solicita returnarea primei tranșe prin completarea unei Cereri, anexarea extrasului de cont din care să reiasă efectuarea plății, numele titularului de cont (însoțit de o copie după buletin) și contul IBAN. Solicitantul trebuie să anexeze, de asemenea, o copie după buletin.

Documentele se trimit la următoarea adresă de e-mail: anamaria.pop@ubbcluj.ro

 

Listele candidaților admiși după confirmări, în sesiunea iulie, 2022

Arheologie şi studii clasice

Societate, artă, identităţi în Europa Centrală

Istoria şi socio-antropologia epocii moderne

Istorie, memorie, oralitate în secolul XX

Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural - în limba maghiară

Istorie contemporană şi relaţii internaţionale - în limba maghiară

Evaluarea politicilor și a programelor publice europene

Leadership şi comunicare în organizaţiile internaţionale

Ştiinţele informării şi documentării

Patrimoniu şi turism cultural

Managementul securităţii în societatea contemporană zi și IFR

Securitate, intelligence şi competitivitate

Filosofie antică și medievală

Filosofie, cultură, comunicare

Teorie critică și studii multiculturale